Strona główna > Inwestor > Patrząc w przyszłość

Patrząc w przyszłość

Nowe produkty

Rozszerzenie produktowego portfolio wzmocni potencjał wzrostu. 

Obecnie opracowywanych jest 11 nowych produktów leczniczych.
Organiczny Wzrost

Organiczny wzrost na wybranych nowych rynkach, aby stać się poważną figurą regionalnego znaczenia ze stabilnymi, dywersyfikowanymi geograficznie przychodami za pomocą:

 • Selektywnego wejścia do nowych rynków z wielkim potencjałem wzrostu
 • Rejestracja i realizacja produktów farmaceutycznych spółki w innych krajach UE  
 • Nieprzerywana selektywna ocena możliwości zawarcia strategicznego partnerstwa 
 •  

  POTENCJAŁ WZROSTU NA PONAD 20 RYNKACH Z MNIEJ NIŻ 1% UDZIAŁU W PRZYCHODACH

  Pozycje na rynku

  Podtrzymywanie pozycji spółki jako wiodący bułgarski producent produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie oraz polepszenie istniejących już produktów.

  DESLARATADIN ZOSTAŁ ZAREJESTOWANY W 6 NOWYCH LOKACJACH
  Podążamy za rynkiem

    5 Uzyskano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowego produktu leczniczego - Solifenax 5 mg tabletki powlekane (Bułgaria)), Ambrolitin 30 mg / 5 ml syrop (Bułgaria, Łotwa, Estonia), Ketoprofen 100 mg / 2 ml roztwór do wstrzykiwań (Bułgaria) , Sofazolon 40 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Bułgaria), Deksketoprofen 50 mg / 2 ml roztwór do wstrzykiwań (Łotwa, Litwa, Estonia).   

  Integracja wewnątrz grupy

  Dodatkowe konsolidowanie i integracja w składzie Grupy w celu optymizacji struktury kosztów, pełnej kontroli łańcuchu produkcyjnego i wydobywania korzyści z potencjalnego synergizmu.