IR Kit

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 140.97 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from Aleksandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 149.56 KB pdfNotification from Aleksandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 140.51 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 141.6 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 140.44 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023. 154.54 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 February 2023. 140.38 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 February 2023.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 February 2023. 139.43 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 February 2023.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 February 2023. 140.83 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 February 2023.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 11 January 2023. 140.14 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 11 January 2023.
Notification from Ivan Badinski under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 12 December 2022. 140.3 KB pdfNotification from Ivan Badinski under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 12 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2022. 140.46 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2022. 142.07 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2022. 142.41 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 19 December 2022. 148.5 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 19 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2022. 147.39 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2022. 149.02 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2022. 139.78 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2022. 141.25 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2022. 138.73 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2022.
141.87 KB pdf
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 5 December 2022. 140.95 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 5 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 December 2022. 142.8 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2022. 144.74 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2022. 142.36 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2022.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 r. 2.17 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 r.
Sprawozdanie z działalności na 30 września 2022 r. 465.65 KB pdfSprawozdanie z działalności na 30 września 2022 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2022 r. 434.14 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 września 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2022 r. 277.87 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 września 2022 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2022 r. 357 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2022 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2022 r. 194.85 KB pdfInformacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2022 r. 60.42 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2022 r.
121.5 KB xls
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2022. 156.77 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2022. 139.82 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2022. 153.05 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2022. 141.54 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2022. 151.36 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2022. 140.42 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 26 September 2022. 140.81 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 26 September 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2022. 143.73 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2022. 140.45 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 26 September 2022. 143.62 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 26 September 2022.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r. 2.13 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
Sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2022 r. 539.06 KB pdfSprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2022 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2022 r. 357 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 czerwca 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2022 r. 275.49 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2022 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2022 r. 331.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2022 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2022 r. 194.76 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2022 r. 60.56 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2022 r.
Individual financial report according to IFRS as at 30 June 2022 - Excel 107 KB xlsIndividual financial report according to IFRS as at 30 June 2022 - Excel
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2022. 153.18 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2022. 144.58 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2022.
142.58 KB pdf
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2022. 141.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2022. 150.16 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022. 145.78 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022. 145 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022. 150.85 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022. 149.11 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022. 153.28 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022. 142.44 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022. 140.95 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022. 140.84 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022. 150.1 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022. 140.51 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022. 150.51 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022. 140.62 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022. 150.6 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022. 143.31 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022. 142.08 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022. 139.89 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022. 144.36 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022. 142.28 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 June 2022.
143.94 KB pdf
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2022. 141.68 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2022. 142.28 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2022. 142.39 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 June 2022. 149.02 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 June 2022. 140.48 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 June 2022. 143.27 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 June 2022. 145.49 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 June 2022. 145.09 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 June 2022.
144.79 KB pdf
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 June 2022. 142.99 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 June 2022.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 June 2022. 144.34 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2022. 154.98 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2022.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2022. 153.29 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2022.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. 54.27 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2022 r. 1.91 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2022 r. 549.48 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2022 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2022 r. 154.18 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 marca 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 marca 2022 r. 271.18 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 marca 2022 r. 269.5 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 marca 2022 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 na dzień 31 marca 2022 r. 185.08 KB pdfInformacja zgodnie z załącznikiem nr 4 na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. - Excel 59.06 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. - Excel
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2022 r. 102.32 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2022 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. 555.88 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2022 r. 2.06 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2022 r.
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2022 r. 516.09 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2022 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2022 r. 154.18 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 marca 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 marca 2022 r. 271.22 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 marca 2022 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 marca 2022 r. 356.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 marca 2022 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 na dzień 31 marca 2022 r. 194.71 KB pdfInformacja zgodnie z załącznikiem nr 4 na dzień 31 marca 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2022 r. 59.4 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2022 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. - Excel 111 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. - Excel
Notification from "Telso" AD regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred. 143.39 KB pdfNotification from "Telso" AD regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred.
Notification from "Donev investments holding" regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred. 141.59 KB pdfNotification from "Donev investments holding" regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred.
Notification from Ognian Donev regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred. 139.97 KB pdfNotification from Ognian Donev regarding Completed subscription for issue of warrants, warrants transferred.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 December 2021. 153.39 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 December 2021.
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2021 – format ESEF 12.75 MB zipRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2021 – format ESEF
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. 595.45 KB pdfSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r. 278 KB xlsSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Prezentacja rocznego zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Sopharma” AD na dzień 31 grudnia 2021 r. 215.52 KB pdfPrezentacja rocznego zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Sopharma” AD na dzień 31 grudnia 2021 r.
Annual consolidated financial results for 2021 4.43 MB pdfAnnual consolidated financial results for 2021
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel 48.32 KB xlsxSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel
2021 Annual Financial Statements - ESEF format 5.67 MB zip 2021 Annual Financial Statements - ESEF format
Individual Audited Financial Report according to BFSC standards as at 31 December 2021 330.5 KB xlsIndividual Audited Financial Report according to BFSC standards as at 31 December 2021
Presentation of the Annual Audited Individual Financial Statements of “Sopharma” AD as at 31 December 2021 219.43 KB pdfPresentation of the Annual Audited Individual Financial Statements of “Sopharma” AD as at 31 December 2021
Roczne zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sopharma AD 593.47 KB pdfRoczne zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sopharma AD
Roczne zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sopharma AD - Excel 130 KB xlsRoczne zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sopharma AD - Excel
Individual annual financial results for 2021 3.96 MB pdfIndividual annual financial results for 2021
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. 557.01 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Preliminary consolidated financial results for 2021 5.97 MB pdfPreliminary consolidated financial results for 2021
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. 2.06 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. 511.3 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2021 r. 1011.92 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2021 r. 306.39 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2021 r.
Preliminary individual financial results for 2021 4.31 MB pdfPreliminary individual financial results for 2021
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r. 271 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2021 r. 441.3 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2021 r. 101.7 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel 64.44 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. 1.04 MB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. 2.36 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. 510.56 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2021 r. 1007.92 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2021 r. 355.46 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r. 305.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2021 r. 205.2 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2021 r. 59.82 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel 124.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2021. 141.9 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2021. 143.4 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 December 2021. 144.94 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 December 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 December 2021. 142.12 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 December 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021. 141.81 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021. 141.03 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021. 144.66 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 December 2021. 150.64 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 December 2021. 132.54 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 December 2021. 152.53 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021. 161.36 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 December 2021. 143.79 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 December 2021. 145.41 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 December 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021. 140.99 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021. 141.89 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2021. 154.51 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2021. 140.65 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 December 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021. 142.69 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021. 156.31 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021. 140.69 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 December 2021. 142.02 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 December 2021. 140.99 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2021. 147.25 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2021. 147.25 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021. 141.35 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021. 140.7 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 141.68 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021. 151.05 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 December 2021. 147.54 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 December 2021. 153.67 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 December 2021.
150.81 KB pdf
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 142.13 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 155.45 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 148.87 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 139.5 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 141.56 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021. 144.15 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 6 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 December 2021. 143.71 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 December 2021. 203.55 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021. 142.15 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.
Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021. 153.18 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.
Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021. 141.31 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021. 144.55 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021. 145.75 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 143.62 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 140.94 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Consolidated financial results for the nine months of 2021 4.91 MB pdfConsolidated financial results for the nine months of 2021
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. 548.64 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r. 2.03 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2021 r. 624.02 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2021 r. 548.54 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 września 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2021 r. 306.68 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2021 r. 292.5 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2021 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2021 r. 480.33 KB pdfInformacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2021 r. 102 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. - Excel 80.67 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. - Excel
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 142.12 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from "Donev investments holding" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu 154.52 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu
Notification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522 142.63 KB pdfNotification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 139.18 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522 136.93 KB pdfNotification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522
Notification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522 137.24 KB pdfNotification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522
Notification from Rositsa Doneva for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2 139.29 KB pdfNotification from Rositsa Doneva for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2
Notification from Ivan Badinski for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 20 139.66 KB pdfNotification from Ivan Badinski for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 20
Notification from Simeon Donev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 201 138.31 KB pdfNotification from Simeon Donev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 201
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 139.43 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from "Donev investments holding" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu 151.64 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu
Notification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522 150.98 KB pdfNotification from "Telso" AD for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522
Notification from Ventsislav Stoev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 141.95 KB pdfNotification from Ventsislav Stoev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU)
Notification from "Sredets" AD for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 201 142 KB pdfNotification from "Sredets" AD for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 201
Notification from Vessela Stoeva for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of DR (EU) 2016/522. 139.21 KB pdfNotification from Vessela Stoeva for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of DR (EU) 2016/522.
Corrective notification from Ivan Badinski for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of DR (EU) 2016/522. 138.93 KB pdfCorrective notification from Ivan Badinski for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of DR (EU) 2016/522.
Notification from "Sredets" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 139.77 KB pdfNotification from "Sredets" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from "Donev investments holding" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu 130.88 KB pdfNotification from "Donev investments holding" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regu
Notification from "Telso" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522 132.46 KB pdfNotification from "Telso" AD for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/522
Notification from Venstislav Stoev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 20 139.68 KB pdfNotification from Venstislav Stoev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 20
Notification from Alexandar Tchaoushev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation 139.8 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev for Disposal of rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation
Notification from Ivan Badinski for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/ 139.17 KB pdfNotification from Ivan Badinski for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/
Notification from Alexandar Tchaoushev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU 139.07 KB pdfNotification from Alexandar Tchaoushev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU
Notification from Vessela Stoeva for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016 139.33 KB pdfNotification from Vessela Stoeva for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016
Notification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 144.9 KB pdfNotification from Ognian Donev for Acquired rights to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from Simeon Donev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 138.22 KB pdfNotification from Simeon Donev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from Ognian Donev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5 139.18 KB pdfNotification from Ognian Donev for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016/5
Notification from Rositsa Doneva for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016 138.86 KB pdfNotification from Rositsa Doneva for Rights received to issue warrants under Art. 10, point 2f of Delegated Regulation (EU) 2016
Individual financial results for the nine months of 2021 4.54 MB pdfIndividual financial results for the nine months of 2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. 567.41 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r. 2.13 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r.
Sprawozdanie z działalności na 30 września 2021 r. 598.38 KB pdfSprawozdanie z działalności na 30 września 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2021 r. 309.01 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 września 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2021 r. 351.38 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 września 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2021 r. 323.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2021 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2021 r. 202.34 KB pdfInformacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2021 r. 59.66 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. - Excel 120 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. - Excel
142.03 KB pdf
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021. 142.56 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021. 143.99 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2021. 143.6 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021. 154.17 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021. 134.56 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021. 140.92 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021. 154.29 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021. 140.92 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021. 143.78 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021. 143.19 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021. 140.77 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021. 141.8 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021. 144.44 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021. 150.08 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021. 141.53 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 September 2021.
Notification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 September 2021. 156.79 KB pdfNotification from "Donev Investments Holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 September 2021. 143.1 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 September 2021.
142.51 KB pdf
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 September 2021. 143.56 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 September 2021. 143.41 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 September 2021.
Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021. 143.07 KB pdfNotification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 September 2021. 143.57 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 20 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021. 141.65 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021. 154.2 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021. 142.67 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021. 141.06 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 September 2021. 144.85 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021. 142.09 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 September 2021. 141.22 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 September 2021. 140.72 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 September 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 September 2021. 140.2 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 September 2021.
141.39 KB pdf
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 September 2021. 142.5 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 September 2021. 141.22 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 13 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2021. 140.72 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 September 2021. 145.45 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 September 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2021. 140.73 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2021. 141.06 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2021.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 7, 2021. 142.51 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 7, 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 September 2021. 141.51 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 September 2021. 142.7 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 September 2021. 145.16 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 September 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 September 2021. 142.48 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 September 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 September 2021. 143.64 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 September 2021.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r. 79.9 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.99 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2021 r. 618.71 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2021 r. 309.01 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2021 r. 300.56 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2021 r. 314.5 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2021 r. 434.38 KB pdf Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2021 r. 101.89 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2021 r.
Consolidated financial results for the first half of 2021 5.15 MB pdfConsolidated financial results for the first half of 2021
Individual financial results for the first half of 2021 4.96 MB pdfIndividual financial results for the first half of 2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r. 563.13 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. 2.11 MB pdfNoty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2021 r. 588.64 KB pdfSprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2021 r. 309.01 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2021 r. 349.66 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2021 r. 323.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2021 r. 75 KB docInformacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2021 r. 59.81 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r. - Excel 118 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r. - Excel
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2021. 148.4 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2021. 148.06 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 30 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021. 141.8 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021. 141.53 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021.
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021. 141.61 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 29 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021. 141.44 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021. 141.91 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021. 151.07 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 June 2021. 140.62 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 June 2021. 142.96 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2021. 142.7 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2021. 144.42 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2021. 142.7 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2021. 142.67 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2021. 142.06 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2021.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2021. 141.17 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2021. 141.51 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 18 June 2021. 140.92 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 18 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2021. 141.51 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2021. 142.09 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 June 2021. 142.09 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 15 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 June 2021. 148.61 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 June 2021. 142.89 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 10 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 June 2021. 142.66 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 9 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 June 2021. 141.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 June 2021. 143.58 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 7 June 2021.
Notification from Simeon Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2021. 140.01 KB pdfNotification from Simeon Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2021. 143.26 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 3 June 2021.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 June 2021. 141.15 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 2 June 2021.
Consolidated financial results for 2020 5.55 MB pdfConsolidated financial results for 2020
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2021. 145.67 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2021.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r. 613.49 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r.
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2021 r. 1.97 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2021 r.
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 marca 2021 r. 602.89 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2021 r. 117.82 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2021 r. 299.83 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2021 r.
Formularze KNF na dzień 31 marca 2021 r. 314.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31 marca 2021 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31 marta 2021 r. 487.5 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31 marta 2021 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 marca 2021 r. 103.41 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 marca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r. - Excel 73.54 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r. - Excel
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2021 r. 553.78 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2021 r.
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2021 r. 2.1 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2021 r.
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 marca 2021 r. 786.74 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2021 r. 122.43 KB pdfInformacje poufne na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2021 r. 406.1 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 marca 2021 r. 345 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 marca 2021 r. 231.86 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 marca 2021 r.
Individual financial results for the first quarter of 2021 5.33 MB pdfIndividual financial results for the first quarter of 2021
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 marca 2021 r. 89.73 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 marca 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2021 r. - Excel 117.5 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2021 r. - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2020. 153.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2020. 138.93 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 29, 2020. 145.64 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 29, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 29, 2020. 139.59 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 29, 2020.
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. 557.54 KB pdfSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego zbadanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. 3.62 MB pdfInformacja dodatkowa do skonsolidowanego zbadanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r. 854.22 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Consolidated annual financial results for 2020 5 MB pdfConsolidated annual financial results for 2020
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r 314 KB xlsSprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r
Raport biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2020 r. 670.83 KB pdfRaport biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2020 r. 108.16 KB pdfOświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie dotyczące Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r 412.19 KB pdfOświadczenie dotyczące Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r
Individual annual financial results for 2020 5.55 MB pdfIndividual annual financial results for 2020
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2020 r 48.88 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2020 r
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r 584.79 KB pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. - Excel 63.05 KB xlsxSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. - Excel
Preliminary consolidated annual financial results for 2020 4.69 MB pdfPreliminary consolidated annual financial results for 2020
Jednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. 579.43 KB pdfJednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r.
Informacja dodatkowa do jednostkowego zbadanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. 2.24 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego zbadanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2020 r. 993.69 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2020 r. 305.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2020 r. 106.9 KB pdfOświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2020 r.
Raport biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2020 r. 562.31 KB pdfRaport biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie dotyczące Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r. 417.35 KB pdfOświadczenie dotyczące Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Raport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2020 r. 308.18 KB pdfRaport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2020 r. 72.21 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. 836.54 KB pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Jednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. - Excel 122.5 KB xlsJednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. - Excel
Wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r 621 KB pdfWstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r
Informacja dodatkowa do wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r 2.11 MB pdfInformacja dodatkowa do wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2020 r 842.04 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2020 r
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31 grudzień 2020 r. 840.44 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31 grudzień 2020 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2020 r. 298.39 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2020 r. 300.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2020 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 grudzień 2020 r 317.28 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 grudzień 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudzień 2020 r 102.61 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudzień 2020 r
Wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r - Excel 44.42 KB xlsxWstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r - Excel
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31.12.2020 r. 572.46 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31.12.2020 r.
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudzień 2020 r 2.24 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudzień 2020 r
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r. 876.5 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31 grudzień 2020 r. 840.44 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31 grudzień 2020 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2020 r. 421.93 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2020 r. 343 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2020 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 grudzień 2020 r 206.76 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 grudzień 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudzień 2020 r 89.78 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudzień 2020 r
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31.12.2020 r. - Excel 134 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31.12.2020 r. - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 23, 2020. 143.27 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 23, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 22, 2020. 150.17 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 22, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 22, 2020. 141.14 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 22, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 21, 2020. 140.07 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 21, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 21, 2020. 140.84 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 21, 2020.
150.72 KB pdf
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 16, 2020. 144.67 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 16, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 15, 2020. 144.59 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 15, 2020.
139.75 KB pdf
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2020. 143.6 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2020. 132.18 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2020. 145.28 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2020. 142.89 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2020. 130.83 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 8, 2020. 133.89 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 8, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 8, 2020. 146.2 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 8, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 7, 2020. 131.21 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 7, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 7, 2020. 147 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 7, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2020. 140.01 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2020. 149.29 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2020. 131.15 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2020. 140.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 1, 2020. 149.59 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 1, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020. 131.52 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020.
Notification from Simeon Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020. 139.57 KB pdfNotification from Simeon Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020. 149.12 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 1, 2020. 142.13 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 1, 2020.
Consolidated financial results for the nine months of 2020 4.65 MB pdfConsolidated financial results for the nine months of 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r 628.64 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r 2.01 MB pdfInformacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r
Skonsolidowany raport z zarządu na 30 września 2020 r. 852.97 KB pdf Skonsolidowany raport z zarządu na 30 września 2020 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2020 r. 611.02 KB pdfInformacje poufne na dzień 30 września 2020 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2020 r. 296.35 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30 września 2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2020 r. 280.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.09.2020 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2020 r 334.75 KB pdfInformacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30 września 2020 r 102.08 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30 września 2020 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r – Excel 62.96 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r – Excel
Individual financial results for the nine months of 2020 4.01 MB pdf Individual financial results for the nine months of 2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30.09.2020 r 572.91 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30.09.2020 r
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r 2.15 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r
Sprawozdanie zarządu na dzień 30 września 2020 r 925.85 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 30 września 2020 r
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2020 r. 611.02 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2020 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2020 r. 413.02 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.09.2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2020 r. 314.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.09.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2020 r. 210.87 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.09.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2020 r. 90.04 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30.09.2020 - Excel 127 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30.09.2020 - Excel
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 30, 2020. 148.09 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 30, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 30, 2020. 142.15 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 30, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 29, 2020. 152.11 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 29, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 29, 2020. 141.02 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 29, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2020. 141.23 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 28, 2020. 141.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 28, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 24, 2020. 152.95 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 24, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2020. 140.32 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 24, 2020. 145.14 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 24, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 23, 2020. 151.33 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 23, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 23, 2020. 140.33 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 23, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 21, 2020. 149.77 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 21, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 21, 2020. 143.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 21, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2020. 142.92 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2020. 141.34 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 17, 2020. 141.33 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 17, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 16, 2020. 146.37 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 16, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 15, 2020. 140.32 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 15, 2020.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020. 132.45 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020. 143.02 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020. 145.09 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 14, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2020. 146.67 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2020. 143.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2020. 139.92 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2020. 143.87 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2020. 140.84 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2020. 141.57 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 9, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2020. 140.14 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2020. 142.45 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 8, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2020. 153.02 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2020. 143.34 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 3, 2020. 143.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 3, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 2, 2020. 140.64 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 2, 2020.
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 1, 2020. 131.34 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 1, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 1, 2020. 140.62 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 1, 2020.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. skonsolidowane 622.92 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane 1.98 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane 850.66 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane
Consolidated financial results for the first half of 2020 4.64 MB pdf Consolidated financial results for the first half of 2020
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2020 r. 419.6 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2020 r.
Dodatkowe informacje na 30 czerwca 2020 r. 294.13 KB pdfDodatkowe informacje na 30 czerwca 2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2020 r. 281 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2020 r. 261.56 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.06.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2020 r. 101.69 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2020 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane - Excel 48.12 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane - Excel
Individual financial results for the first half of 2020 5.15 MB pdfIndividual financial results for the first half of 2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 czerwca 2020 r 577.81 KB pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 czerwca 2020 r
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r 2.12 MB pdfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r
Sprawozdanie zarządu na dzień 30 czerwca 2020 r 897.81 KB pdfSprawozdanie zarządu na dzień 30 czerwca 2020 r
Załącznik nr 9 na dzień 30. 06. 2020 r. 215.01 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30. 06. 2020 r.
Lista informacji poufnych na dzień 30 czerwca 2020 r 419.49 KB pdfLista informacji poufnych na dzień 30 czerwca 2020 r
Informacje dodatkowe na dzień 30.06.2020 r. 424.75 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.06.2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2020 r. 314 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.06.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2020 r. 90.18 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 czerwca 2020 - Excel 125 KB xlsJednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 czerwca 2020 - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 30, 2020. 147.79 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 30, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 29, 2020. 142.47 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 29, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 29, 2020. 145.59 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 29, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2020. 147.96 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2020. 143.01 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 25, 2020. 148.95 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 25, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2020. 144.4 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2020. 143.87 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 23, 2020. 142.65 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 23, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 22, 2020. 144.17 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 22, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 23, 2020. 143.03 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 23, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 22, 2020. 141.36 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 22, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2020. 143.44 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2020. 141.08 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 18, 2020. 143.23 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 18, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2020. 144.72 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2020. 142.44 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 16, 2020. 141.32 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 16, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 15, 2020. 148.18 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 15, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 15, 2020. 144.79 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 15, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2020. 143.03 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2020. 153.29 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 11, 2020. 144.59 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 11, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 11, 2020. 141.33 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 11, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 10, 2020. 142.73 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 10, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 9, 2020. 143.63 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 9, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 8, 2020. 148.81 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 8, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 8, 2020. 147.22 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 8, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 5, 2020. 149.47 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 5, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 4, 2020. 142.52 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 4, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 3, 2020. 140.81 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 3, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 3, 2020. 142.75 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 3, 2020.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 1, 2020 145.05 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 1, 2020
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 2, 2020. 144.07 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 2, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 2, 2020 141.04 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 2, 2020
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 1, 2020. 143.94 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 1, 2020.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. skonsolidowane 615.45 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane 1.91 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r. 936.39 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r. 121.96 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r. 360.71 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2020 r. 294 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.03.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r. 281.68 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r. 125.39 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane - Еxcel 61.65 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane - Еxcel
Consolidated financial results for the first three months of 2020 5.12 MB pdfConsolidated financial results for the first three months of 2020
Individual financial results for the first three months of 2020 3.99 MB pdfIndividual financial results for the first three months of 2020
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. 560.51 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r. 2.09 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r. 867.42 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r. 126.57 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r. 434.62 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2020 r. 310 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.03.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r. 216 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r. 90.37 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. - Excel 85.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. - Excel
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of April 3, 2020. 141.65 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of April 3, 2020.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 27, 2019. 140.62 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 27, 2019.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2019. 145.6 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 30, 2019.
Consolidated annual financial results for 2019 5.41 MB pdfConsolidated annual financial results for 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r 513.8 KB pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r
Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r 2.59 MB pdfInformacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane 936.77 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r. 292.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie audytorów na dzień 31 grudnia 2019 r 103.63 KB pdfOświadczenie audytorów na dzień 31 grudnia 2019 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2019 r 648.43 KB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2019 r
Deklaracja ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r 326.37 KB pdfDeklaracja ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2019 r 40.04 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2019 r
Oświadczenie niefinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r 811.07 KB pdfOświadczenie niefinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r
Individual financial results for 2019 4.86 MB pdfIndividual financial results for 2019
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r - Excel 50.87 KB xlsxSkonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r - Excel
Preliminary consolidated financial results for 2019 5.87 MB pdfPreliminary consolidated financial results for 2019
Preliminary individual financial results for 2019 4.46 MB pdfPreliminary individual financial results for 2019
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane 641.36 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2019 r. 588.01 KB pdfSprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2019 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. 2.33 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. 942.76 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane 1.97 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r. 312 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2019 r. 105.72 KB pdfOświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2019 r.
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2019 r 600.04 KB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2019 r
Deklaracja ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r. 401.24 KB pdfDeklaracja ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane 970.23 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń na dzień 31.12.2019 r. 203.69 KB pdfSprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2019 r. 87.99 KB pdfOświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. 106.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r.
Deklaracja niefinansowa do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.18 MB pdfDeklaracja niefinansowa do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r. 452.37 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2019 r. 107.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. 673.52 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. 2.2 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. 932.3 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r. 446.5 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r. 347.22 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r. 441.83 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r. 317.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r. 201.86 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r. 89.31 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r. 136.4 KB xlsxFormularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r. 282.63 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r. 49.88 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane - Excel 66.7 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 23, 2019. 142.63 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 23, 2019.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 20, 2019 145.28 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 20, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 19, 2019. 141.19 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 19, 2019.
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 18, 2019 140.66 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 18, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 17, 2019 131.86 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 17, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 17, 2019 141.44 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 17, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 16, 2019 142.61 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 16, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 12, 2019 140.55 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 12, 2019
Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2019 143.59 KB pdfNotification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 12, 2019 139.83 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 12, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2019 142.75 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2019 145.48 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 11, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2019 140.6 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 10, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2019 142.77 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2019 141.42 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 9, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 5, 2019 142.99 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 5, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 6, 2019 144.48 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 6, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 6, 2019 140.2 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 6, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 5, 2019 132.86 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 5, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2019 132.84 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 4, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019 131.75 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019 133.11 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019 136.45 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2019 136.05 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2019
Consolidated financial results for the nine months of 2019 5.68 MB pdfConsolidated financial results for the nine months of 2019
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane 638.08 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r. 1.98 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r. 939.29 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r. 279.32 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r. 327.39 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r. 136.46 KB xlsxFormularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r. 241.18 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r. 49.62 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane 66.39 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane
Individual financial results for the nine months of 2019 4.26 MB pdfIndividual financial results for the nine months of 2019
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. 634.57 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r. 1.97 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r. 903.98 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r. 279.32 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r. 430.82 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r. 340 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r. 201.9 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r. 89.19 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - Excel 116.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - Excel
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 27, 2019 131.48 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 27, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 27, 2019 142.43 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 27, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 26, 2019 133 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 26, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2019 130.44 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 25, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 20, 2019 141.49 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 20, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 20, 2019 129.84 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 20, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 19, 2019 130.71 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 19, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2019 130.41 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 18, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 17, 2019 132.37 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 17, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 16, 2019 129.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 16, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 12, 2019 141.77 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 12, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2019 130.14 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2019 149.58 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 11, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2019 129.31 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 10, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 5, 2019 129.87 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 5, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 5, 2019 129.53 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 5, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2019 129.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 4, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 3, 2019 129.29 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of September 3, 2019
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane 635.05 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane 1.95 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019 r. - skonsolidowane 911.71 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019 r. - skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowany 184.76 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowany
Informacje dodatkowe na dzień na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane 325.22 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r. 243.16 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2019r. 135.4 KB xlsxFormularze KNF na dzień 30.06.2019r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r. 49.66 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane - Excel 62.67 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane - Excel
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. 641.96 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. 1.91 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019r. 947.79 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r. 89.18 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.06.2019r. 437.25 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.06.2019r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r. 202.07 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. 184.76 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2019r. 338.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 30.06.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019 r. - Excel 123.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019 r. - Excel
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of July 1, 2019 129.13 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of July 1, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 28, 2019 129.91 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 28, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 27, 2019 142.75 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 27, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 27, 2019 136.25 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 27, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2019 131.25 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 26, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2019 132.1 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 24, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 20, 2019 132.1 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 20, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2019 131.83 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2019 131.85 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 19, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2019 131.27 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 17, 2019
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2019 143.76 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 12, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 14, 2019 134.05 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 14, 2019
Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 14, 2019 133.67 KB pdfNotification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of June 14, 2019
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane 1.78 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane 635.33 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane 936.07 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 242.88 KB pdfZałącznik nr 9
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r. 49.7 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2019r. 264.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.03.2019r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r. 107.27 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r. 334.03 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. 620.15 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. 1.84 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. 877.25 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r. 104.81 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r. 428.84 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2019r. 344.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.03.2019r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r. 89.25 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. - Excel 123 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. - Excel
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane 722.99 KB pdfSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r. 646.75 KB pdfSprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r.
Noty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r 5.5 MB pdfNoty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane 2.77 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane 1.06 MB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r. 45.32 KB xlsxSprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane 1.8 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane 1 MB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane 125 KB xlsxFormularze KNF na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2018 r 311.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2018 r
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane 314.36 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Deklaracja odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2018 r 87.79 KB pdfDeklaracja odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2018 r
Formularze KNF na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane 232.5 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r. 252.13 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
Raport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane 686.23 KB pdfRaport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany 823.33 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
Oświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018 105.86 KB pdfOświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018
Oświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018 r. 106.13 KB pdfOświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r. 49.58 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. 2.07 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. 99.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r. 316 KB xlsFormularze KNF na dzień 31.12.2018 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. 425.33 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. 823.33 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. 780 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r.
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2018 r 613.35 KB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2018 r
Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń na dzień 31.12.2018 395.82 KB pdfSprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń na dzień 31.12.2018
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r. 60.97 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r. 221.58 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
Raport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane 686.23 KB pdfRaport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane
Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r. 412.36 KB pdfOświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r.
Consolidated annual financial results for 2018 4.37 MB pdfConsolidated annual financial results for 2018
Oświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r 1.08 MB pdfOświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r
Raport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2018 r 191.43 KB pdfRaport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2018 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane 470.33 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany 823.33 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2018 r 127 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2018 r
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 784.29 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 1.46 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 48.03 KB xlsxSprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany 630.7 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 230 KB xlsFormularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2018 r. skonsolidowane 276.99 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30.09.2018 r. skonsolidowane
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane 49.52 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany 294.08 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. 221.27 KB pdfZałącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. 61.24 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r. 411.69 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r.
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. 322 KB xlsFormularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. 789.01 KB pdfSprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. 630.7 KB pdfWykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. 1.82 MB pdfNotatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. 110 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r.
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane 228.5 KB xlsFormularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany 289.59 KB pdfZałącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany
Oświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane 49.5 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane 787.61 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana 423.83 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana
Dodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane 295.35 KB pdfDodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018 46.42 KB xlsxSkonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. 340 KB xlsFormularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r.
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. 213.45 KB pdfZałącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r.
Deklaracje na dzień 30 czerwca 2018 r. 61.62 KB pdfDeklaracje na dzień 30 czerwca 2018 r.
Dodatkowe informacje od 30 czerwca 2018 r. 413.47 KB pdfDodatkowe informacje od 30 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie z działalności według stanu na 30 czerwca 2018 749.18 KB pdfSprawozdanie z działalności według stanu na 30 czerwca 2018
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30 czerwca 2018 r. 423.83 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 30 czerwca 2018 r.
Notatki do FM w dniu 30 czerwca 2018 1.54 MB pdfNotatki do FM w dniu 30 czerwca 2018
Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r 94 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 315.32 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Formularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 235 KB xlsFormularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany 241.6 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 49.5 KB pdfDeklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Noty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 1.42 MB pdfNoty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 710.45 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana 135.4 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane 103 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Formularze BFCS na dzień 31 marca 2018 r 324 KB xlsFormularze BFCS na dzień 31 marca 2018 r
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r 167.65 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r 61.64 KB pdfDeklaracje na dzień 31 marca 2018 r
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31. 03. 2018 135.34 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31. 03. 2018
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r 373.06 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r 753.35 KB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r
Noty do FM z 31 marca 2018 r 1.52 MB pdfNoty do FM z 31 marca 2018 r
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 95.5 KB xlsSprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r 5.37 MB pdfOświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r 1.28 MB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r 344.55 KB pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r2017 50.83 KB pdfOświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r2017
Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017 5.22 MB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r 236 KB xlsFormularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Noty do FM z dnia 31.12.2017 2.35 MB pdfNoty do FM z dnia 31.12.2017
47.85 KB xlsx
Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana 199.79 KB pdfDeklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego 814.47 KB pdfInformacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowane 236.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany 387.14 KB pdfZałącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 1.88 MB pdfNoty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane 1.18 MB pdfSprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017 Skonsolidowana 819.62 KB pdfWewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017 Skonsolidowana
Declaration as at 31 December 2017 196.9 KB pdfDeclaration as at 31 December 2017
Raport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 r 399.08 KB pdfRaport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r 1.75 MB pdfOświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
Insider information as at 31 December 2017 819.99 KB pdfInsider information as at 31 December 2017
Additional information as at 31 December 2017 783.5 KB pdfAdditional information as at 31 December 2017
Financial report according to BFCS standards as at 31 December 2017 170.19 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards as at 31 December 2017
Annex 9 as at 31 December 2017 400.24 KB pdfAnnex 9 as at 31 December 2017
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r 309.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r 3.79 MB pdfRaport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Deklaracja Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r 831.25 KB pdfDeklaracja Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Notes to the financial report as at 31 December 2017 2.41 MB pdfNotes to the financial report as at 31 December 2017
1.25 MB pdf
Noty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r 2.46 MB pdfNoty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 r 1.33 MB pdfSprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2017 r 91.5 KB xlsSprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2017 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 91 KB xlsSkonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
Financial report according to IFRS as at 31 December 2017 82.5 KB xlsFinancial report according to IFRS as at 31 December 2017
Insider trading disclosure of December, 5 - 6 2017 received by Donev Investment Holding 250.84 KB pdfInsider trading disclosure of December, 5 - 6 2017 received by Donev Investment Holding
Insider information as at 30 September 2017 consolidated 804.77 KB pdfInsider information as at 30 September 2017 consolidated
Additional information as at 30 September 2017 consolidated 619.7 KB pdfAdditional information as at 30 September 2017 consolidated
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 consolidated 202.5 KB xlsFinancial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 consolidated
Annex 9 as at 30 September 2017 consolidated 378.74 KB pdfAnnex 9 as at 30 September 2017 consolidated
Declaration as at 30 September 2017 consolidated 200.74 KB pdfDeclaration as at 30 September 2017 consolidated
Notes to the financial report as at 30 September 2017 consolidated 1.75 MB pdfNotes to the financial report as at 30 September 2017 consolidated
Management report as at 30 September 2017 consolidated 1.04 MB pdfManagement report as at 30 September 2017 consolidated
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017 consolidated 49.45 KB xlsxFinancial report according to IFRS as at 30 September 2017 consolidated
Insider information as at 30 September 2017 804.77 KB pdfInsider information as at 30 September 2017
Declaration by the responsible directors as at 30 September 2017 196.11 KB pdfDeclaration by the responsible directors as at 30 September 2017
Annex 9 as at 30 September 2017 276.09 KB pdfAnnex 9 as at 30 September 2017
Additional regulated information as at 30 September 2017 624.82 KB pdfAdditional regulated information as at 30 September 2017
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017 167.57 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
Notes to the financial report as at 30 September 2017 2.22 MB pdfNotes to the financial report as at 30 September 2017
Management report as at 30 September 2017 1.18 MB pdfManagement report as at 30 September 2017
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017 84 KB xlsFinancial report according to IFRS as at 30 September 2017
Additional information 533.01 KB pdfAdditional information
Annex 9 285.79 KB pdfAnnex 9
Insider information 612.45 KB pdfInsider information
Notes to the financial report 1.7 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1.03 MB pdfManagement report
Financial Report according to BFCS standards 196 KB xls Financial Report according to BFCS standards
Declaration 200.53 KB pdfDeclaration
Financial Report according to IFRS 95.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Financial report according to IFRS 453.5 KB xlsFinancial report according to IFRS
Notes to the financial report 894.87 KB pdfNotes to the financial report
Management report 3.96 MB docxManagement report
Financial report according to BFCS standards 169.27 KB xlsxFinancial report according to BFCS standards
Declaration by the responsible directors 197.13 KB pdfDeclaration by the responsible directors
Insider information 59.67 KB docxInsider information
Additional regulated information 208.5 KB docAdditional regulated information
Annex 9 83.5 KB docAnnex 9
Financial Report according to IFRS 47.99 KB xlsxFinancial Report according to IFRS
Management report 927.82 KB pdfManagement report
Notes to the financial report 1.71 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to BFCS standards 202.5 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Declaration 26 KB docDeclaration
Annex 9 288.17 KB pdfAnnex 9
Insider information 253.33 KB pdfInsider information
Additional information 601.56 KB pdfAdditional information
Financial Report according to IFRS 40.07 KB xlsxFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 477.59 KB docxNotes to the financial report
Management report 3.96 MB docxManagement report
Insider information 23.71 KB docxInsider information
Additional regulated information 186 KB docAdditional regulated information
Financial Report according to BFCS standards 169.24 KB xlsxFinancial Report according to BFCS standards
Declaration by the responsible directors 196.8 KB pdfDeclaration by the responsible directors
Annex 9 71.5 KB docAnnex 9
Financial report according to IFRS 2.34 MB pdfFinancial report according to IFRS
Management report 1.3 MB pdfManagement report
Auditor's statement 7.11 MB pdfAuditor's statement
Financial Report according to BFCS standards 203 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Corporate Governance Declaration 233.34 KB pdfCorporate Governance Declaration
Corporate Governance Declaration 578.49 KB pdfCorporate Governance Declaration
Financial Report according to IFRS 93 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 1.94 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1.37 MB pdfManagement report
Financial Report according to BFCS standards 199.5 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Declaration 196.53 KB pdfDeclaration
Additional information 484.24 KB pdfAdditional information
Annex 9 406.21 KB pdfAnnex 9
Insider information 889.16 KB pdfInsider information
Financial report according to BFCS standarts 297.5 KB xlsFinancial report according to BFCS standarts
Management report 1.16 MB pdfManagement report
Notes to the financial report 2.11 MB pdfNotes to the financial report
Regulated information 261.44 KB pdfRegulated information
Financial report according to IFRS 71 KB xlsFinancial report according to IFRS
Declarations by responsible directors 196.53 KB pdfDeclarations by responsible directors
Insider information 889.16 KB pdfInsider information
Additional regulated information 596.31 KB pdfAdditional regulated information
Notes to the financial report 923.67 KB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 2.43 MB pdfFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 722.88 KB pdfNotes to the financial report
Management report 1.15 MB pdfManagement report
Declaration by responsible directors 106.4 KB pdfDeclaration by responsible directors
Financial Report according to BFCS standarts 166.69 KB xlsxFinancial Report according to BFCS standarts
Report regarding the application of the remuneration policy 323.54 KB pdfReport regarding the application of the remuneration policy
Auditor's statement 6.71 MB pdfAuditor's statement
Additional regulated information 354.56 KB pdfAdditional regulated information
Regulated Information 244.52 KB pdfRegulated Information
Declaration by responsible directors 198.02 KB pdfDeclaration by responsible directors
Insider information 517.21 KB pdfInsider information
Financial Report according to BFCS standards 188 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Notes to the financial report 1.17 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 95.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Management report 1.01 MB pdfManagement report
Regulated Information 331.56 KB pdfRegulated Information
Declaration by responsible directors 194.22 KB pdfDeclaration by responsible directors
Insider information 517.29 KB pdfInsider information
Additional regulated information 265.47 KB pdfAdditional regulated information
Financial Report according to BFCS standards 310 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Management report 851.65 KB pdfManagement report
Notes to the financial report 1.4 MB pdfNotes to the financial report
Financial Report according to IFRS 70.5 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Notes to the financial report 1.43 MB pdfNotes to the financial report
Management report 1008.99 KB pdfManagement report
Declaration by responsible directors 194.75 KB pdfDeclaration by responsible directors
Additional regulated information 266.99 KB pdfAdditional regulated information
Financial Report according to IFRS 79 KB xlsFinancial Report according to IFRS
Financial Report according to BFCS standards 327 KB xlsFinancial Report according to BFCS standards
Insider information 563.55 KB pdfInsider information
Menagement report 779.96 KB pdfMenagement report
GC COP Report - 2015 2.25 MB pdfGC COP Report - 2015