Strona główna > O nas > Kontakt i lokalizacje

Kontakt i lokalizacje

Pod numerami +359 700 47474 i +359 800 20222 możesz:

  • Uzyskać informacje medyczne o produktach spółki Sopharma S.A. w zakresie sposobu użycia, składu, dawkowania leków itp.
  • Złożyć reklamacje lub wnioski dotyczące produktów leczniczych spółki Sopharma S.A.
  • Zgłosić o zaistnieniu działań niepożądanych. W przypadku powstania innych pytań można korzystać ze wszystkich poniższych kontaktów.
W przypadku innych pytań wybierz kontakt poniżej

Rada Dyrektorów

Prezes

O. Donev, PhD
Prezes Zarządu oraz Dyrektor Wykonawczy
Tel.: +3592 4055 253, +3592 8134 253, +3592 8134 328
Fax: +3592 9360 286
E-mail: mail@sopharma.bg

Zastępca Prezesa

V. Stoeva
Zastępca Prezesa Zarządu
Tel.: +3592 4055 131
E-mail: vstoeva@sopharma.bg

Członkowie

I. Badinski
Tel.: +3592 4055 410, +3592 8134 410
E-mail: badinski@sopharma.bg

B. Lazarova

Niezależni członkowie

A. Tchaoushev

Zarządzanie

S. Donev
Dyrektor “Rozwój Biznesu”
Tel.: +3592 4055 732, +3592 8134 732
E-mail: sdonev@sopharma.bg

B. Borisov
Dyrektor finansowy
Tel.: +3592 4055 165, +3592 8134 165
E-mail: bborisov@sopharma.bg

St. Pangev
Chief Operating Officer
E-mail: spangev@sopharma.bg

D. Naydenov

Dyrektor ds. Biznesu międzynarodowego
E-mail: dnaydenov@sopharma.bg

B. Guintchin

Dyrektor "Kwestie produkcyjne"
Tel.: +3592 4055 164, +3592 4057 400
Fax: +3592 9360 289
E-mail: bguintchin@sopharma.bg

I. Kolev
Dyrektor "kwestie techniczne"
Tel.: +3592 4055 306, +3592 8134 306
Fax: +3592 9360 289
E-mail: kolev@sopharma.bg

R. Ivanov, MPharm
Dyrektor "Relacje instytucjonalne"
Tel.: +3592 4055 460, +3592 8134 460
Fax: +3592 9360 286
E-mail: rivanov@sopharma.bg

I. Badinski

Dyrektor "współpracy i licencji"
Tel.: +3592 4055 410, +3592 8134 410
E-mail: badinski@sopharma.bg

P. Viatcheva

Dyrektor "Relacje Inwestorskie"
Tel.: +3592 4055 523, +3592 8134 523
E-mail: ir@sopharma.bg

Y. Petkova

Główny księgowy
Tel.: +3592 4055 216, +3592 8134 216
Fax: +3592 9362 053
E-mail: jpetkova@sopharma.bg

I. Mechev
Director “Administrative Department”
Tel.: +3592 4055 327
E-mail: imechev@sopharma.bg

Zasoby ludzkie

M. Taseva
Dyrektor ds.  kadr i płac
E-mail: maya.taseva@sopharma.bg

E. Tchakarova
Zarządzanie personelem
Tel.: +3592 4055 401, +3592 8134 401
E-mail: etchakarova@sopharma.bg

Dział ds. zapewnienia jakości

P. Karatlieva
Kierownik Działu ds. zapewnienia jakości 
Tel.: (02) 4055 723
E-mail: pkracheva@sopharma.bg

Sw. Spasowa 
Kierownik Działu ds. bezpieczeństwa produktów lecznyczych
Tel.: (02) 4057 589
Fax: (02) 9743 759
E-mail: sdspasova@sopharma.bg

 Dział kontroli jakości

V. Pashova
Kierownik Działu Kontroli Jakości
Tel.: (02) 4055 126
Fax: (02) 9362 037
e-mail: vpashova@sopharma.bg
Dział ds. Rozwoju i Zgodności z Przepisami

N. Manow 
Kierownik Działu ds. Rozwoju i zgodność z przepisami 
Tel.: (02) 4055 012
Fax: (02) 9362 037
E-mail: nmanov@sopharma.bg

S. Kacarowa
Kierownik Działu ds. Działań Regulacyjnych
Tel.:  (02) 4057 485
E-mail: skatsarova@sopharma.bg

J. Masłarowa

Kierownik Działu ds. Działalności Medycznych
Tel.: (02) 4057 524
E-mail: ymaslarova@sopharma.bg