Каталог > ЗА НАС > Софарма и фармацевтичната индустрия > Тенденции във Фармацевтичния сектор

Тенденции във Фармацевтичния сектор

trends.jpg

Неотдавнашните събития в икономиката представляват постоянни предизвикателства за икономическия пейзаж на всяка страна и задълбочаване на недостатъчното финансиране на сектора на здравеопазването, налагането на ограничения и необходимостта от предвиждане на мерки за съкращаване на разходите.

Това е съчетано с повишена активност на сливания и придобивания и интензивни процеси на вертикални и хоризонтални дейности за сътрудничество в индустрията, водени от необходимостта на основните играчи да оптимизират разходите за наука и развитие и да подобрят конкурентноспособността.

Генеричната индустрия ще продължи да играе важна роля в създаването на устойчиво здравеопазване в Европа. Тя е естествен съюзник на правителствата в техните усилия за оптимизиране на разходите за здравеопазване и повишаване ефективността на системите за здравеопазване, особено в частта на реимбурсираните продукти и политиките за ценообразуване.

Факторите, които поставят непрекъснато предизвикателство за определяне на политиките за ценообразуване и реимбурсиране са добре известни:

  • застаряването на населението,
  • плосък или отрицателен икономически растеж,
  • бърза ерозия на цените в генеричния сектор.

Въпреки това, съществува значителен потенциал за растеж за генерични бизнес играчи, различен в различните икономики - стагнация до отрицателен ръст в стойност за развитите пазари; постоянен, но все още едноцифрен растеж за Централна и Източна Европа (с изключение на Полша) и сериозен двуцифрен ръст в някои от така наречените BRICKS пазари (Русия, Индия, Виетнам и т.н.).

Допълнителни движещи сили на генеричен растеж (много повече в продадени опаковки, отколкото в стойност) са увеличеният достъп за пациентите в областите на хронични болести срещу плоските разходи в същите области; намаление на цените на медикаменти с изтекли патенти в INN сегменти, веднага след като генеричните еквиваленти в тези сегменти са достъпни, правителствените политики за подпомагане на оптимизация на разходите чрез генеричните еквиваленти и създаване на конкуренция.

Сред всички тези предизвикателства се раждат нови форми на сътрудничество между участниците в сектора и тяхното значение ще расте - ко-маркетинг и ко-развойна дейност; договори за изработка; лицензионно производство и т.н. генеричната и биоеквивалентна промишленост в ЕС ще продължи да се развива, независимо от тази агресивна и враждебна среда.

Нови инициативи за насърчаване на успешната конкуренция вече стартират (отмяна на патенти за трети страни, за да се помогне на генеричните продукти в ЕС да са конкурентни срещу генеричните компании от Канада, САЩ и Япония).

Гъвкавост и бърза реакция на промените в околната среда, както и промяна на модела на оперативност на пазара ще гарантира успех на генеричните играчи, които са в състояние да работят по този начин.