Дистрибуция в чужбина

"Софарма Трейдинг" Д.о.о.

През 2015 г. "Софарма Трейдинг" АД стартира регионалната си експанзия като навлезе на сръбския пазар, основавайки дъщерно дружество в страната. Амбицията на компанията е да се превърне в стратегически инвеститор в сектора на грижата за здравето в региона на Източна Европа и частност Балканите.

Като първа стъпка в тази посока, през 2017 г. "Софарма Трейдинг" придоби сръбският търговец на едро с лекарствени продукти Lekovit, който понастоящем носи името "Sopharma Trading" d.o.o. Beograd. Компанията обединява всички свои операции в страната под корпоративния си бранд като гаранция за поетите обещания.

Логистичен потенциал

В Сърбия оперират 2 дистрибуционни центъра на "Софарма Трейдинг" в градовете Шабац и Пуковац. Компанията разполага с национално покритие с основни дестинации: Белград, Нови Сад, Шабац, Лозница, Ниш, Крагуевац и Крушевац.

exteriorview2_2.jpg

Най-новият дистрибуционен център в Пуковац отвори врати в началото на 2020 г. и пое обслужването на клиентите на компанията в Югоизточния регион на страната с планове за разширяване на обхвата в Централна, Западна и Южна Сърбия. Той обслужва цялото портфолио от 20 000 продукта на "Софарма Трейдинг", като за осигуряването на максимален микроклимат за тяхното съхранение  е вградена най-висок клас система за управление на сгради на Siemens.

storageview3jpg.jpg

Технологии и иновации

През 2019 г.  "Софарма Трейдинг" стана първата компания от сектора на грижата за здравето в Сърбия, която направи значителна инвестиция в дигиталното обслужване на своите клиенти.

Като ключова стъпка за развитието си в Сърбия и региона, компанията внедри цялостна ERP система за управление на бизнес процесите на компанията в страната, разработена от световния лидер SAP. Тя дава възможност за налагането на редица иновации на сръбския пазар, една от които е изграденият B2B сайт за обслужване на клиенти, базиран на платформата Hybris.


Дистрибуцията в чужбина се извършва чрез нашите дъщерни дружества и партньори:

"Софарма Украйна" ООД
Geroev Stalingrada булевард 53Б
04213 , Киев , Украйна
Тел. / факс : +380 44 351 13 69/ 70/ 71
e-mail: office@sopharma.net.ua

"Софарма Варшава" Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Варшава
Тел.: +48 22 613 39 30 
e-mail: office@sopharma.org.pl

TOO "Софарма Казахстан"
050036, Алмати, Mamyr-4 Регион №190
Тел.: +7 727 380 0103
Факс.: +7 727 381 6386
e-mail: office@sopharma.kz