O nas

Nasz cel

Bierzemy aktywny udział i mamy kluczową rolę w podnoszeniu standardów życia codziennego, żeby uczynić ludzi zdrowszymi, szczęśliwszymi i bezpieczniejszymi.

Grupa osiągnęła wiodącą pozycję na rynku w Bułgarii
Udział w sprzedaży produktów związanych ze zdrowiem wynosi 66%
Nasze produkty dostępne są na 45 rynkach eksportowych
5 097
zatrudnianych przez nas pracowników
Mamy ponad 6800 udziałowców

Przesłanie CEO

ceo

Pożyczmy sobie, abyśmy wszyscy byli zdrowi w 2020 roku!

Zarząd spółki „Sopharma” S.A. jest zdeterminowany ponownie przeanalizować strategię firmy w kontekście jej zrównoważonego rozwoju. Jako firma zeroemisyjna, co do emisji węglowych, zwracamy uwagę na szerszy ślad, jaki nasza firma i nasi pracownicy pozostawiają w środowisku. Wraz z budową nowej fabryki stałych postaci dawkowania leków w Sofii zaprzestaliśmy stosowania substancji organicznych w tabletkach powlekanych, eliminując w ten sposób potrzebę energochłonnego i kosztownego uzdatniania wody oraz zanieczyszczanie ścieków.

Zainteresowani obecni i przyszli inwestorzy z niecierpliwością oczekują na wdrożenie jednolitego systemu sprawozdawczości finansowej w ramach długo oczekiwanej taksonomii PE i Rady, który pozwoli inwestować kapitał prywatny wyłącznie w działania gospodarcze, które są naprawdę zrównoważone.

Nasz ślad ekonomiczny wzrósł w zakresie kluczowych wskaźników, takich jak wypłacane dywidendy, płacone podatki i podatek od osób prawnych, płatności pracownicze itp.

W grudniu 2019 r. zrealizowaliśmy wzrost sprzedaży o 16% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, a w skali całego roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 9% w porównaniu do 2018 roku, co wynika głównie z 15% wzrostu sprzedaży eksportowej na naszych głównych rynkach zagranicznych. 

Wierzymy, że wszystkie podjęte przez nas kroki zagwarantują nam kolejny udany rok.

Dziękujemy Państwu za wsparcie i zaufanie.

Ognian Donev, PhD

Dr hab. nauk ekonomicznych Ognian Donew, Dyrektor wykonawczy i Prezes zarządu spółki „Sopharma” S.A.

 

Nasza idea odpowiedzialnego biznesu
  • Rola społeczna naszych leków generycznych
  • Zatrudnienie
  • Inwestycje
  • Odpowiedzialność za choroby społeczne
  • Skuteczność energetyczna i niski wpływ na środowisko
  • Krajowy odpowiedzialny producent