Wydarzenia

W celu zapewnienia wszystkich potrzebnych informacji dla akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, zainteresowanych stron i analityków finansowych, Sopharma AD udostępnia kalendarz na rok 2021 zawierający najważniejsze wydarzenia firmowe.

І. OKRESOWE WYDARZENIA I WAŻNE TERMINY

2024
30 Maj 2024 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2024 roku Dodaj do kalendarza
20 Czerwiec 2024 Prezentacja wyników za styczeń-maj 20224 roku Dodaj do kalendarza
30 Czerwiec 2024 Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i opublikowanie podjętych decyzji. Dodaj do kalendarza
22 Lipiec 2024 Prezentacja wyników za styczeń-czerwiec 2024 roku Dodaj do kalendarza
30 Lipiec 2024 Publikacja Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za II kwartał 2024 r. Dodaj do kalendarza
20 Sierpień 2024 Prezentacja wyników za styczeń-lipiec 2024 roku Dodaj do kalendarza
29 Sierpień 2024 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za II kwartał 2024 roku Dodaj do kalendarza
20 Wrzesień 2024 Prezentacja wyników za styczeń-sierpień 2024 roku Dodaj do kalendarza
21 Październik 2024 Prezentacja wyników za styczeń-wrzesień 2024 roku Dodaj do kalendarza
30 Październik 2024 Publikacja Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2024 r. Dodaj do kalendarza
20 Listopad 2024 Prezentacja wyników za styczeń-październik 2024 roku Dodaj do kalendarza
29 Listopad 2024 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2024 roku Dodaj do kalendarza
20 Grudzień 2024 Prezentacja wyników za styczeń-listopad 2024 roku Dodaj do kalendarza
2025
20 Styczeń 2025 Prezentacja wyników za styczeń-grudzień 2024 roku Dodaj do kalendarza
30 Styczeń 2025 Publikacja wstępnego rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2024 Dodaj do kalendarza
3 Marzec 2025 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za IV kwartał 2024 roku Dodaj do kalendarza
20 Marzec 2025 Prezentacja wyników za styczeń-luty 2025 Dodaj do kalendarza
22 Marzec 2025 Prezentacja wyników za styczeń-marzec 2025 Dodaj do kalendarza
31 Marzec 2025 Publikacja rocznego zbadanego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2024 Dodaj do kalendarza
30 Kwiecień 2025 Publikacja zbadanego rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2024 Dodaj do kalendarza

Alert z przypomnieniem: wybierz wydarzenie korzystając z pola wyboru w lewej kolumnie i wypełnij pole na dole strony wpisując adres mailowy. Powiadomienie otrzymasz 1 dzień przed wydarzeniem (nie dotyczy okresów zamkniętych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moim danych osobowych przez Sopharma AD z siedzibą w Sofii, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers, budynek A, p. 11, 1756 Sofia, zgodnie z bułgarską ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że moje dane osobowe podane w powyższym formularzu są autentyczne.

 

2024
20 Maj 2024 Prezentacja wyników za styczeń-kwiecień 2024 roku
30 Kwiecień 2024 Publikacja Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2024 r.
28 Kwiecień 2024  Publikacja zbadanego rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2023
22 Kwiecień 2024 Prezentacja wyników za styczeń-marzec 2024 roku
29 Marzec 2024  Publikacja rocznego zbadanego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2023
20 Marzec 2024 Prezentacja wyników za styczeń-luty 2024 roku
29 luty 2024 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2023 r
20 luty 2024 Prezentacja wyników za miesiąc styczeń 2024 roku
30 Styczeń 2024  Publikacja wstępnego rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2023
22 Styczeń 2024 Prezentacja wyników za 2023 rok
19 Styczeń 2024 Prezentacja wyników za styczeń-grudzień 2023 roku
2023
20 Grudzień 2023 Prezentacja wyników za styczeń-listopad 2023 roku
29 Listopad 2023 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2023 roku
20 Listopad 2023 Prezentacja wyników za styczeń-październik 2023 roku
30 Październik 2023 Publikacja Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2023 r.
20 Październik 2023 Prezentacja wyników za styczeń-wrzesień 2023 roku
20 Wrzesień 2023 Prezentacja wyników za styczeń-sierpień 2023 roku
29 Sierpień 2023 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za II kwartał 2023 roku
31 Lipiec 2023 Publikacja Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za II kwartał 2023 r.
20 Lipiec 2023 Prezentacja wyników za styczeń-czerwiec 2023 roku
30 Czerwiec 2023 Odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sopharma AD
20 Czerwiec 2023 Prezentacja wyników za styczeń-maj 2023 roku
30 Maj 2023 Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2023 roku
22 Maj 2023 Prezentacja wyników za styczeń-kwiecień 2023 roku

ІІ. INFORMACJA O NIEREGULARNYCH WYDARZENIACH

ZDARZENIETermin płatności
1. Decyzja Zarządu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
2. Zmiany w zarządzie lub reprezentowanie Spółki Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowania. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
3. Zmiany do Statutu Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowanie. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
4. Zmiana osób sterujących firmą Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
5. Decyzja o przekształceniu Spółki i realizacji transformacji; Zmiany strukturalne w firmie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
6. Rozpoczęcie likwidacji i wszystkie istotne etapy związane z likwidacją Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
7. Wszczęcie upadłości Spółki lub spółki zależnej oraz wszystkich istotnych etapach związanych z upadłością Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
8. Nabycie, dzierżawy lub zbycia aktywów o znacznej wartości na podstawie art. 114, par. 1 pkt 1 POSA Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
9. Decyzja o wpisaniu, wygaśnięciu i unieważnieniu umowy spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
10. Zmiana biegłych rewidentów Spółki i przyczyny zmian Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
11. Ujawnienie zysku netto Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
12. Znaczące straty i ich przyczyny Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
13. Nieprzewidziane lub nieoczekiwane okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, w wyniku, których nastąpiła utrata przez Spółkę lub spółkę zależną w wysokości trzech procent kapitałów własnych Spółki. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
14. Zmodyfikowany Raport z audytu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
15. Decyzja Walnego Zgromadzenia o rodzaju i wysokości dywidendy oraz terminie i warunkach jej wypłaty Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
16. Wystąpienie zobowiązania, które ma zasadnicze znaczenie dla Spółki lub spółki zależnej, włącznie z ryzykiem niespełnienia lub zwiększenia zobowiązania. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
17. Wystąpienie roszczenia, które jest istotne dla Spółki, ze wskazaniem jego terminu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
18. Problemy z płynnością i środki wsparcia finansowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
19. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
20. Potwierdzenie rokowań na nabycie Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
21. Zawieraniem lub wykonywaniem istotnych umów, które nie odnoszą się do zwykłej działalności Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
22. Opinia organu zarządzającego w związku z wezwaniem Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
23. Wypowiedzenie lub znaczne zmniejszenie relacji z klientami, którzy stanowią co najmniej 10 procent przychodów Spółki za okres ostatnich trzech lat. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
24. Wprowadzenie nowych produktów i zmian na rynku Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
25. Duże zlecenia (w wysokości ponad 10 procent przeciętnego wynagrodzenia Spółki za ostatnie trzy lata) Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
26. Rozwój i / lub zmiany wolumenu zamówień i wykorzystania zdolności produkcyjnych Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
27. Zaprzestanie sprzedaży produktu, tworzącego znaczną część przychodów firmy Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
28. Nabycie patentu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
29. Recepcja, tymczasowe zawieszenie stosowania, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie (licencji). Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
30. Wszczęcie lub zakończenie prowadzenia postępowań sądowych lub arbitrażowych dotyczących zobowiązania lub wierzytelności spółki lub jednostkę od niego zależną z ceną roszczenia co najmniej 10 procent kapitału spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
31. Zakup, sprzedaż lub zastaw udziałów w spółkach przez emitenta lub jednostki od niego zależnej Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
32. Otrzymanie prognozowany przez emitenta z wynikami finansowymi z jego grupy gospodarczej, jeżeli zostanie podjęta decyzja, aby  prognoza była ujawniana publicznie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
33. Zamówienie lub zmiana ratingu zamówionego przez emitenta Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.