Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 59% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на 40 експортни пазара
5 427
служители работят за нас
Имаме повече от 6600 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми акционери и приятели,

2020 постави под въпрос всички граници, предизвика ни да правим трудни избори, да жертваме собствения си комфорт, за да предпазим най-уязвимите. Годината беше трудна, както в личен, така и в професионален план, но нека я запомним с нещата, които постигнахме въпреки всичко.

Като екип положихме много усилия, бяхме гъвкави и успяхме да запазим нормален ритъм на работа, да осигурим безопасна среда за нашите служители и партньори и да останем стабилни в едни изключително несигурни времена. Останaхме основен стълб в партньорската мрежа в помощ на правителството за справяне с предизвикателствата в здравната система и помагахме винаги, когато имаше нужда.

Стартирахме няколко успешни кампании, разширихме семействата на най-успешните си продукти, предложихме нови форми, по-удобни за приложение в различни възрасти. На фона на COVID-19 пандемията трябваше да преодолеем и някои административни пречки на значими наши пазари, например сериализацията в Русия, като към края на годината приключихме всички основни дейности в тази посока. Постигнахме забележителен ръст на някои от основните пазари в топ десет, най-вече в резултат на успешни промени в търговската политика. Стартирахме много интересни партньорства в различни сфери – производство, търговия, маркетинг, услуги, като направихме изграждането на дългосрочни, успешни и взаимноизгодни взаимоотношения основен приоритет.

Най-важното за всяка криза е в какво състояние ще бъдем, когато излезем от нея. Вярваме, че всичко, с което се справихме заедно ни направи още по-устойчиви, изобретателни и гъвкави. Нека си пожелаем по-здрава и спокойна. Благодаря за доверието.

д.и.н. Огнян Донев

Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Софарма“ АД

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител