Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 66% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на 40 експортни пазара
4790
служители работят за нас
Имаме повече от 6400 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми партньори и приятели,

Обръщам се към Вас с благодарност за подкрепата през изминалата година, изпълнена с несигурност, но и с надежда за възстановяване на нормалната бизнес среда. Продължихме да градим основи за устойчиво бъдеще, като подобрихме организацията на работата и променихме структурата на екипите си в основните стратегически направления. Поканихме международни експерти с утвърден опит,  с които да работим заедно за утвърждаването на вече добре познатото лице на Софарма като стабилен и доверен партньор. Вече виждаме резултати и това ни окуражава да поемем следващата стъпка напред към един нов и съвременен модел на работа, който да върви ръка за ръка с близо 90 годишната история, създадена с много труд и последователност от всички преди нас.

Резултатите, постигнати през 2021, година ни носят спокойствие, защото виждаме една зараждаща се тенденция на възстановяване на повечето ни пазари. Особено забележително е представянето на местния пазар с ръст от 14%. Въпреки общото намаление на приходите с 3.18%, EBITDA нараства с 4.24%, а оперативната печалба с 8.69% в следствие на оптимизацията на редица бизнес процеси и подобряване на представянето на основните ни продукти.

Поставили сме си амбициозни цели, които надграждат опита, стъпват на устойчиви дейности и създават стойност за акционерите в дългосрочен план.

Благодаря за доверието!

д.и.н. Огнян Донев

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Софарма“ АД

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител