Strona główna > Inwestor > Patrząc w przyszłość

Patrząc w przyszłość

Nowe produkty

Rozszerzenie produktowego portfolio wzmocni potencjał wzrostu. 

Obecnie opracowywanych jest 8 nowych produktów leczniczych.
Organiczny Wzrost

Organiczny wzrost na wybranych nowych rynkach, aby stać się poważną figurą regionalnego znaczenia ze stabilnymi, dywersyfikowanymi geograficznie przychodami za pomocą:

 • Selektywnego wejścia do nowych rynków z wielkim potencjałem wzrostu
 • Rejestracja i realizacja produktów farmaceutycznych spółki w innych krajach UE  
 • Nieprzerywana selektywna ocena możliwości zawarcia strategicznego partnerstwa 
 •  

  POTENCJAŁ WZROSTU NA PONAD 20 RYNKACH Z MNIEJ NIŻ 1% UDZIAŁU W PRZYCHODACH

  Pozycje na rynku

  Podtrzymywanie pozycji spółki jako wiodący bułgarski producent produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie oraz polepszenie istniejących już produktów.

  DESLARATADIN ZOSTAŁ ZAREJESTOWANY W 6 NOWYCH LOKACJACH
  Podążamy za rynkiem

      Podwójna zdolność produkcyjna dzięki budowie nowej fabryki  leków liofilizowanych w Sofii. Przygotowanie do ewentualnej rejestracji preparatu Tabex w FDA za pomocą nowych mocy produkcyjnych w Kazanłyku. 

  А Uzyskano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowego produktu leczniczego - tabletki powlekanej Solifenax 5 mg (Bułgaria).
  Integracja wewnątrz grupy

  Dodatkowe konsolidowanie i integracja w składzie Grupy w celu optymizacji struktury kosztów, pełnej kontroli łańcuchu produkcyjnego i wydobywania korzyści z potencjalnego synergizmu.