Лицензиране и производство

"СОФАРМА" АД е притежател на разрешението за производство със следните производствени обекти:

sedi_bg.jpg

Обхват на лиценза

Лекарствените продукти за хуманната медицина

 • Стерилни продукти:
  • асептично приготвени;
  • стерилизирани.

 • Нестерилни продукти:
  • Капсули;
  • Твърда обвивка;
  • Свещички;
  • Таблетки;
  • Течности за външна употреба;
  • Течности за вътрешна употреба: сиропи, перорални суспензии, перорални разтвори;
  • Полутвърди вещества: кремове, гелове, мехлеми.


Изпитване на лекарствените продукти за хуманната медицина
"Софарма" АД има регистрация като производител, вносител и дистрибутор на активни вещества, които се използват като основни съставки в производството на лекарствени продукти за хуманната медицина.

Адреси, където се осъществяват регистрираните дейности:

гр. Казанлък, 6100, ул." 23-ти Пехотен шипченски полк " №110, България
ул. Илиенско шосе №16, София 1220, България

Всички производствени дейности са съвместими с GMP и са включени в сертификати за GMP, издадени от компетентните органи.