Каталог > Stories > Общи предизвикателства

Общи предизвикателства

Нашият модел за дистрибуция, една приказка за иновация.

Динамика, иновация, партньорство и стабилност: това са ценностите и принципите, които подтикват всеки ден Тодор Николов да стигне до централния склад на Софарма Трейдинг в София.

Софарма Трейдинг е водещата сила в дистрибуцията по всички канали на Софарма АД, непрестанно разрастваща и разнообразява своите методи и райони за доставка, превръщайки се в лидер на българския пазар.
Компанията предлага един от първите високо роботизирани процеси на дистрибуция, използвайки иновативен модел за веригата на доставки, като така се превръща в първия български дистрибутор , който отговаря на всички показатели за Добра Дистрибуторска Практика.

Паркът от над 130 превозни средства дава възможност за доставка до повече от 3,000 клиенти на ден. Освен това напълно автоматизираната система за складово управление KNAPP, която изисква минимална човешка намеса, няма равна на Балканите, предлагайки скоростна обработка на поръчки и намалявайки грешките при изпълнение и доставка.

Тодор, като директор на регионалния склад и отговорник за процеса на дистрибуция в Софарма Трейдинг, поделя в ежедневната си работа общите предизвикателства на поста с други 65 колеги. Той казва, че едни от ключовите аспекти на поста са:

„Предоставянето на достъп до лекарства на хората, които се нуждаят от тях по най-ефективния, бърз и достъпен начин е както решаващо за Група Софарма, така и много мотивиращо за моето професионално развитие. Предизвикателствата и целите, които си е поставила компанията, се превръщат в мои. Аз ги приемам като мои лични.“

Todor
Моето мото е „Никой не е перфектен, но екипът може да бъде.“

Ефективността на склада се осигурява от иновативен технологичен процес, който се основава на ‘интелигентни’ рафтове и високоскоростни контейнери (6 м/сек.), на способността едновременно да се обработват 300 контейнера на минута и да се изпълнят 30 000 поръчки на ден. Резултатът е, че поръчките на клиентите се обработват 7 пъти по-бързо.

Тези добри резултати допълнително мотивират компанията да разнообрази машините и автоматизиращи системи и портфолиото, в основата си подтиквайки организацията Софарма Трейдинг да търси възможност за повишаване на ефективността, устойчивостта и качествените стандарти, които да имат положително въздействие над обслужването на клиенти и над екипа на Тодор Николов.

Въпреки че машините са тези, които ускоряват процеса и ефективността на работата, хората са тези, които правят екипа толкова успешен. Винаги организирани, с добра комуникация помежду им, служителите са се превърнали в неразделна част от и задвижващ елемент на веригата за доставки в Софарма Трейдинг.