Дистрибуционни системи

the_distribution_system.jpg

Софарма Трейдинг има изградена интегрирана система за управление на процесите съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HACCP. Компанията е и единственият български дистрибутор, които покрива всички параметри за Добра дистрибуторска практика, гарантирайки качеството на предлаганите продукти, тяхното съхранение и дистрибуция.

Благодарение на изградените процеси и системи, Софарма Трейдинг предлага:

  • Доставка до всяка точка на страната в рамките на 4 часа.
  • Качествена дистрибуционна услуга чрез собствен автопарк от над 130 превозни средства.
  • Доставка на продукти с автомобили с вградена система за климатизация и непрекъснат контрол на температурата.
  • Запазване на доставките по всяко време, благодарение на разработена система за непрекъсваемост на бизнес процесите.