Strona główna > O nas > Kontakt i lokalizacje

Kontakt i lokalizacje

Centrum informacyjne spółki Sopharma S.A.

+359 700 47474

Możesz tutaj:

  • Uzyskać informacje medyczne o produktach spółki Sopharma S.A. w zakresie sposobu użycia, składu, dawkowania leków itp.
  • Złożyć reklamacje lub wnioski dotyczące produktów leczniczych spółki Sopharma S.A.
  • Zgłosić o zaistnieniu działań niepożądanych. W przypadku powstania innych pytań można korzystać ze wszystkich poniższych kontaktów.

Rada Dyrektorów

Prezes

O. Donev, PhD
Prezes Zarządu oraz Dyrektor Wykonawczy
Tel.: +3592 4055 253, +3592 4055 328, +3592 8134 253, +3592 8134 328
Fax: +3592 9360 286
E-mail: mail@sopharma.bg

Zastępca Prezesa

V. Stoeva
Zastępca Prezesa Zarządu
Tel.: +3592 4055 353, +3592 8134 353
Fax: +3592 9368 012
E-mail: vstoeva@sopharma.bg

Członkowie

I. Badinski
Tel.: +3592 4055 410, +3592 8134 410
E-mail: badinski@sopharma.bg

Niezależni członkowie

O. Palaveev
A. Tchaouchev

Zarządzanie

I. Badinski
Dyrektor "współpracy i licencji"
Tel.: +3592 4055 410, +3592 8134 410
E-mail: badinski@sopharma.bg

B. Borisov
Dyrektor finansowy
Tel.: +3592 4055 165, +3592 8134 165
E-mail: bborisov@sopharma.bg

P. Viatcheva
Dyrektor "Relacje Inwestorskie"
Tel.: +3592 4055 523, +3592 8134 523
E-mail: ir@sopharma.bg

S. Donev
Dyrektor “Rozwój Biznesu”
Tel.: +3592 4055 732, +3592 8134 732
E-mail: bd@sopharma.bg

R. Ivanov, MPharm
Dyrektor "Relacje instytucjonalne"
Tel.: +3592 4055 460, +3592 8134 460
Fax: +3592 9360 286
E-mail: rivanov@sopharma.bg

E. Joffe
Dyrektor "Zarządzanie Jakością"
Tel.: +3592 40 57 400
Fax: +3592 87 55 071
E-mail: ella@sopharma.bg

I. Kolev
Dyrektor "kwestie techniczne"
Tel.: +3592 4055 306, +3592 8134 306
Fax: +3592 9360 289
E-mail: kolev@sopharma.bg

E. Mihailova

Dyrektor "Kwestie produkcyjne"
Tel.: +3592 4055 305, +3592 8134 305
Fax: +3592 9360 289
E-mail: emihailova@sopharma.bg

R. Peicheva
Dyrektor "Własność intelektualna"
Tel.: +3592 4055 260, +3592 8134 260
Fax: +3592 9361 500
E-mail: rpeycheva@sopharma.bg

I. Petkova
Główny księgowy
Tel.: +3592 4055 216, +3592 8134 216
Fax: +3592 9362 053
E-mail: jpetkova@sopharma.bg

N. Ruschev
Dyrektor Bezpieczeństwa
Tel.: +3592 4055 838, +3592 8134 838
Fax: +3592 9361 500
E-mail: nruschev@sopharma.bg

S. Panayotova
Dyrektor "Logistyka"
Tel.: +3592 4055 808, +3592 8134 808
E-mail: spanayotova@sopharma.bg

I. Todorov
Dyrektor ds. Biznesu międzynarodowego
E-mail: intodorov@sopharma.bg

E-mail: emalevska@sopharma.bg

St. Pangev
Chief Operating Officer
Тел.: +3592 4055 837, +3592 8134 837
E-mail: spangev@sopharma.bg

Zasoby ludzkie

Lubina Weliczkowa
Dyrektor ds.  kadr i płac
Тел.: +3592 4055 890, 395; +359 8134 890, 395
E-mail: lvelichkova@sopharma.bg

E. Tchakarova
Zarządzanie personelem
Tel.: +3592 4055 401, +3592 8134 401
E-mail: etchakarova@sopharma.bg

Medyczna i Prawna Obsługa Organów Nadzoru

E. Karashevska
Dział "Przepisy europejskie"
Przewodniczący
Tel.: +3592 8177 588
Fax: +3592 9743 759
E-mail: EKarashevska@sopharma.bg

Sv. Spasova
Departament Bezpieczeństwa Leków
Przewodniczący, wykwalifikowana osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Tel.: +3592 8177 589
Fax: +3592 9743 759
E-mail: sdspasova@sopharma.bg 

Zarządzanie jakością

Ella Ioffe
Dyrektor  Departamentu Zarządzania Jakością
Tel.: +3592 8177 500
Fax: +3592 8755 071
E-mail: ella@sopharma.bg

B. Ginchin
Szef "Zapewnienia Jakości"
Tel.: +3592 4055 164, +3592 8134 164
E-mail: bguintchin@sopharma.bg

N. Halatcheva
Dział kontroli jakości
Tel.: +3592 4055 126, +3592 8134 126
E-mail: nhalatcheva@sopharma.bg

Swetłana Zachariewa
Dział rozwoju i technologii farmaceutyków
Tel.: +359 8177 401
E-mail: szaharieva@sopharma.bg