IR FAQ

Gdzie mogę otrzymać dywidendę z poprzednich lat?

Dywidendy za wypłatę do 5 lat temu można uzyskać w Dziale Rachunkowości Finansowej „Sopharma” AD, pod adresem ul. „Lachezar Stanchev” nr 5, wieża A, piętro 8, tel. kontaktowy: +359 889 324 295.

Nie jestem w stanie odbierać mojej dywidendy osobiście.

Ktoś inny może otrzymać dywidendę w Twoim imieniu tylko wtedy, gdy ma Twoje pisemne upoważnienie poświadczone notarialnie.

W jaki sposób można kupić lub sprzedać akcje Sopharma AD na Bułgarskiej Giełdzie?

Akcje mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem usług pośrednika inwestycyjnego (Dom Maklerski ).

W jaki sposób można kupić lub sprzedać akcje Sopharma AD na warszawskiej giełdzie?

Akcje mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem usług bułgarskiego pośrednika inwestycyjnego, który działa na rynkach zagranicznych (w szczególności GPW) lub za pośrednictwem usług polskiego lub innego pośrednika inwestycji zagranicznych.

Jak mogę dowiedzieć się, ile kosztują moje akcje w danym dniu?

Można znaleźć tabelę z informacjami o cenach akcji w prawie każdym dzienniku i na stronie internetowej Bułgarskiej Giełdy - Sofia AD oraz tu.

Zgubiłem poświadczenie depozytowe, jak mogę dostać nowe?

Trzeba będzie skorzystać z usług pośrednika inwestycyjnego.

Kiedy firma zrealizuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (AGM)?

Zgodnie z przepisami ustawy o publicznej ofercie papierów wartościowych Spółka jest zobowiązana do odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do końca pierwszego półrocza po zakończeniu roku obrotowego. Wszystkie materiały do WZA można znaleźć tutaj.

Jak mogę dowiedzieć się jaki jest  porządek obrad ZWZ?

Porządek obrad znajduje się w Zaproszeniu na Walne Zgromadzenie. Jest publikowany w rejestrze handlowym. Zgodnie z art. 115 Prawa o publicznej ofercie papierów wartościowych zaproszenie wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie zostanie przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Depozytu, Giełdy Bułgarskiej - Sofia AD oraz do publicznej wiadomości, co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem. Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się tutaj.