Strona główna > Biznes > Produkcja Wyrobow Farmaceutycznych > Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Systemy Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości realizowane są na wszystkich etapach cyklu życia produktu.

quality.jpg

Sopharma AD posiada kompleksowy model dla efektywnego systemu jakości farmaceutycznej, który jest oparty na Międzynarodowej Organizacji Standardyzacji (ISO) koncepcji jakości, wliczając zastosowanie dobrej praktyki wytwarzania (GMP) przepisy i uzupełnia ICH "Q8 Pharmaceutical Development" oraz ICH "Q9 Zarządzanie Ryzykiem Jakości."

Nasz system zarządzania jakością realizowany jest na różnych etapach cyklu życia produktu.

  • Wierzymy, że zaczynając myśleć “dobrze jest wystarczająco dobrze” popadniemy w tarapaty.
  • Ciągle mamy wyzwania, pytamy i poprawiamy.
  • Skupiamy się na rozwoju doskonałości w naszych procesach i produktach, podejmowaniu decyzji w oparciu o analizę ryzyka, rozwiązywanie problemów, zmniejszenie liczby błędów i badania.

Sopharma AD jako producent różnorodnych produktów prowadzi ciągłe starania w celu podnoszenia wewnętrznego systemu jakości. Przy silnym wsparciu ze strony Zarządu i skutecznej komunikacji wewnętrznej w firmie ta idea współpracy zapewnia zapewnia osiągnięcie zaplanowanego celu. Takie podejście nie tylko odpowiada Dobrej Praktyce Produkcyjnej ale także idealnie odpowiada naszym klientom i zapewnia zrównoważony rozwój dzięki współuczestniczeniu klienta w systemie budowania jakości.

Jako części systemu Zarządzania Jakością, Systemy Kontroli Jakości oraz Systemy Zapewnienia Jakości opisują metody kontroli, wyposażenie, pomieszczeń, które są na miejscu produkcji wyrobów farmaceutycznych. Program audytów weryfikuje ciągłą zgodność z normami GMP, odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz efektywne wykorzystanie zasobów.


Laboratoria kontroli jakości są wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju analizy farmaceutycznej.