Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
29 Styczeń 2020
Witamina C dla ochrony zdrowia dzieci Sopharmy
Aktualności finansowe
5 Październik 2021
Sales revenues for September 2021
30 Wrzesień 2021
Treasury shares
28 Wrzesień 2021
Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych
Wybrane dane finansowe 30 czerwca 2021
759,044
BGN '000 Przychody
60,826
BGN '000 EBITDA
33,897
BGN '000 Zysk z operacyjny
33,856
BGN '000 Zysk netto za rok
0.26
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
1 Listopad 2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r
5 Listopad 2021
Przychody finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 r.

Equity story

Ponad 85 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A