Strona główna > O nas > Sopharma i przemysł farmaceutyczny

Sopharma i przemysł farmaceutyczny

Sopharma AD jest liderem w branży, zainteresowany aktywnym uczestnictwem w bułgarskim świecie zarówno jako część przemysłu krajowego jak i podmiot świadczący opiekę zdrowotną.

sophia.jpg

Firma jest silnie zaangażowana w pomoc władzom, aby kształtować przewidywalny, zorientowany na pacjenta i racjonalny ekonomicznie system polityki lekowej. Sopharma AD jest członkiem-założycielem i członek organu zarządzającego BGPharma (Stowarzyszenie Producentów Generycznych Produktów Farmaceutycznych w Bułgarii).

Sopharma AD aktywnie uczestniczy we wszystkich grupach roboczych i konsultacjach pomiędzy:

  • Przedstawicielami Władzy w sprawach zdrowia,
  • Przemysłem farmaceutycznym,
  • Organizacjami pacjentów,

które omawiają i proponują zmiany w przepisach prawa farmaceutycznego.

Uznana na arenie międzynarodowej rola Sopharma AD, szczególnie, jako silnego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej odzwierciedla jej przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych "Leki dla Europy" (dawny EGA).

Sopharma AD jest członkiem Komitetu Wykonawczego organizacji.

Firma jest także aktywnym członkiem i zwolennikiem, wchodzącym w grupę roboczą CEE sieci organizacji, która próbuje nawiązać uczciwy dialog i wymianę dobrych praktyk między przemysłem i władzami dla dobra pacjentów oraz większej przewidywalności i budowy coraz bardziej satysfakcjonującego otoczenia rynkowego w całym regionie.