Каталог > Press > Софарма с отличие Cooperation Partner of the Year на 14то издание на Виенския икономически форум

Софарма с отличие Cooperation Partner of the Year на 14то издание на Виенския икономически форум

7 Ноември 2017

На 06 Ноември 2017 Виенският икономически форум (VEF) проведе традиционната си конференция, тази година под надслов „Виена 2017: Разговор за бъдещето” ( Vienna Future Dialogue 2017 ). Форумът беше фокусиран върху две основни теми: "Живеем в дигитална епоха. Визии и отговори на инвеститорите" и "Регионалното икономическо сътрудничество като част от Европейската интеграция. Икономиката среща политиката", тема на Кръглата маса. 

Акцентът на първата сесия, модерирана от Огнян Донев, д.и.н., председател на Борда на директорите на „Софарма” и вицепрезидент на Виенския икономически форум, беше ”Дигиталната икономика –очаквания и реалности”, Експерти от сферата на икономиката и политиката от Европа и съседните региони дискутираха ролята на инвестициите като движеща сила на конкуренцията и развитието, и какво е влиянието на дигитализацията върху тях. 

След обяда, на който домакин беше Софарма, Форумът продължи с кръгла маса посветена на развитието на регионалното икономическо сътрудничество като неотменна част от европейската интеграция, под мотото “Икономиката среща политиката“. Беше обсъдена необходимостта от взаимодействие между тези две сфера  за общото развитие на регионалната политика и икономика като част от икономиката на Обединена Европа.

VEF 2017 photocredit:VEF
VEF 2017