Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
29 Styczeń 2020
Witamina C dla ochrony zdrowia dzieci Sopharmy
Aktualności finansowe
5 Maj 2022
Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
5 Kwiecień 2022
Sales revenues for March 2022
7 Marzec 2022
Sales revenues for February 2022
Wybrane dane finansowe 31 Grudzien 2021
1 603 484
BGN '000 Przychody
116 542
BGN '000 EBITDA
63 146
BGN '000 Zysk z operacyjny
93 667
BGN '000 Zysk netto za rok
0.73
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
30 Maj 2022
Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2022 roku
6 Czerwiec 2022
Prezentacja wyników za styczeń-maj 2022 roku

Equity story

Ponad 85 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A