Strona główna > Inwestor > Raporty finansowe

Raporty finansowe

2024
Q1
Consolidated financial report according to IFRS as at 31 March 2024
Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as at 31 March 2024
Notes to the consolidated financial report as at 31 March 2024
Consolidated management report as at 31 March 2024
Insider information as at 31 March 2024
Additional information as at 31 March 2024
Consolidated financial report according to BFSC standards as at 31 March 2024
Declaration by the responsible directors as at 31 March 2024
2023
Full Year
Annual Consolidated Audited Financial Statements for 2023 in ESEF format
Consolidated Audited Financial Report according to BFSC standards as at 31 December 2023
Notification for publishing of Annual Consolidated Audited Financial Report as at 31 December 2023
Q4
Consolidated financial report according to IFRS as at 31 December 2023 - Excel
Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as at 31 December 2023
Consolidated financial report according to BFSC standards as at 31 December 2023
Additional information as at 31 December 2023
Insider information as at 31 December 2023
Declaration by the responsible directors as at 31 December 2023
Consolidated management report as at 31 December 2023
Notes to the consolidated financial report as at 31 December 2023
Consolidated financial report according to IFRS as at 31 December 2023
Q3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2023 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2023 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2023 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2023 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2023 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r.-Excel
Q2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2023 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2023 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2023 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2023 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2023 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2023 roku - Excel
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2023 r.
Q1
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2023 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 marca 2023 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 marca 2023 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r. - Excel
2022
Full Year
Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 w formacie ESEF
Q4
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2022 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2022 r.
Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2022 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2022 r. - Excel
Q3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2022 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2022 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2022 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2022 r.- Excel
Q2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2022 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2022 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2022 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2022 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2022 r. - Excel
Q1
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2022 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2022 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 marca 2022 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 na dzień 31 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2022 r. - Excel
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2022 r.
2021
Full Year
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2021 – format ESEF
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Prezentacja rocznego zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Sopharma” AD na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel
Q4
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2021 r. - Excel
Q3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2021 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2021 r. - Excel
Q2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2021 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2021 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2021 r.
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2021 r.
Q1
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r.
Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2021 r.
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje poufne na dzień 31 marca 2021 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2021 r.
Formularze KNF na dzień 31 marca 2021 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31 marta 2021 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 marca 2021 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 marca 2021 r. - Excel
2020
Full Year
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego zbadanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 grudnia 2020 r
Raport biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie audytora na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie dotyczące Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2020 r
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r. - Excel
Q4
Wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r
Informacja dodatkowa do wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2020 r
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31 grudzień 2020 r.
Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2020 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 31 grudzień 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudzień 2020 r
Wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 grudnia 2020 r - Excel
Q3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r
Skonsolidowany raport z zarządu na 30 września 2020 r.
Informacje poufne na dzień 30 września 2020 r.
Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2020 r.
Informacje zgodnie z załącznikiem 9 do rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2020 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30 września 2020 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2020 r – Excel
Q2
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2020 r.
Dodatkowe informacje na 30 czerwca 2020 r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2020 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2020 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. Skonsolidowane - Excel
Q1
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2020 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane - Еxcel
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r.
2019
Full Year
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r
Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie audytorów na dzień 31 grudnia 2019 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2019 r
Deklaracja ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r
Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2019 r
Oświadczenie niefinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r
Skonsolidowane zbadane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2019 r - Excel
Q4
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r.
Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane - Excel
Q3
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane
Q2
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019 r. - skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowany
Informacje dodatkowe na dzień na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
Formularze KNF na dzień 30.06.2019r.
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane - Excel
Q1
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
Załącznik nr 9
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
Formularze KNF na dzień 31.03.2019r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane - Excel
2018
Full Year
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Raport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane
Oświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018
Raport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane
Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r.
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31.12.2018 r
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Q4
Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r.
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r.
Q3
Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Informacje dodatkowe na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Formularze KNF na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowane
Załącznik nr 9 na dzień 30. 09. 2018 r. skonsolidowany
Q2
Oświadczenie osób odpowiedzialnych do 30.06. 2018 skonsolidowane
Załącznik 9 na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowany
Formularze FSC na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Dodatkowe informacje na dzień 30.06.2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 30.06.2018 skonsolidowana
Sprawozdanie z działalności na dzień 30 czerwca 2018 r. Skonsolidowane
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018
Q1
Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowany
Formularze Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowana
Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Noty do FM z dnia 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 r. Skonsolidowane
2017
Full Year
Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r
Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
Noty do FM z dnia 31.12.2017
Zbadane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r
 • 47 KB xlsx
Q4
Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017
Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017
Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
Q3
Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
Additional information as at 30 September 2017
Insider information as at 30 September 2017
Declaration as at 30 September 2017
Annex 9 as at 30 September 2017
Management report as at 30 September 2017
Notes to the financial report as at 30 September 2017
Financial report according to IFRS as at 30 September 2017
Q2
Annex 9
Additional information
Insider information
Notes to the financial report
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Financial Report according to IFRS
Q1
Notes to the financial report
Management report
Additional information
Financial Report according to IFRS
Insider information
Annex 9
Declaration
Financial Report according to BFCS standards
2016
Full Year
Financial Report according to IFRS
Corporate Governance Declaration
Financial Report according to BFCS standards
Auditor's statement
Management report
Notes to the financial report
Q4
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Notes to the financial report
Insider information
Financial Report according to IFRS
Annex 9
Additional information
Declaration
Q3
Insider information
Declaration by responsible directors
Regulated Information
Additional regulated information
Financial Report according to BFCS standards
Management report
Financial Report according to IFRS
Notes to the financial report
Q2
Notes to the financial report
Declaration by responsible directors
Additional regulated information
 • 405 KB pdf
Insider information
 • 685 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 46 KB xlsx
Financial Report according to BFCS standards
 • 218 KB xls
Management report
Q1
Management report
Financial Report according to IFRS
 • 131 KB xls
declaration by responsible directors
 • 128 KB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 219 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.24 MB PDF
2015
Full Year
Financial Report according to BFCS standards - PL
Management report
 • 5.49 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Notes to the financial report
 • 2.36 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.68 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 97 KB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 419 KB pdf
Management report
 • 1.01 MB pdf
Declaration by responsible directors
 • 198 KB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 216 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.11 MB pdf
Q3
Management report
 • 804 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 102 KB xls
Financial Report according to BFCS standards
 • 221 KB xls
Declaration by responsible directors
 • 129 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 417 KB pdf
Management report
 • 6.99 MB pdf
Financial Report according to BFCS standards
 • 220 KB xls
Declaration by responsible directors
 • 78 KB pdf
Q1
Management report
 • 717 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 296 KB pdf
Notes to the financial report
 • 296 KB pdf
2014
Full Year
Management report
 • 925 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.49 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.52 MB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 256 KB pdf
Management report
 • 885 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.49 MB pdf
Q3
Management report
 • 738 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 245 KB pdf
Notes to the financial report
 • 909 KB pdf
Q2
Management report
 • 862 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 322 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 249 KB pdf
Management report
 • 1008 KB pdf
Notes to the financial report
 • 1.75 MB pdf
2013
Full Year
Management report
 • 2.4 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 2.45 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.53 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.01 MB pdf
Q4
Management report
 • 1.05 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 128 KB xls
Notes to the financial report
 • 965 KB pdf
Q3
Management report
 • 1.45 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 91 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.69 MB pdf
Q2
Management report
 • 944 KB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 90 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.09 MB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 266 KB pdf
Management report
 • 1.53 MB pdf
Notes to the financial report
 • 1.63 MB pdf
2012
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 2.44 MB pdf
Management report
 • 8.71 MB pdf
Auditor's statement
 • 1.59 MB pdf
Notes to the financial report
 • 937 KB pdf
Q4
Management report
 • 1.47 MB pdf
Financial Report according to IFRS
 • 83 KB xls
Notes to the financial report
 • 1.73 MB pdf
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 82 KB xls
Management report
 • 463 KB pdf
Notes to the financial report
 • 496 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 24 KB pdf
Management report
 • 509 KB pdf
Notes to the financial report
 • 482 KB pdf
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 55 KB pdf
Management report
 • 1.78 MB pdf
Notes to the financial report
 • 919 KB pdf
2011
Full Year
Financial Report according to IFRS
 • 780 KB pdf
Management report
 • 6.57 MB pdf
Auditor's statement
 • 505 KB pdf
Notes to the financial report
 • 842 KB pdf
Q4
Financial Report according to IFRS
 • 58 KB pdf
Management report
 • 4.15 MB pdf
Notes to the financial report
Q3
Financial Report according to IFRS
 • 354 KB pdf
Q2
Financial Report according to IFRS
 • 105 KB xls
Notes to the financial report
Q1
Financial Report according to IFRS
 • 79 KB xls
Notes to the financial report