Каталог > ЗА НАС

ЗА НАС

Нашата цел

Имаме активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени.

Групата има водеща роля на пазара в България,
който представлява 66% от приходите от продажби
Нашите продукти се предлагат на повече от 45 експортни пазара
5 097
служители работят за нас
Имаме повече от 6800 акционери

Обръщение от Изпълнителния Директор

ceo

Уважаеми акционери,

Нека си пожелаем да сме здрави през 2020 година!

Ръководството на „Софарма“ АД си постави за цел да преразгледа отново стратегията на Компанията в контекста на устойчивото развитие. Като Компания с нулева емисия на въглерод, обръщаме своя поглед и към по-широкия отпечатък, който дейността ни и тази на нашите служители оставя в околната среда. С изграждането на новия завод за твърди лекарствени форми в София прекратихме използването на органични вещества при филмирането на таблетите и по този начин елиминирахме необходимостта от енергоемко и скъпоструващо пречистване и последиците от замърсяването на отпадните води.

Нашият икономически отпечатък бележи ръст по основни показатели като изплатени дивиденти, платени данъци и корпоративен данък, плащания за персонала и т.н.

За месец декември 2019 година реализирахме ръст в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година. За цялата година приходите от продажби на продукция се увеличават с 9% спрямо 2018 година, който ръст основно дължим на 15% увеличение на продажбите за износ, предимно на основните си чуждестранни пазари.

Вярваме, че всички стъпки, които сме предприели ще ни гарантират поредна успешна година.

Благодаря Ви за подкрепата и доверието.

д.и.н. Огнян Донев

Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Софарма“ АД

 

Отговорен бизнес
  • Социалната роля на нашите генерични лекарства
  • Работа
  • Инвестиции
  • Социално Значими Заболявания
  • Енергийна ефективност и грижа за отпечатъка върху околната среда
  • Национален отговорен производител