Каталог > ЗА НАС > Контакти и обекти

Контакти и обекти

На следните номера 0700 47474 или 0800 20222 можете да:

  • Получите медицинска информация за продуктите на Софарма АД, свързана с начина на употреба, състав, дозировка и други.
  • Подадете рекламации или оплаквания за лекарствени продукти на Софарма АД.
  • Съобщите за нежелани лекарствени реакции.

Д. Костадинова

Лице за контакти при отклонение в качеството
на продукта и за изтеглянето му
Направление "Осигуряване на качеството"
Моб. тел.: (+359) 889 890 594
Ел. поща: complaints@sopharma.bg


За други въпроси, моля използвайте посочените по-долу контакти

Съвет на директорите

Председател

д.и.н. О. Донев
Председател на Съвета на директорите
и Изпълнителен директор
Тел.:  (02) 4055 253, (02) 8134 253, (02) 8134 328
Факс: (02) 9360 286
Ел. поща: mail@sopharma.bg

Заместник-председател

В. Стоева
Заместник-председател на Съвета на директорите
Тел.:  (02) 4055 131
Ел. поща: vstoeva@sopharma.bg
Членове

И. Бадински
Тел.: (02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg
Б. Лазарова

Независими членове
А. Чаушев

Мениджмънт

С. Донев
Директор "Бизнес развитие"
Тел.: (02) 4055 732, (02) 8134 732
Ел. поща: sdonev@sopharma.bg
Б. Борисов
Директор “Финанси”
Тел.: (02) 4055 165, (02) 8134 165
Ел. поща: bborisov@sopharma.bg

Ст. Пангев
Директор Оперативна дирекция
Ел. поща: spangev@sopharma.bg

Д. Найденов
Директор "Продажби международни пазари"
Ел. поща: dnaydenov@sopharma.bg

Борис Гинчин
Директор “Производствени въпроси”
Тел.: (02) 4055 164, (02) 4057 400
Факс: (02) 9360 289
Ел. поща: bguintchin@sopharma.bg

И. Колев
Директор “Технически въпроси”
Тел.: (02) 4055 306, (02) 8134 306
Факс: (02) 9360 289
Ел. поща: kolev@sopharma.bg
Магистър-фармацевт Р. Иванов
Директор "Връзки с институциите"
Тел.: (02) 4055 460, (02) 8134 460
Факс: (02) 9360 286
Ел. поща: rivanov@sopharma.bg
И. Бадински
Директор “Коопериране и лицензии”
Тел.: (02) 4055 410, (02) 8134 410
Ел. поща: badinski@sopharma.bg

П. Виячева
Директор “Връзки с инвеститорите”
Тел.: (02) 4055 523, (02) 8134 523
Факс: (02) 4055 141, (02) 8134 141
Ел. поща: ir@sopharma.bg

Й. Петкова
Главен счетоводител
Тел.: (02) 4055 216, (02) 8134 216
Факс: (02) 9362 053
Ел. поща: jpetkova@sopharma.bg

И. Мечев
Директор “Административна дирекция”
Тел.: (02) 4055 327
Ел. поща: imechev@sopharma.bg

Човешки ресурси

М. Тасева
Директор "Човешки ресурси"
Ел. поща: maya.taseva@sopharma.bg

Е. Чакърова
Ръководител
"Администриране на персонала"
Тел.: (02) 4055 401, (02) 8134 401
Ел. поща: etchakarova@sopharma.bg

Направление осигуряване на качеството

Петра Къратлиева
Ръководител направление "Осигуряване на качеството"
Тел.: (02) 4055 723
Ел. поща: pkracheva@sopharma.bg

Св. Спасова
Ръководител направление „Лекарствена безопасност“ 
Тел.: (02) 4057 589
Факс: (02) 9743 759
Ел. поща: sdspasova@sopharma.bg

 Направление качествен контрол

Веселина Пашова
Ръководител направление "Качествен контрол"
Тел.: (02) 4055 126
Факс: (02) 9362 037
Ел. поща: vpashova@sopharma.bg
Развойна дейност и регулаторно съответствие

Н. Манов
Ръководител отдел "Развойна дейност и регулаторно съответствие"
Тел.: (02) 4055 012
Факс: (02) 9362 037
Ел. поща: nmanov@sopharma.bg
Ю. Масларова
Ръководител отдел "Медицински дейности"
Тел.: (02) 4057 524
Ел. поща: ymaslarova@sopharma.bg
С. Кацарова
Ръководител отдел "Регулаторни дейности"
Тел.:  (02) 4057 485
Ел. поща: skatsarova@sopharma.bg
 
Аптеки SOpharmacy

За въпроси и сигнали към аптеки SOpharmacy, моля попълнете формата тук  или се свържете с нас на номер 0882 740 013