Wydarzenia

W celu zapewnienia wszystkich potrzebnych informacji dla akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, zainteresowanych stron i analityków finansowych, Sopharma AD udostępnia kalendarz na rok 2021 zawierający najważniejsze wydarzenia firmowe.

І. OKRESOWE WYDARZENIA I WAŻNE TERMINY

2021
5 Październik 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 r. Dodaj do kalendarza
1 Listopad 2021 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r Dodaj do kalendarza
5 Listopad 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 r. Dodaj do kalendarza
29 Listopad 2021 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku Dodaj do kalendarza
6 Grudzień 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-listopad 2021 r. Dodaj do kalendarza
2022
10 Styczeń 2022 Przychody finansowe za okres styczeń-grudzień 2021 r. Dodaj do kalendarza
31 Styczeń 2022 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 r Dodaj do kalendarza
1 Marzec 2022 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2021 r Dodaj do kalendarza
31 Marzec 2022 Publikacja rocznego sprawozdania z audytu jednostkowego za 2021 r Dodaj do kalendarza
29 Kwiecień 2022 Publikacja rocznego skonsolidowanego raportu z audytu za 2021 r Dodaj do kalendarza

Alert z przypomnieniem: wybierz wydarzenie korzystając z pola wyboru w lewej kolumnie i wypełnij pole na dole strony wpisując adres mailowy. Powiadomienie otrzymasz 1 dzień przed wydarzeniem (nie dotyczy okresów zamkniętych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moim danych osobowych przez Sopharma AD z siedzibą w Sofii, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers, budynek A, p. 11, 1756 Sofia, zgodnie z bułgarską ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że moje dane osobowe podane w powyższym formularzu są autentyczne.

 

2021
9 Wrzesień 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-sierpień 2021 r.
30 Sierpień 2021 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 r
5 Sierpień 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-lipiec 2021 r.
30 Lipiec 2021 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 roku
5 Lipiec 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-czerwiec 2021 r.
7 Czerwiec 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-maj 2021 r.
4 Czerwiec 2021 Odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sopharma AD
31 Maj 2021 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r
13 Maj 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-kwiecień 2021 r.
29 Kwiecień 2021 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku
28 Kwiecień 2021 Ujawnienie zbadanego skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 r.
5 Kwiecień 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-marzec 2021 r.
31 Marzec 2021 Publikacja rocznego sprawozdania z audytu jednostkowego za 2020 r.
5 Marzec 2021 Przychody finansowe za okres styczeń-luty 2021 r.
1 Marzec 2021 Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2020 r.
5 luty 2021 Przychody finansowe za styczeń 2021 r.
1 luty 2021 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2020 r.
11 Styczeń 2021 Ujawnienie wyników za okres styczeń-grudzień 2020 r.
2020
7 Grudzień 2020 Ujawnienie wyników za okres styczeń-listopad 2020 r.
30 Listopad 2020 Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2020 r.
5 Listopad 2020 Ujawnienie wyników za okres styczeń-październik 2020 r.
30 Październik 2020 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2020 r.
5 Październik 2020 Ujawnienie wyników za okres styczeń-wrzesień 2020 г.
25 Wrzesień 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od godz. 11:30 (UTC 8:30) i publikacja podjętych decyzji.
25 Wrzesień 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od godz. 11:00 (UTC 8:00) i publikacja podjętych decyzji.

ІІ. INFORMACJA O NIEREGULARNYCH WYDARZENIACH

ZDARZENIETermin płatności
1. Decyzja Zarządu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
2. Zmiany w zarządzie lub reprezentowanie Spółki Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowania. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
3. Zmiany do Statutu Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowanie. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
4. Zmiana osób sterujących firmą Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
5. Decyzja o przekształceniu Spółki i realizacji transformacji; Zmiany strukturalne w firmie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
6. Rozpoczęcie likwidacji i wszystkie istotne etapy związane z likwidacją Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
7. Wszczęcie upadłości Spółki lub spółki zależnej oraz wszystkich istotnych etapach związanych z upadłością Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
8. Nabycie, dzierżawy lub zbycia aktywów o znacznej wartości na podstawie art. 114, par. 1 pkt 1 POSA Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
9. Decyzja o wpisaniu, wygaśnięciu i unieważnieniu umowy spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
10. Zmiana biegłych rewidentów Spółki i przyczyny zmian Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
11. Ujawnienie zysku netto Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
12. Znaczące straty i ich przyczyny Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
13. Nieprzewidziane lub nieoczekiwane okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, w wyniku, których nastąpiła utrata przez Spółkę lub spółkę zależną w wysokości trzech procent kapitałów własnych Spółki. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
14. Zmodyfikowany Raport z audytu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
15. Decyzja Walnego Zgromadzenia o rodzaju i wysokości dywidendy oraz terminie i warunkach jej wypłaty Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
16. Wystąpienie zobowiązania, które ma zasadnicze znaczenie dla Spółki lub spółki zależnej, włącznie z ryzykiem niespełnienia lub zwiększenia zobowiązania. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
17. Wystąpienie roszczenia, które jest istotne dla Spółki, ze wskazaniem jego terminu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
18. Problemy z płynnością i środki wsparcia finansowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
19. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
20. Potwierdzenie rokowań na nabycie Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
21. Zawieraniem lub wykonywaniem istotnych umów, które nie odnoszą się do zwykłej działalności Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
22. Opinia organu zarządzającego w związku z wezwaniem Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
23. Wypowiedzenie lub znaczne zmniejszenie relacji z klientami, którzy stanowią co najmniej 10 procent przychodów Spółki za okres ostatnich trzech lat. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
24. Wprowadzenie nowych produktów i zmian na rynku Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
25. Duże zlecenia (w wysokości ponad 10 procent przeciętnego wynagrodzenia Spółki za ostatnie trzy lata) Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
26. Rozwój i / lub zmiany wolumenu zamówień i wykorzystania zdolności produkcyjnych Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
27. Zaprzestanie sprzedaży produktu, tworzącego znaczną część przychodów firmy Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
28. Nabycie patentu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
29. Recepcja, tymczasowe zawieszenie stosowania, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie (licencji). Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
30. Wszczęcie lub zakończenie prowadzenia postępowań sądowych lub arbitrażowych dotyczących zobowiązania lub wierzytelności spółki lub jednostkę od niego zależną z ceną roszczenia co najmniej 10 procent kapitału spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
31. Zakup, sprzedaż lub zastaw udziałów w spółkach przez emitenta lub jednostki od niego zależnej Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
32. Otrzymanie prognozowany przez emitenta z wynikami finansowymi z jego grupy gospodarczej, jeżeli zostanie podjęta decyzja, aby  prognoza była ujawniana publicznie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
33. Zamówienie lub zmiana ratingu zamówionego przez emitenta Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.