Новини

E.g., 06/24/2024
E.g., 06/24/2024
2024
Юни
20 Юни 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2024 г.
18 Юни 2024
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции от 18 юни 2024 г.
17 Юни 2024
Финансови
Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 17 юни 2024 г.
14 Юни 2024
Финансови
Уведомление за продажба на обратно изкупени акции oт 14 юни 2024 г.
14 Юни 2024
Финансови
Уведомление за значително дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД от 14 юни 2024 г.
12 Юни 2024
Финансови
Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 12 юни 2024 г.
5 Юни 2024
Устройчивост
“СОФАРМА” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация
Май
21 Май 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2024 г.
Април
22 Април 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2024 г.
Март
20 Март 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2024 г.
Февруари
27 Февруари 2024
Финансови
Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
19 Февруари 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2024 г.
Януари
26 Януари 2024
Финансови
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе № 16 чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212
22 Януари 2024
Финансови
Приходи от продажби за месец декември 2023 г.
15 Януари 2024
Финансови
Вливане на дъщерното дружество „Вета Фарма“ АД в „Софарма“ АД
10 Януари 2024
Финансови
„Софарма“ АД стартира изплащането на дивидента за 6-месечието на 2023 година на 22 януари 2024 година
2023
Декември
22 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
22 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции на 21.12.2023
21 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
21 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции на
20 Декември 2023
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
20 Декември 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец ноември 2023 г.
20 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
19 Декември 2023
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
18 Декември 2023
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
14 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции на 13.12.2023
13 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени собствени акции
12 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
12 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
11 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции на 12.12.2023
11 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции от 8.12.2023 г.
8 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
7 Декември 2023
Финансови
Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
Ноември
24 Ноември 2023
Финансови
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
20 Ноември 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец октомври 2023 г.
7 Ноември 2023
Финансови
Сръбската Комисия за защита на конкуренцията разреши сделката с Pharmanova
Октомври
20 Октомври 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец септември 2023 г.
16 Октомври 2023
Финансови
Уведомление за значително дялово участие от ЗУПФ Алианц България
16 Октомври 2023
Финансови
Оптимизация на дейността на чуждестранните пазари
13 Октомври 2023
Финансови
Уведомление за значително дялово участие от „Телекомплект Инвест“ АД
13 Октомври 2023
Финансови
Уведомление за значително дялово участие от Огнян Донев
6 Октомври 2023
Финансови
Вписан нов капитал на „Софарма“ АД в Търговския регистър
2 Октомври 2023
Финансови
Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
Септември
29 Септември 2023
Финансови
Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество
20 Септември 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец август 2023 г.
Август
30 Август 2023
Финансови
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212
23 Август 2023
Финансови
Приключване на процедурата по преобразуване чрез вливане на „Биофарм инженеринг“ АД
21 Август 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец юли 2023 г.
Юли
26 Юли 2023
Финансови
„Софарма“ АД стартира изплащането на дивидента за 2022 година на 31 юли 2023 година
20 Юли 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец юни 2023 г.
14 Юли 2023
Финансови
Стартиране на преговори за потенциално придобиване на Pharmanova, Република Сърбия
Юни
20 Юни 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2023 г.
14 Юни 2023
Финансови
Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
9 Юни 2023
Финансови
Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество
6 Юни 2023
Финансови
Увеличение на капитала под условие във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варанти с ISIN BG9200001212 проведено на 2 юни 2023 година
6 Юни 2023
Финансови
Увеличение на капитала под условие във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варанти с ISIN BG9200001212 проведено на 2 юни 2023 година
2 Юни 2023
Финансови
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
1 Юни 2023
Финансови
Анализ на потенциални възможности за придобиване на територията на Република Сърбия
Май
22 Май 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2023 г.
Април
20 Април 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2023 г.
Март
20 Март 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2023 г.
Февруари
21 Февруари 2023
Финансови
Уведомление за дялово участие от „Телсо“ АД
21 Февруари 2023
Финансови
Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
20 Февруари 2023
Финансови
Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции от името на "Донев Инвестмънтс Холдинг" АД
6 Февруари 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2023 г.
1 Февруари 2023
Финансови
Срок за публикуване на месечната информация за продажбите на Дружеството
Януари
27 Януари 2023
Финансови
„Софарма“ АД подаде за одобрение в Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД
20 Януари 2023
Финансови
Публикуване на Търгово предложение, отправено към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД и Становище на Съвета на директорите във връзка с чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване
13 Януари 2023
Финансови
Получено коригирано търгово предложение, отправено към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
11 Януари 2023
Финансови
Приходи от продажби за месец декември 2022 г.
2022
Декември
5 Декември 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец ноември 2022 г.
Ноември
28 Ноември 2022
Финансови
Отправено търгово предложение към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
7 Ноември 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец октомври 2022 г.
Октомври
26 Октомври 2022
Финансови
Вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД в „Софарма“ АД
5 Октомври 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец септември 2022 г.
Септември
29 Септември 2022
Финансови
Уведомление за дялово участие от „Телсо“ АД
7 Септември 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец август 2022 г.
Август
26 Август 2022
Финансови
Резултати от търговото предложение отправено към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ
5 Август 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец юли 2022 г.
Юли
29 Юли 2022
Финансови
Софарма АД отправя търгово предлагане към акционерите на Софарма имоти АДСИЦ
7 Юли 2022
Финансови
Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на втора емисия варанти
5 Юли 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец юни 2022 г.
Юни
14 Юни 2022
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
7 Юни 2022
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
6 Юни 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2022 г.
3 Юни 2022
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за обратно изкупуване на акции
Май
5 Май 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2022 г.
Април
5 Април 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2022 г.
Март
7 Март 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2022 г.
1 Март 2022
Финансови
Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
Февруари
7 Февруари 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2022 г.
Януари
18 Януари 2022
Финансови
„Софарма“ АД стартира изплащането на суми от продадените на служебен аукцион права с ISIN BG4000006214
10 Януари 2022
Финансови
Приходи от продажби за месец декември 2021 г.
6 Януари 2022
Финансови
Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
2021
Декември
30 Декември 2021
Финансови
Успешно приключи подписката за публично предлагане на емисия варанти
23 Декември 2021
Финансови
Продажба на участието в капитала на дъщерното дружество СИА „Бриз“
21 Декември 2021
Финансови
Уведомление за дялово участие от „Ромфарм Компани“ ООД
6 Декември 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец ноември 2021 г.
6 Декември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
2 Декември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
2 Декември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Ноември
30 Ноември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
5 Ноември 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец октомври 2021 г.
5 Ноември 2021
Финансови
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от „Софарма“ АД
Октомври
28 Октомври 2021
Корпоративни
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
5 Октомври 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец септември 2021 г.
Септември
30 Септември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за обратно изкупуване на акции
27 Септември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
23 Септември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
20 Септември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
16 Септември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
13 Септември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
9 Септември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
9 Септември 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец август 2021 г.
7 Септември 2021
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
2 Септември 2021
Финансови
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
Август
5 Август 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец юли 2021 г.
3 Август 2021
Финансови
Съветът на директорите на „Софарма“ АД одобри проспект за емисия варанти
Юли
5 Юли 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец юни 2021 г.
Юни
7 Юни 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2021 г.
1 Юни 2021
Финансови
Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година
Май
21 Май 2021
Финансови
Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти
13 Май 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец Април 2021 г.
Април
5 Април 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец Март 2021 г.
2 Април 2021
Финансови
Уведомление относно приемането на решение за изменения в Устава на Дружеството
Март
26 Март 2021
Финансови
Упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите свикано на 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC)
15 Март 2021
Финансови
Споразумение за общо управление на „Момина крепост“ АД
5 Март 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец Февруари 2021 г.
Февруари
5 Февруари 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец Януари 2021 г.
Януари
11 Януари 2021
Финансови
Приходи от продажби за месец Декември 2020 г.
8 Януари 2021
Финансови
„Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия
2020
Декември
29 Декември 2020
Финансови
„Софарма“ АД продаде дела си в дъщерното дружество „Аромания“ АД
23 Декември 2020
Финансови
Съветът на директорите даде мандат за преговори за продажбата на притежаваните от дружеството акции в дъщерите „Вета Фарма“ АД и „Аромания“ АД
7 Декември 2020
Финансови
Директорът за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД беше награден с отличието „Най-добър ДВИ за 2020 година“ по време на най-значимото събитие на АДВИБ - IR AWARDS 2020
7 Декември 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Ноември 2020 г.
Ноември
16 Ноември 2020
Финансови
„Софарма“ АД ще стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 23 ноември 2020 година
5 Ноември 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Октомври 2020 г.
Октомври
5 Октомври 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Септември 2020 г.
Септември
30 Септември 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2020
Финансови
Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД
28 Септември 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2020
Финансови
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
24 Септември 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
23 Септември 2020
Корпоративни
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
23 Септември 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
14 Септември 2020
Финансови
Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредните Общи събрания на акционерите свикани на 25 Септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа
8 Септември 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Август 2020 г.
Август
10 Август 2020
Корпоративни
Съобщение
5 Август 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Юли 2020 г.
Юли
22 Юли 2020
Финансови
„Софарма“ АД стартира изплащането на брутен дивидент на 3 август 2020 година
7 Юли 2020
Финансови
Уведомление за корекция
6 Юли 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Юни 2020 г.
1 Юли 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Юни
30 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
29 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
26 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
25 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
23 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
22 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
19 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
19 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
18 Юни 2020
Финансови
Уведомление за корекция
16 Юни 2020
Финансови
Съветът на директорите на „Софарма“ АД назначи прокурист на дружеството
16 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
5 Юни 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец Май 2020 г.
2 Юни 2020
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Май
26 Май 2020
Финансови
Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите свикано на 5 юни 2020 година чрез кореспонденция
5 Май 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2020 г.
Април
29 Април 2020
Финансови
Публикуване на Консолидирания одитиран финансов отчет за 2019 година в предвидения в §45, т. 2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срок
6 Април 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2020 г.
Март
5 Март 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2020 г.
Февруари
5 Февруари 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2020 г.
Януари
29 Януари 2020
Корпоративни
Витамин С за запазване на здравето за децата на Софарма
16 Януари 2020
Финансови
„Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година
10 Януари 2020
Финансови
Приходи от продажби за месец декември 2019 година
2019
Декември
27 Декември 2019
Корпоративни
Уведомление за обратно изкупени акции
20 Декември 2019
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
18 Декември 2019
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
17 Декември 2019
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
16 Декември 2019
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2019
Корпоративни
Уведомления за обратно изкупени акции
13 Декември 2019
Корпоративни
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
12 Декември 2019
Корпоративни
Уведомление за обратно изкупени акции
11 Декември 2019
Корпоративни
Уведомление за обратно изкупени акции
5 Декември 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец ноември 2019 г.
Ноември
14 Ноември 2019
Корпоративни
"Софарма“ АД се нареди сред най-големите инвеститори в Молдова
5 Ноември 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец октомври 2019 г.
Октомври
7 Октомври 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец септември 2019 г.
Септември
27 Септември 2019
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
5 Септември 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец август 2019 г.
Август
5 Август 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец юли 2019 г.
Юли
30 Юли 2019
Финансови
Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година
5 Юли 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец юни 2019 г.
Юни
5 Юни 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2019 г.
5 Юни 2019
Устройчивост
Софарма на WED 2019: всеки може да има принос за чистия въздух
5 Юни 2019
Устройчивост
Да завъртим колелата за повече въздух!
3 Юни 2019
Финансови
Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година
Май
7 Май 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2019 г.
  • 312 KB pdf
Април
22 Април 2019
Корпоративни
Софарма инвестира в бъдещето на фармацията
19 Април 2019
Корпоративни
Двама медалисти от Софарма на Търново Ултра 2019
5 Април 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2019 г.
Март
31 Март 2019
Корпоративни
Зимно училище за специализанти по кардиология - проект на ДКБ и Софарма
6 Март 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2019 г.
  • 317 KB pdf
Февруари
5 Февруари 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2019 г.
Януари
30 Януари 2019
Финансови
Участието на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна над 5%
11 Януари 2019
Финансови
Приходи от продажби за месец декември 2018 г.
2018
Декември
31 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
27 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
19 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
18 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
17 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
14 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
12 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
11 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
7 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
6 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
6 Декември 2018
Корпоративни
Софарма отличена с TRUE LEADERS
5 Декември 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец ноември 2018г.
5 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
4 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
4 Декември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Ноември
24 Ноември 2018
Корпоративни
Софарма с увлекателен разказ за фармацията на Базара на професиите
20 Ноември 2018
Финансови
Среща с инвеститорите
5 Ноември 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец октомври 2018г.
1 Ноември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Октомври
29 Октомври 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
25 Октомври 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
23 Октомври 2018
Финансови
Уведомление за разпределение на бонус акции по случай 85 годишния юбилей на “Софарма” АД
23 Октомври 2018
Финансови
Среща с инвеститорите
23 Октомври 2018
Корпоративни
Софарма отбеляза 85-та си годишнина с концерт в зала Арена Армеец
10 Октомври 2018
Финансови
Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година
5 Октомври 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец септември 2018г.
Септември
30 Септември 2018
Корпоративни
Софарма сред водещите работодатели в България
29 Септември 2018
Корпоративни
Турнирът по тенис на корт от Игри за добрини се проведе с домакинството на Софарма
29 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
26 Септември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
20 Септември 2018
Финансови
Уведомление за допусната техническа грешка
20 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
19 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Септември 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
14 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Септември 2018
Финансови
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
13 Септември 2018
Финансови
“Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД
13 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
12 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
11 Септември 2018
Финансови
Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 14.09.2018 година
11 Септември 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Септември 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец август 2018г.
Август
22 Август 2018
Финансови
Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година на клиенти на ИП „Бета Корп“ АД
3 Август 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец юли
Юли
30 Юли 2018
Корпоративни
Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 01.08.2018 година
30 Юли 2018
Корпоративни
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
30 Юли 2018
Корпоративни
Софарма ще раздава акции на служителите си като бонус по повод 85ия юбилей на компанията
16 Юли 2018
Финансови
Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година
13 Юли 2018
Корпоративни
Студенти по фармация на посещение в Софарма
5 Юли 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец юни
4 Юли 2018
Корпоративни
Лекарите, на които вярваме, с подкрепата на Софарма
2 Юли 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
Юни
29 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
28 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
27 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
27 Юни 2018
Финансови
Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
26 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
25 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
22 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
21 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
20 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Юни 2018
Финансови
Уведомление за обратно изкупени акции
15 Юни 2018
Финансови
Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
14 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
6 Юни 2018
Корпоративни
Дневен летен лагер по тенис на корт за деца на служители на Софарма
5 Юни 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец май 2018г.
5 Юни 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
4 Юни 2018
Корпоративни
Софарма се включи със сборен отбор в „Игри за добрини”
4 Юни 2018
Корпоративни
Уведомление
Май
15 Май 2018
Финансови
Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД
14 Май 2018
Корпоративни
Състезание по първа помощ за ученически екипи със съдействието на Софарма
9 Май 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец април 2018г.
8 Май 2018
Корпоративни
Научна среща на тема Алергии
8 Май 2018
Корпоративни
Спици и бодли - Състезание, фестивал, лятно кино, музика на живо, една каравана и много усмивки, със съ-участието на @Медика, бранд на Софарма
3 Май 2018
Финансови
Публикация на поканата и материалите за РОСА
2 Май 2018
Финансови
Постановен отказ от Агенцията по вписванията относно преобразуването чрез вливане между „Софарма“ АД и „Унифарм“ АД
Април
27 Април 2018
Корпоративни
Софарма участва в Общото събрание на EUROLAB като член на BULLAB
23 Април 2018
Корпоративни
Аптечките @Медика и @Здрави на Велопоход „Заедно“ в подкрепа на хората с хемофилия
11 Април 2018
Финансови
Уведомление относно ОСА
5 Април 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец март 2018г.
Март
30 Март 2018
Корпоративни
Дигиталната трансформация на фармацията
6 Март 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец февруари 2018г.
1 Март 2018
Финансови
Група Софарма постигна за първи път над 1 милиард лева приходи от продажби
Февруари
23 Февруари 2018
Финансови
Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г.
22 Февруари 2018
Корпоративни
Лекарственото средство на Софарма за отказване от тютюнопушенето получи положителни оценки в САЩ, базирани на проведените клинични изследвания
21 Февруари 2018
Корпоративни
Национален съвет на БМГД – работим за промяната на отношенията между обществото и отговорния бизнес
19 Февруари 2018
Корпоративни
Интегрирането на електронното здравеопазване в общественото е част от дигиталното ни бъдеще
8 Февруари 2018
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Февруари 2018
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2018г.
Януари
30 Януари 2018
Финансови
2017 година беше най-добрата година за „Софарма“ АД след кризата
30 Януари 2018
Финансови
Участието на ЗУПФ "Алианц България" в капитала на „Софарма“ АД падна под 5%
11 Януари 2018
Финансови
Информация за нов завод на "Софарма" АД в София
9 Януари 2018
Финансови
Приходи от продажби за 2017 г.
2017
Декември
21 Декември 2017
Финансови
Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
21 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
8 Декември 2017
Финансови
Уведомление от „Ромфарм компани” ООД
8 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
8 Декември 2017
Финансови
Корекция на уведомление за придобиване на собствени акции
7 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
6 Декември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
4 Декември 2017
Финансови
Приходи от продажби за единадесетте месеца на 2017 година
Ноември
27 Ноември 2017
Корпоративни
Софарма представи фармацията в Детския базар на професиите
23 Ноември 2017
Корпоративни
Софарма в подкрепа на развитието на столицата ни
16 Ноември 2017
Финансови
Виенският икономически форум награждава "Софарма" АД
16 Ноември 2017
Финансови
Компания БРИЗ, дъщерна на "Софарма" АД, спечели наградата Paracelsus
16 Ноември 2017
Корпоративни
Днес, 16 ноември, е Деня без тютюнопушене. Той се отбелязва всеки трети четвъртък от месец ноември от 1977г. насам по инициатива на Американската общност за борба с рака.
7 Ноември 2017
Корпоративни
Софарма с отличие Cooperation Partner of the Year на 14то издание на Виенския икономически форум
6 Ноември 2017
Финансови
Уведомление относно Годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД
6 Ноември 2017
Корпоративни
Годишна среща с инвеститорите на Софарма
3 Ноември 2017
Финансови
Приходи от продажби за първите десет месеца на 2017 г.
Октомври
5 Октомври 2017
Финансови
Информация относно Годишната среща с инвеститорите, организирана от "Софарма" АД
5 Октомври 2017
Устройчивост
Световната среща на българските медии тази година е на тема „Политики на близостта“
4 Октомври 2017
Финансови
Приходи от продажби за деветте месеца на 2017 година
Септември
29 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
27 Септември 2017
Финансови
Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 44н от Наредба № 13 от 22.12.2003 г.
25 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
21 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
20 Септември 2017
Финансови
Уведомление
19 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
19 Септември 2017
Финансови
Уведомление
18 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Септември 2017
Финансови
Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД
12 Септември 2017
Финансови
Уведомление за взето решение за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД
12 Септември 2017
Финансови
Уведомление за придобиване на собствени акции
11 Септември 2017
Финансови
Notification
5 Септември 2017
Финансови
Приходи от продажби към 31.08 2017г.
4 Септември 2017
Корпоративни
Клип и сайт в подкрепа на българската кандидатура за домакин на European Medicine Agency/ Европейска лекарствена агенция
Август
4 Август 2017
Финансови
Уведомление - приходи от продажби за първите 7 месеца от 2017г.
3 Август 2017
Финансови
Уведомление за сключени сделки
3 Август 2017
Корпоративни
EPSCO: Цифровите технологии трябва да подкрепят общите цели на здравната политика
2 Август 2017
Финансови
Уведомление за сливането на Achieve Life Sciences, Inc. с OncoGenex Pharmaceuticals
1 Август 2017
Корпоративни
Oтборът на Софарма АД взе участие в турнира по колездене от „Игри за добрини”, проект на БМГД
Юли
31 Юли 2017
Финансови
Уведомление
21 Юли 2017
Финансови
Софарма АД придоби 75% от капитала на Аромания
17 Юли 2017
Финансови
Уведомление за по-ранна дата на изплащане на дивидента
11 Юли 2017
Корпоративни
Софарма АД е сред дарителите по програма, осигуряваща медицински прегледи на възрастни хора от 14 села на Северозапада
10 Юли 2017
Корпоративни
Отборът по тенис на корт на Софарма спечели турнир от „Игри за добрини”
10 Юли 2017
Корпоративни
Книжки „Какво има в моята кутия за обяд” ще отпътуват към 200 български училища в чужбина бладарение на „Прозорец към Родината”
7 Юли 2017
Корпоративни
„Офис на открито” с приз от Годишните награди на B2B
6 Юли 2017
Корпоративни
Офисът на открито „отваря” отново
6 Юли 2017
Корпоративни
Представител на Софарма АД е избран в изпълнителното бюро на MEDICINES FOR EUROPE за трети пореден мандат
4 Юли 2017
Финансови
Приходи от продажби за първото полугодие на 2017 година
Юни
27 Юни 2017
Устройчивост
Софарма АД отново подкрепи инициативата "Лекарите, на които вярваме"
26 Юни 2017
Устройчивост
@Здрави на ON!Fest 2017
25 Юни 2017
Устройчивост
Бронзов медал за отбора по тенис на корт на Софарма от Олимпиадата на бизнес лидерите
21 Юни 2017
Финансови
Уведомление за търговото предложение на Софарма АД към акционерите на Унифарм АД
17 Юни 2017
Корпоративни
62% от изписваните в Европа лекарства са генерични
15 Юни 2017
Финансови
Уведомление за вливане на Achieve Life Sciences в OncoGenex Pharmaceuticals
13 Юни 2017
Устройчивост
Един от всеки четирима граждани на ЕС пуши
12 Юни 2017
Финансови
Уведомление относно изплащане на дивидента
8 Юни 2017
Финансови
Уведомление за разкриване на дялово участие
5 Юни 2017
Финансови
Приходи от продажби към 31.05 2017г.
5 Юни 2017
Корпоративни
Преоткрий и сподели #ТвоятаПрирода в Световния ден на околната среда
2 Юни 2017
Финансови
Уведомление относно вида и размера на дивидента
Май
26 Май 2017
Корпоративни
Софарма е сред топ 10 на фармацевтичните компании в България
22 Май 2017
Корпоративни
Празник на тениса за служителите и акционерите на Софарма
11 Май 2017
Корпоративни
Софарма АД ще подкрепи международния фестивал Mediamixx
5 Май 2017
Финансови
Уведомление за актуализирана покана за ОСА 02.06.2017г.
3 Май 2017
Финансови
Приходи от продажби за първите четири месеца на 2017 г.
2 Май 2017
Финансови
Уведомление за допусната техническа грешка в поканата за ОСА на "Софарма" АД
Април
26 Април 2017
Устройчивост
БМГД на ООН е представена на Making Global Goals Local Business – India, световна конференция на Глобалния договор
21 Април 2017
Устройчивост
Пожарна безопасност
20 Април 2017
Финансови
Извънредно Общо събрание на акционерите - 24.04.2017 година
18 Април 2017
Финансови
“Софарма” АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл
11 Април 2017
Корпоративни
Софарма АД с принос за чиста и красива столица
10 Април 2017
Устройчивост
„Свободата да бъдеш” – фестивал за духа, тялото и ума със съдействието на Софарма
7 Април 2017
Корпоративни
Директорите на двата завода на Софарма в София обсъдиха с бъдещи фармацевти и химици възможностите и предизвикателствата да работиш за един от водещите фармацевтични производители у нас
6 Април 2017
Финансови
Уведомление
4 Април 2017
Финансови
Приходи от продажби за първото тримесечие на 2017г.
Март
31 Март 2017
Корпоративни
Събитието “Приказки в Софарма” подкрепя инициативата “Село назаем” за съхраняване на българското село
29 Март 2017
Корпоративни
Пет години детска градина в Софарма АД!
29 Март 2017
Корпоративни
Стимулиране на европейските инвестиции за генерични и биоподобни лекарства, и лекарства с добавена стойност
27 Март 2017
Корпоративни
#Здрави и #ExSmoker на Digital Transformation Pharmacy 3.0 forum
9 Март 2017
Финансови
Уведомление
7 Март 2017
Финансови
Приходи от продажби за първите два месеца от 2017 г.
6 Март 2017
Корпоративни
Европейският парламент признава главната роля на генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства
2 Март 2017
Устройчивост
Взаимно признаване на инспекциите на фармацевтичните производства между ЕС и САЩ
Февруари
27 Февруари 2017
Финансови
Уведомление
24 Февруари 2017
Корпоративни
Приоритет на Европейският парламент е насърчаване на конкуренцията чрез генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства
20 Февруари 2017
Корпоративни
Софарма АД е домакин на изложбата Благотворителността през обектива 2016
18 Февруари 2017
Корпоративни
Какво има в храната? -втора детска работилница "Човешкото тяло"
17 Февруари 2017
Корпоративни
Софарма подкрепи дискусията “Фармацията - между иновативните и генеричните медикаменти”
3 Февруари 2017
Финансови
Приходи от продажби за месец януари 2017 г.
1 Февруари 2017
Устройчивост
Европейският парламент дава приоритет на генеричните, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност
  • 346 KB pdf
Януари
25 Януари 2017
Корпоративни
Ново издание на авторския календар на "Гордея се с труда на моите родители" в Софарма
9 Януари 2017
Финансови
Приходи от продажби за 2016г.
6 Януари 2017
Финансови
Уведомление
6 Януари 2017
Корпоративни
2017 година стартира с положителни новини относно регистрацията и последващото развитие на продукта ни Табекс
5 Януари 2017
Корпоративни
Телевизионно излъчване на церемонията по наградите "Мистър и Мисис Икономика" 2016 по БНТ
2016
Декември
19 Декември 2016
Корпоративни
Огнян Доневв в интервю за bTV
15 Декември 2016
Финансови
Уведомление за търгово предлагане
14 Декември 2016
Корпоративни
Интервю за Redmedia с изпълнителния директор на Софарма АД Огнян Донев – за предизвикателствата във фармацевтичния бранш, успешната изминала година и плановете за 2017 г.
12 Декември 2016
Корпоративни
Софарма АД с две отличия на годишните награди на Асоциацията за връзки с инвеститорите
9 Декември 2016
Корпоративни
20 години БДВО - между комуникирането и отразяването, със съдействието на Софарма АД
9 Декември 2016
Корпоративни
Годишните награди за Връзки с инвеститорите със съдействието на Софарма АД
9 Декември 2016
Корпоративни
Коледни премии в Софарма АД
5 Декември 2016
Финансови
Приходи от продажби - м. ноември
1 Декември 2016
Корпоративни
Огнян Донев - "Мистър Икономика 2016"
Ноември
18 Ноември 2016
Финансови
Уведомление за разкриване на дялово участие
16 Ноември 2016
Финансови
Уведомление за разкриване на дялово участие
11 Ноември 2016
Финансови
Софарма АД е придобила общо 68% от капитала на Вета Фарма АД
4 Ноември 2016
Финансови
Приходи от продажби - м. октомври
4 Ноември 2016
Финансови
Уведомление за решение на СД за изкупуване на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД
Октомври
27 Октомври 2016
Корпоративни
Европейската комисия препоръчва използването на генерични и биоподобни лекарства за гарантиране устойчивостта на системите на здравеопазване
19 Октомври 2016
Корпоративни
Генеричните лекарства са дали възможност на два пъти повече пациенти да получат лечение без да се увеличат разходите
17 Октомври 2016
Финансови
Публикуване на тримесечни финансови отчети и нов уеб сайт
10 Октомври 2016
Корпоративни
Софарма ще преговаря за покупка на търговец на едро с лекарства в Молдова
7 Октомври 2016
Корпоративни
2018 може да е годината на революцията на Софарма
7 Октомври 2016
Финансови
Интерес за придобиване на търговско дружество
6 Октомври 2016
Корпоративни
Френското правителство стартира мащабна кампания за насърчаване употребата на генеричните лекарства
6 Октомври 2016
Финансови
Доходы от продаж
5 Октомври 2016
Корпоративни
PARK(ing)ът ни е много по-добър от паркинга им
5 Октомври 2016
Финансови
Продажба на дял от капитал
5 Октомври 2016
Корпоративни
Генеричните лекарства спестяват на европейските държави по 100 милиарда евро на година
4 Октомври 2016
Финансови
Информация за собствени акции
1 Октомври 2016
Корпоративни
Софарма АД организира годишна среща с инвеститорите
Септември
29 Септември 2016
Финансови
Информация за собствени акции
27 Септември 2016
Финансови
Информация за собствени акции
20 Септември 2016
Финансови
Информация за Годишна среща с инвеститорите
15 Септември 2016
Финансови
Информация за собствени акции
12 Септември 2016
Финансови
Разкриване на дялово участие
2 Септември 2016
Финансови
Приходите от продажби
1 Септември 2016
Корпоративни
Следващият Печеливш Ход | Ситуацията в региона оказа влияние върху вродажбите на „Софарма". Огнян Донев обаче вярва, че има лек за това
Август
18 Август 2016
Финансови
Сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД
2 Август 2016
Финансови
Информация за собствени акции
Юли
29 Юли 2016
Финансови
Информация за собствени акции
27 Юли 2016
Финансови
Изплащането на дивидента
24 Юли 2016
Корпоративни
HiAchievers
21 Юли 2016
Финансови
Информация за собствени акции
14 Юли 2016
Финансови
Информация за собствени акции
13 Юли 2016
Корпоративни
Офис на открито
4 Юли 2016
Корпоративни
Днес отбелязваме Световния ден без найлонови торбички
4 Юли 2016
Финансови
Приходите от продажби за първата половина на 2016
Юни
30 Юни 2016
Корпоративни
Детски тенис лагер за децата на служители на Софарма АД
16 Юни 2016
Финансови
Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД
14 Юни 2016
Корпоративни
Интервю с Огнян Донев
6 Юни 2016
Финансови
Приходите от продажби за май 2016
Май
25 Май 2016
Корпоративни
Почивна база на Софарма АД в Поморие
17 Май 2016
Корпоративни
Започва Седмица на сърцето в Софарма АД
17 Май 2016
Корпоративни
A Week of the Heart is commencing at Sopharma AD
12 Май 2016
Корпоративни
'Добро сърце' за партньори и дарители на 'Великден за всеки'
11 Май 2016
Финансови
Оповестяване на дялово участие
11 Май 2016
Финансови
Приходите от продажби за април 2016
10 Май 2016
Финансови
Нотификация
10 Май 2016
Финансови
Оповестяване на дялово участие
Април
28 Април 2016
Корпоративни
Нова придобивка в почивната база на Софарма в Бобошево!
28 Април 2016
Нотификация
27 Април 2016
Корпоративни
Ден на тениса със Софарма
7 Април 2016
Корпоративни
Международен ден на здравето
5 Април 2016
Приходите от продажби за март 2016
Март
30 Март 2016
Корпоративни
Connected living
23 Март 2016
Корпоративни
Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства вече е „Лекарства за Европа”
3 Март 2016
Корпоративни
БМГД на ООН стартира тазгодишното издание на програмата 'Отговорният избор'
2 Март 2016
Приходите от продажби за февруари 2016
Февруари
25 Февруари 2016
Корпоративни
Софарма АД - пример за достъпна и прозрачна финансова информация на I-то университетско състезание за финансов анализ на CFA асоциацията у нас
9 Февруари 2016
Корпоративни
Интервю с Огнян Донев пред Bloomberg TV Bulgaria
9 Февруари 2016
Корпоративни
Евгения Чакърова, началник отдел Личен състав в Софарма АД, за социалните придобивки в компанията
8 Февруари 2016
Корпоративни
Донев: Софарма получава под 2% от държавните средства за лекарства
4 Февруари 2016
Корпоративни
Подобряване на регулаторната рамка за генерични и биоподобни лекарства за 2020 г. в полза на пациентите
4 Февруари 2016
Приходите от продажби за януари 2016
Януари
30 Януари 2016
Корпоративни
Изложба на Пикасо гостува в България
25 Януари 2016
Корпоративни
Испания и Европа се обединяват, за да осигурят достъп до генерични лекарства на пазара
22 Януари 2016
Споразумение за прекратяване на договора за преобразуване чрез сливане
21 Януари 2016
Корпоративни
‘Гордея се с труда на моите родители’ с приз на Годишните HR награди 2015
21 Януари 2016
Информация за собствени акции
18 Януари 2016
Корпоративни
Европейската генерична и биоподобна асоциация прие изисквания за оповестяване в своя Етичен кодекс
13 Януари 2016
Корпоративни
Ръководството на “Софарма” АД се разделя с търговския директор на компанията
13 Януари 2016
Търговският директор на Софарма е напуснал управлението на Дружеството
11 Януари 2016
Приходите от продажби за декември 2015
2015
Декември
11 Декември 2015
Корпоративни
Детски научен център Музейко
4 Декември 2015
Информация за собствени акции
1 Декември 2015
Корпоративни
Първа годишна конференция 'Власт, лекари и пациенти-заедно в реформата'
Ноември
25 Ноември 2015
Корпоративни
‘Гордея се с труда на моите родители’ създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания
19 Ноември 2015
Корпоративни
Приоритет на здравеопазването в Испания е по-широкия достъп до генерични и биоподобни лекарства
13 Ноември 2015
Корпоративни
#Здрави с награда от Първите дигитални Оскари у нас
12 Ноември 2015
Корпоративни
Софарма подкрепя двама бъдещи медици с едногодишни стипендии чрез ‘Готови за успех’ на ФПББ
5 Ноември 2015
Приходите от продажби за Октомври 2015
2 Ноември 2015
Корпоративни
600 деца превземат фабрики, лабораториии бизнес пространства в ‘Гордея се с труда на моите родители’
Октомври
29 Октомври 2015
Корпоративни
Турнирът 'Софарма 2015' събира най-добрите стрелци на България от 2 до 4 ноември
13 Октомври 2015
Корпоративни
Бизнесът като инструмент за Добро
8 Октомври 2015
Договор за преобразуване
5 Октомври 2015
Корпоративни
Ефективният диалог е един от начините за връщане на доверието в българските компании
5 Октомври 2015
Приходите от продажби за септември 2015
1 Октомври 2015
Корпоративни
За КСО и връзките с инвеститорите
Септември
30 Септември 2015
Корпоративни
Огнян Донев: Търг срещу заявени количества ще намали цената на лекарствата, плащани от касата
28 Септември 2015
Назначаване Иван Бадински като прокурист на компанията
26 Септември 2015
Корпоративни
‘IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?’
23 Септември 2015
Сливане на Момина крепост АД
10 Септември 2015
Информация за собствени акции
8 Септември 2015
Корпоративни
Софарма АД предоставя нови възможности за почивка на своите служителите
7 Септември 2015
Корпоративни
Първото издание на дискусията ‘Отговорното потребление’ се проведе в Софарма
4 Септември 2015
Финансови
Приходите от продажби за август 2015
Август
28 Август 2015
Корпоративни
Софарма е сред 17те български компании в класацията на Кофас ЦИЕ.
27 Август 2015
Финансови
Информация за собствени акции
8 Август 2015
Корпоративни
Учени предлагат 6 решения, с които държавите могат да намалят тютюнопушенето
6 Август 2015
Финансови
Информация за собствени акции
5 Август 2015
Финансови
Приходите от продажби за юли 2015
5 Август 2015
Финансови
Оповестяването на дялово участие
4 Август 2015
Финансови
Оповестяването на дялово участие
Юли
30 Юли 2015
Финансови
Информация за собствени акции
30 Юли 2015
Финансови
Оповестяването на дялово участие
27 Юли 2015
Корпоративни
Работодателите се обявяват категорично ПРОТИВ планираното поскъпване на цената на електроенергията!
16 Юли 2015
Финансови
Информация за собствени акции
9 Юли 2015
Финансови
Резултати от търговото предлагане за акциите на Момина крепост АД
3 Юли 2015
Финансови
Приходите от продажби за юни 2015
1 Юли 2015
Финансови
Съобщение свързано с резултатите от търговото предложение за акциите на Момина крепост АД
Юни
22 Юни 2015
Корпоративни
Огнян Донев: Прогенеричната лекарствена политика е в интерес на обществото
19 Юни 2015
Финансови
Решения на Съвета на директорите на акционерите на Софарма АД
18 Юни 2015
Финансови
Информация за собствени акции
16 Юни 2015
Корпоративни
Осигуряване на равенство в здравеопазването и достъп до качествено и ефективно лечение за пациентите в Европа и в целия свят
15 Юни 2015
Финансови
Информация за Редовно Общо събрание на акционерите на Софарма АД
12 Юни 2015
Финансови
екипът отговарящ за продуктите произведени от Софарма АД се прехвърля в Софарма Трейдинг АД
11 Юни 2015
Корпоративни
Европейският парламент гласува откриването на нови работни места в индустрията на генерични и биоподобни лекарства
8 Юни 2015
Корпоративни
Италианският посланик с две титли от Дипломати и приятели
5 Юни 2015
Финансови
Приходите от продажби за май 2015
3 Юни 2015
Корпоративни
Изкачване на Витоша 2015
3 Юни 2015
Корпоративни
Сребро от Лувъра - съкровището от Боскореале
1 Юни 2015
Корпоративни
Списание МД: Прочетено във Вашингтон пост: Таблетка, която потиска желанието за пушене и е пред очите ни
1 Юни 2015
Корпоративни
Днес, със събитие в Софарма, посветено на тютюнопушенето, стартира нова здравна програма на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
Май
28 Май 2015
Корпоративни
Национален проект учи децата, че трудът е ценност
28 Май 2015
Финансови
Информация за собствени акции
25 Май 2015
Корпоративни
Ex smoker и Tabex® в Монделийз
21 Май 2015
Финансови
Информация за собствени акции
19 Май 2015
Финансови
Капитала на дъщерното дружество Extab Corporation
18 Май 2015
Корпоративни
Washington Post: До 5 години българско лекарство може да помага на американците да спрат цигарите
15 Май 2015
Финансови
Преговори за продажбата на акционерното участие
7 Май 2015
Финансови
Приходите от продажби за април 2015
Април
3 Април 2015
Финансови
Приходите от продажби за март 2015
2 Април 2015
Корпоративни
На 3-ти април е официалният старт на проекта „ОТГОВОРНИЯТ ИЗБОР” 2015
2 Април 2015
Финансови
Информация за собствени акции
Март
30 Март 2015
Финансови
Информация за собствени акции
26 Март 2015
Финансови
Информация за собствени акции
26 Март 2015
Финансови
Проект на търгово предложение за закупуване на всички акции от останалите акционери на Момина крепост АД
24 Март 2015
Корпоративни
Призив към медиите
20 Март 2015
Корпоративни
Oфициална позиция на Софарма АД
19 Март 2015
Финансови
Оповестяването на дялово участие
16 Март 2015
Корпоративни
Весела Стоева: Тази пролет в Париж милиони хора ще повторят името България
14 Март 2015
Корпоративни
Огнян Донев: Отделяме повече средства за наука и развитие
12 Март 2015
Финансови
Информация за собствени акции
11 Март 2015
Корпоративни
ЕГА въвежда Етичен кодекс за производството на генерични и биоподобни лекарства в ЕС
10 Март 2015
Корпоративни
Кампания 2015-а срещу разпространението на болестта син език стартира навреме
10 Март 2015
Финансови
Оповестяването на дялово участие
6 Март 2015
Корпоративни
Unintended consequences
6 Март 2015
Финансови
Регистрация на увеличението на капитала
5 Март 2015
Финансови
Информация за собствени акции
5 Март 2015
Финансови
Приходите от продажби за февруари 2015
4 Март 2015
Корпоративни
Учени от цял свят: Български медикамент е най-голямата новина в борбата с тютюнопушенето
Февруари
26 Февруари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
26 Февруари 2015
Финансови
Регистрация на преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД с търговския регистър
19 Февруари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
12 Февруари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
11 Февруари 2015
Корпоративни
Държавно първенство по тенис за мъже
5 Февруари 2015
Корпоративни
До Комисия за финансов надзор Управление “Надзор на инвестиционната дейност"
  • 21 KB doc
5 Февруари 2015
Корпоративни
Уведомление към полската КФН No. 14/2015
5 Февруари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
5 Февруари 2015
Финансови
Приходите от продажби за януари 2015
Януари
29 Януари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
22 Януари 2015
Корпоративни
Огнян Донев бе избран за вицепрезидент на Виенския икономически форум
22 Януари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
22 Януари 2015
Финансови
Огнян Донев стана вицепрезидент на Виенския икономически форум
21 Януари 2015
Корпоративни
Софарма АД през 2015-та: социална ангажираност с много аспекти
21 Януари 2015
Корпоративни
Д-р Франк Бюърс: Пази ли Европа своя ТАЙНА за отказване от цигарите?
15 Януари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
9 Януари 2015
Финансови
Извънредното Общо събрание - 09 януари 2015
8 Януари 2015
Финансови
Информация за собствени акции
8 Януари 2015
Финансови
Приходите от продажби за декември 2014
2014
Декември
29 Декември 2014
Корпоративни
MedPageToday: Водещ американски учен, иска облекчен режим за регистрацията на Cytisine (Tabex) в САЩ
29 Декември 2014
Корпоративни
Cytisine (Tabex ® ) и Никотин съдържащите продукти (НЗТ), New England Journal of Medicine
29 Декември 2014
Корпоративни
Забравено лекарство действа по-добре от никотиновите лепенки, за да помогне на пушачите да откажат цигарите
18 Декември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
16 Декември 2014
Корпоративни
Гордея се с труда на моите родители, с участието на Виктор Дойчев, ръководител на завода за твърди дозирани лекарствени форми в Софарма АД
15 Декември 2014
Корпоративни
Софарма АД подкрепи 41-то издание на турнира за мъже по тенис Д-р Тодор Тодоров
12 Декември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
11 Декември 2014
Корпоративни
Първи детски базар на професиите
8 Декември 2014
Корпоративни
Детски Базар на Професиите Ще Се Проведе в София
8 Декември 2014
Финансови
Приходите от продажби за ноември 2014
4 Декември 2014
Корпоративни
КОД: ЗАРЕЖДАНЕ 2.0
4 Декември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
Ноември
27 Ноември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
20 Ноември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
16 Ноември 2014
Корпоративни
Гордея се с труда на моите родители
14 Ноември 2014
Корпоративни
Най-голям корпоративен дарител 2014
14 Ноември 2014
Корпоративни
Гордея се с труда на моите родители
13 Ноември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
12 Ноември 2014
Корпоративни
Клинично проучване по световни стандарти доказа: Български лекарствен продукт действа ефикасно срещу еректилната дисфункция
11 Ноември 2014
Корпоративни
КФН е одобрила вливането на Българска роза - Севтополис в Софарма
10 Ноември 2014
Финансови
Одобрен договор за преобразуване чрез сливане
6 Ноември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
5 Ноември 2014
Финансови
Приходите от продажби за октомври 2014
5 Ноември 2014
Корпоративни
Стаж@bg
4 Ноември 2014
Корпоративни
Служителите в Софарма откликнаха на призива за подпомагане на търсещите закрила бежанци у нас.
Октомври
29 Октомври 2014
Финансови
Информация за собствени акции
23 Октомври 2014
Финансови
Информация за собствени акции
20 Октомври 2014
Корпоративни
Десетата световна среща на българските медии 'Родолюбие в глобалния свят' се провежда с подкрепата на Софарма АД.
16 Октомври 2014
Финансови
Информация за собствени акции
11 Октомври 2014
Корпоративни
Огнян Донев: ГЕРБ поканиха КРИБ всяка седмица да разговаряме за икономика
10 Октомври 2014
Корпоративни
Огнян Донев: Без ГЕРБ не може да има голяма коалиция
9 Октомври 2014
Корпоративни
Първата билкова градина в столично училище е факт
9 Октомври 2014
Финансови
Информация за собствени акции
3 Октомври 2014
Финансови
Приходите от продажби за септември 2014
2 Октомври 2014
Финансови
Информация за собствени акции
Септември
25 Септември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
23 Септември 2014
Корпоративни
Първа годишна конференция Иновации и добри практики в здравния сектор
18 Септември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
15 Септември 2014
Корпоративни
37-ми Световен тенис турнир за журналисти
11 Септември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
10 Септември 2014
Корпоративни
ФАРА 2014 Доброто побеждава!
5 Септември 2014
Финансови
Приходите от продажби за август 2014
5 Септември 2014
Финансови
Изплащането на дивидента за 2013
4 Септември 2014
Финансови
Информация за собствени акции
Август
28 Август 2014
Финансови
Информация за собствени акции
22 Август 2014
Корпоративни
Софарма АД предостави две стажантски програми на състезанието Ф.И.Р.М.А. 5
21 Август 2014
Финансови
Информация за собствени акции
14 Август 2014
Корпоративни
Мобилно приложение за Табекс
14 Август 2014
Финансови
Информация за собствени акции
7 Август 2014
Финансови
Информация за собствени акции
5 Август 2014
Финансови
Приходите от продажби за юли 2014
1 Август 2014
Корпоративни
Цветен двуетажен автобус ще информира за културните събития в София
1 Август 2014
Корпоративни
Актуални икономически и социални въпроси обсъди президентът Росен Плевнелиев със синдикатите и работодателите
Юли
31 Юли 2014
Финансови
Информация за собствени акции
30 Юли 2014
Корпоративни
Европейската генерична асоциация с нов секретар
28 Юли 2014
Корпоративни
Лятото е в разгара си, но въпреки това, вече за втора година Софарма АД подготви своите първокласници за първия учебен ден
24 Юли 2014
Финансови
Информация за собствени акции
23 Юли 2014
Корпоративни
Работодатели и синдикати искат Надзорен комитет за КТБ
23 Юли 2014
Корпоративни
Предоставяме превод на образователен клип на Европейския парламент по отношение на банките
21 Юли 2014
Корпоративни
900 опаковки с лекарства дари “Софарма”
21 Юли 2014
Корпоративни
"Заедно в бедствието" събра близо 1 млн. лв. за пострадалите от потопа
17 Юли 2014
Финансови
Информация за собствени акции
14 Юли 2014
Корпоративни
Огнян Донев: Станишев обаждал ли се е на държавни фирми да си държат парите в КТБ?
10 Юли 2014
Финансови
Информация за собствени акции
8 Юли 2014
Корпоративни
Софарма започна изграждането на нов високостелажен склад
7 Юли 2014
Корпоративни
Излезе учебникът Илюстрована фармакология, посветена на годишнина на проф. д-р Димитър Пасков
4 Юли 2014
Корпоративни
Годишни награди Заедно 2014
4 Юли 2014
Корпоративни
Благотворителността през обектива
4 Юли 2014
Финансови
Приходите от продажби за юни 2014
3 Юли 2014
Корпоративни
Софарма, като активен член на Глобалния договор към ООН, подкрепи със собствена инициатива Деня на околната среда
3 Юли 2014
Финансови
Информация за собствени акции
3 Юли 2014
Финансови
Информация относно споразумението за сливане
2 Юли 2014
Корпоративни
Победителите в Капитал 100
Юни
29 Юни 2014
Корпоративни
Огнян Донев: 42 – то Народно събрание и кабинетът с политика против банките, веригите и индустрията паднаха
27 Юни 2014
Корпоративни
PR приз 2014 отличи най-добрите PR проекти за годината
27 Юни 2014
Корпоративни
Европейската генерична асоциация проведе своята 20-та годишна среща
26 Юни 2014
Финансови
Информация за собствени акции
24 Юни 2014
Корпоративни
Благотворителността през обектива 2014
24 Юни 2014
Корпоративни
Софарма и Български дарителски форум в съвместна акция
20 Юни 2014
Финансови
Общо събрание на акционерите
20 Юни 2014
Финансови
Договор за преобразуване чрез вливане
19 Юни 2014
Корпоративни
КРИБ призовава за незабавна оставка на кабинета
19 Юни 2014
Корпоративни
Кметът на община Велико Търново откри Лятната детска полицейска академия
19 Юни 2014
Финансови
Информация за собствени акции
16 Юни 2014
Корпоративни
Интервю на Огнян Донев за радио К2
16 Юни 2014
Финансови
Общо събрание на акционерите на 20.06.2014
16 Юни 2014
Финансови
Вливане на ценни книжа
13 Юни 2014
Корпоративни
Д.и.н. Огнян Донев взе участие в икономическата среща на форума Кишинев 2014.
12 Юни 2014
Финансови
Информация за собствени акции
11 Юни 2014
Корпоративни
Най-големите фармацевтични компании
10 Юни 2014
Корпоративни
Auguste Rodin's exhibition in Bulgaria is accomplished with the support of SopharmaИзложбата на Огюст Роден в България се осъществява с подкрепата на Софарма.
10 Юни 2014
Корпоративни
Тенис турнир за участниците в медийния фестивал на Албена
9 Юни 2014
Корпоративни
Mediamixx 2014 – 20 години огледало на медиите
9 Юни 2014
Корпоративни
Социални проекти на Софарма с номинация във фотоконкурса Благотворителност през обектива
6 Юни 2014
Корпоративни
Софарма е номинирана за уеб-награда в категория Иновационен проект.
5 Юни 2014
Корпоративни
20-то юбилейно издание на Медиамикс
5 Юни 2014
Финансови
Приходите от продажби за май 2014
Май
30 Май 2014
Корпоративни
Софарма се включи в отбелязването на Световния ден за борба с хипертонията
30 Май 2014
Корпоративни
Софарма зарадва децата на служителите си
28 Май 2014
Корпоративни
Софарма дари книги
27 Май 2014
Корпоративни
Акция Здрави
26 Май 2014
Корпоративни
Отбор на Софарма с приз от Високата обиколка на Витоша 2014
14 Май 2014
Корпоративни
Малките стъпки в глобалното развитие
14 Май 2014
Корпоративни
Софарма АД подкрепи научно-образователната сесия, посветена на 100 години от рождението на проф. д-р Пасков
12 Май 2014
Корпоративни
Софарма е домакин на състезние на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
11 Май 2014
Корпоративни
Един различен ден 2014
10 Май 2014
Корпоративни
Стартира дискусията на БГФарма за Генеричната индустрия у нас и нейното ключово значение за българския пациент
10 Май 2014
Корпоративни
Производството на генеричните лекарства е структуроопределящо за българската икономика
9 Май 2014
Корпоративни
Софарма дари аптечки с лекарства от първа необходимост
9 Май 2014
Финансови
Приходите от продажби за април 2014
8 Май 2014
Корпоративни
Софарма АД, съвместно с Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски”, дариха аптечки с лекарства от първа необходимост на Международната организация по миграция
Април
24 Април 2014
Финансови
Информация за собствени акции
23 Април 2014
Корпоративни
Световен ден на книгата
17 Април 2014
Финансови
Информация за собствени акции
10 Април 2014
Финансови
Информация за собствени акции
8 Април 2014
Корпоративни
Стартира петото издание на състезанието Ф.И.Р.М.А.
4 Април 2014
Финансови
Приходите от продажби за март 2014
Март
31 Март 2014
Корпоративни
Проект на годината 2013
28 Март 2014
Корпоративни
БГФармА в защита на българските пациенти
28 Март 2014
Корпоративни
Генеричните лекарства – лек за всеки
27 Март 2014
Финансови
Информация за собствени акции
20 Март 2014
Корпоративни
ЕГА призова за мерки, премахващи бариерите пред генеричните лекарства на единния европейски пазар
20 Март 2014
Финансови
Информация за собствени акции
19 Март 2014
Корпоративни
Проект на Годината 2013
13 Март 2014
Финансови
Информация за собствени акции
5 Март 2014
Финансови
Приходите от продажби за февруари 2014
Февруари
27 Февруари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
26 Февруари 2014
Корпоративни
Софарма помогна за провеждането на поредното очаквано Зимно приключение за деца „Изпързаляй зимата” на детския онлайн портал Az-deteto.bg
20 Февруари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
13 Февруари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
12 Февруари 2014
Финансови
Оповестяване на дялово участие
10 Февруари 2014
Финансови
Оповестяване на дялово участие
7 Февруари 2014
Финансови
Оповестяване на дялово участие
6 Февруари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
5 Февруари 2014
Финансови
Приходите от продажби за януари 2014
4 Февруари 2014
Корпоративни
Човешкото лице на труда и признателността
3 Февруари 2014
Корпоративни
Мобилно приложение Здрави
Януари
30 Януари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
23 Януари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
16 Януари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
10 Януари 2014
Финансови
Приходите от продажби за декември 2013
9 Януари 2014
Финансови
Информация за собствени акции
2013
Декември
19 Декември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
12 Декември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
9 Декември 2013
Финансови
Прилагане на иновативни продукти в производството на ампула на Софарма АД
5 Декември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Декември 2013
Финансови
Приходите от продажби за ноември 2013
3 Декември 2013
Финансови
Инвестиции в увеличението на капитала на Бриз (Рига, Латвия)
Ноември
28 Ноември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
21 Ноември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
14 Ноември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
14 Ноември 2013
Финансови
Акции от капитала на „Хидроизомат“ АД
7 Ноември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Ноември 2013
Финансови
Приходите от продажби за октомври 2013
Октомври
31 Октомври 2013
Финансови
Информация за собствени акции
24 Октомври 2013
Финансови
Информация за собствени акции
17 Октомври 2013
Финансови
Информация за собствени акции
10 Октомври 2013
Финансови
Информация за собствени акции
4 Октомври 2013
Финансови
Приходите от продажби за септември 2013
3 Октомври 2013
Финансови
Информация за собствени акции
Септември
26 Септември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
19 Септември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
12 Септември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
10 Септември 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
5 Септември 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Септември 2013
Финансови
Приходите от продажби за август 2013
Август
29 Август 2013
Финансови
Информация за собствени акции
22 Август 2013
Финансови
Информация за собствени акции
15 Август 2013
Финансови
Информация за собствени акции
8 Август 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Август 2013
Финансови
Приходите от продажби за юли 2013
1 Август 2013
Финансови
Информация за собствени акции
1 Август 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
Юли
25 Юли 2013
Финансови
Информация за собствени акции
18 Юли 2013
Финансови
Информация за собствени акции
12 Юли 2013
Финансови
Плащане на дивиденти
11 Юли 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Юли 2013
Финансови
Приходите от продажби за юни 2013
4 Юли 2013
Финансови
Информация за собствени акции
4 Юли 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
Юни
27 Юни 2013
Финансови
Информация за собствени акции
24 Юни 2013
Финансови
Общо събрание на акционерите - решения
20 Юни 2013
Финансови
Информация за собствени акции
17 Юни 2013
Финансови
Информация за Общо събрание на акционерите 2013
13 Юни 2013
Финансови
Информация за собствени акции
6 Юни 2013
Финансови
Информация за собствени акции
6 Юни 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
5 Юни 2013
Финансови
Приходите от продажби за май 2013
Май
30 Май 2013
Финансови
Информация за собствени акции
23 Май 2013
Финансови
Информация за собствени акции
18 Май 2013
Финансови
Информация за собствени акции
13 Май 2013
Финансови
Продажба на всички акции, представляващи 85% от капитала на Екстаб корпорейшън
9 Май 2013
Финансови
Информация за собствени акции
8 Май 2013
Финансови
Приходите от продажби за април 2013
Април
30 Април 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
26 Април 2013
Финансови
Резултатите за месец Април 2013
25 Април 2013
Финансови
Информация за собствени акции
18 Април 2013
Финансови
Информация за собствени акции
11 Април 2013
Финансови
Информация за собствени акции
4 Април 2013
Финансови
Предложение за търг
4 Април 2013
Финансови
Информация за собствени акции
4 Април 2013
Финансови
Приходите от продажби за март 2013
Март
28 Март 2013
Финансови
Информация за собствени акции
21 Март 2013
Финансови
Информация за собствени акции
21 Март 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
14 Март 2013
Финансови
Информация за собствени акции
13 Март 2013
Корпоративни
Generation Awake - всеки избор променя Света
7 Март 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Март 2013
Финансови
Приходите от продажби за Февруари 2013
4 Март 2013
Корпоративни
Два социални проекта на Софарма АД с номинации за награди за отговорен бизнес
Февруари
28 Февруари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
21 Февруари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
15 Февруари 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
14 Февруари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
13 Февруари 2013
Корпоративни
Корпоративната социална отговорност – тема на интервю с Огнян Донев в econ.bg
11 Февруари 2013
Корпоративни
Довършителни дейности се извършват по строителството на новия завод на Софарма
7 Февруари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
5 Февруари 2013
Финансови
Приходите от продажби за януари 2013
Януари
31 Януари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
24 Януари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
24 Януари 2013
Финансови
Извънредно Общо събрание на акционерите
23 Януари 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
23 Януари 2013
Финансови
Оповестяване на дялово участие
17 Януари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
11 Януари 2013
Корпоративни
Софарма – партньор на Българското Национално Радио в проекта „Човекът, който ме вдъхновява”
10 Януари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
10 Януари 2013
Финансови
Приходите от продажби за декември 2012
7 Януари 2013
Финансови
Информация за собствени акции
2012
Декември
19 Декември 2012
Финансови
Резултатите за месец Декември
15 Декември 2012
Корпоративни
Детско коледно тържество в Софарма
14 Декември 2012
Корпоративни
Коледно тържество в Казанлък
14 Декември 2012
Корпоративни
Красива коледна украса в Софарма
6 Декември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Декември 2012
Финансови
Приходите от продажби за ноември 2012
Ноември
29 Ноември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
22 Ноември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
21 Ноември 2012
Финансови
Оповестяване на дялово участие
15 Ноември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Ноември 2012
Финансови
Приходите от продажби за октомври 2012
2 Ноември 2012
Финансови
Извънредно Общо събрание на акционерите
1 Ноември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
Октомври
31 Октомври 2012
Финансови
Известяване за договор за сливане
30 Октомври 2012
Финансови
Споразумение за сливането между Софарма АД и Българска роза - Севтополис АД
25 Октомври 2012
Финансови
Информация за собствени акции
18 Октомври 2012
Финансови
Информация за собствени акции
13 Октомври 2012
Финансови
Информация за собствени акции
11 Октомври 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Октомври 2012
Финансови
Приходите от продажби за септември 2012
4 Октомври 2012
Финансови
Информация за собствени акции
Септември
27 Септември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
26 Септември 2012
Финансови
Извънредно Общо събрание на акционерите
21 Септември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
21 Септември 2012
Финансови
Покана и материали за Извънредно Общо събрание на акционерите
10 Септември 2012
Финансови
Информация за собствени акции
4 Септември 2012
Финансови
Приходите от продажби за август 2012
Август
30 Август 2012
Финансови
Информация за собствени акции
23 Август 2012
Финансови
Информация за собствени акции
22 Август 2012
Финансови
Изплащането на дивиденти
16 Август 2012
Финансови
Информация за собствени акции
8 Август 2012
Финансови
Информация за собствени акции
3 Август 2012
Финансови
Оповестяване на дялово участие
3 Август 2012
Финансови
Приходите от продажби за юли 2012
2 Август 2012
Финансови
Информация за собствени акции
Юли
26 Юли 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Юли 2012
Финансови
Приходите от продажби за юни 2012
Юни
27 Юни 2012
Финансови
Информация за собствени акции
20 Юни 2012
Финансови
Общо събрание на акционерите
15 Юни 2012
Финансови
Бизнес партньор на 2012
14 Юни 2012
Финансови
Информация за собствени акции
6 Юни 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Юни 2012
Финансови
Приходите от продажби за май 2012
4 Юни 2012
Корпоративни
Софарма АД – партньор на Виенския икономически форум
4 Юни 2012
Корпоративни
Sopharma Sociality продължава своята програма „Ние за обществото”
Май
28 Май 2012
Финансови
Информация за собствени акции
21 Май 2012
Корпоративни
Един различен ден 2012
21 Май 2012
Корпоративни
Отново "Дни на здравето" в Борисовата градина
18 Май 2012
Финансови
Годишната среща на инвеститорите - Презентация
17 Май 2012
Корпоративни
Семинар във връзка със Световния ден без тютюнев дим
17 Май 2012
Финансови
Информация за собствени акции
12 Май 2012
Корпоративни
Отговорният избор, БМГД
9 Май 2012
Финансови
Информация за собствени акции
8 Май 2012
Финансови
Учредяване на дружество Софарма Украйна ООД
4 Май 2012
Финансови
Приходите от продажби за април 2012
3 Май 2012
Финансови
Годишна среща с инвеститорите
2 Май 2012
Корпоративни
Фотоизложба “Open Heart, Open Mind”
Април
26 Април 2012
Корпоративни
Растежът на българската икономика минава през структурни реформи, коментира Огнян Донев
25 Април 2012
Финансови
Информация за собствени акции
24 Април 2012
Корпоративни
Софарма АД – основен спонсор на Национална спортна панорама 2012
19 Април 2012
Финансови
Информация за собствени акции
18 Април 2012
Финансови
Продажба на притежаваните на поименни акции
18 Април 2012
Финансови
Оповестяване на дялово участие
11 Април 2012
Корпоративни
Софарма АД откри алея на здравето в Борисовата градина
11 Април 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Април 2012
Финансови
Приходите от продажби за март 2012
Март
30 Март 2012
Корпоративни
Софарма подпомогна приятелите си от ДФК Звездичка
30 Март 2012
Корпоративни
Проект на годината 2011
30 Март 2012
Корпоративни
„Културата да дишаш” с цветовете на усмивката за чисти бели дробове
19 Март 2012
Финансови
Корпоративна детска градина на Софарма АД
19 Март 2012
Корпоративни
Кметът на София откри корпоративната детска градина на Софарма
7 Март 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Март 2012
Финансови
Приходите от продажби за Февруари 2012
1 Март 2012
Финансови
Информация за собствени акции
Февруари
24 Февруари 2012
Корпоративни
Позиция на КНСБ към Софарма АД относно твърдения на медии дискредитиращи групата Софарма.
16 Февруари 2012
Корпоративни
Целувката е здраве
2 Февруари 2012
Финансови
Приходите от продажби за януари 2012
2 Февруари 2012
Финансови
Уведомление към полската КФН
Януари
18 Януари 2012
Финансови
Информация за собствени акции
5 Януари 2012
Финансови
Приходите от продажби за декември 2011