Strona główna > O nas > Ład Korporacyjny > Program zarządzania korporacyjnego

Program zarządzania korporacyjnego

Rada Dyrektorów Sopharma S.A. trzyma się Programu dobrego zarządzania korporacyjnego zgodnego ze skutecznym regulowaniem, międzynarodowo uznanych standardów dobrego zarządzania korporacyjnego i Bułgarskiego Krajowego Kodeksu Zarządzania Korporacyjnego.

ZASADY określenia zakresu programu to:

 1. Obrona praw akcjonariuszy;
 2. Zapewnienie sprawiedliwego traktowania każdego akcjonariusza, niezależnie od ilości posiadanych akcji;
 3. Uznanie praw zainteresowanych oraz zachęcanie do współpracy ze Spółką;
 4. Zapewnienie terminowego i dokładnego ujawniania informacji odnośnie wszystkich spraw dotyczących Spółki, w tym nt. jej stanu finansowego, wyników, własności oraz zarządzania Spółką;
 5. Wsparcie w zarządzaniu strategicznym Spółką, kontroli działalności Zarządu oraz składaniu jego sprawozdań Spółce i Akcjonariuszom.

Program aktualizuje się na bieżąco w razie nastąpienia zmian okoliczności lub strategii korporacyjnej.

CELE programu to:

 1. Wprowadzenie i zastosowanie zasad dobrego zarządzania korporacyjnego.
 2. Ułatwienie procesu podejmowania przez Radę Dyrektorów decyzji w zakresie krótkoterminowego i długoterminowego rozwoju Spółki na zasadach wzajemnej korzyści, wspólnych interesów i dążenia do realizacji celów Spółki.
 3. Wspieranie komunikacji i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji dla akcjonariuszy, analityków i mediów finansowych.
 4. Optymizacja procesów ujawnienia informacji.
 5. Wzrost zaufania udziałowców, inwestorów i wszystkich zainteresowanych dobrym zarządzaniem Spółką i jej rozwojem.
 6. Promowanie i poszanowanie ścisłych zasad etycznych w celu zbliżenia się ze światowymi standardami dobrego zarządzania korporacyjnego.

Sopharma okresowo ujawnia informacje na temat dobrego zarządzania korporacyjnego zgodnie z zasadą "przestrzegaj tego lub wyjaśnij, dlaczego nie". W przypadku niezastosowania się do zaleceń Kodeksu Spółka musi to wyjaśnić.

W dniu 3 września 2009 roku Pan Ognian Donev, dyrektor wykonawczy Sopharma S.A., został powołany na członka nowego Krajowego Komitetu Dobrego Zarządzania Korporacyjnego.

Powstał ten Komitet pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego i Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych przy wsparciu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) z celem zapewnienia ciągłego monitorowania przestrzegania Krajowego Kodeksu Dobrego Zarządzania Korporacyjnego przez przedsiębiorstwa.

Poza tym Komitet będzie proponował wprowadzenie zmian do odpowiedniego ustawodawstwa oraz do samego Kodeksu.