Каталог > Бизнес > Софарма като партньор > Договори за производство

Договори за производство

Контрактно производство

 Фармацевтично контрактно производство

"Сoфарма" АД е водещ контрактен производител в България за таблетки (филмирани таблетки и дражета), капсули, инжекционни лекарствени разтвори, гелове, кремове, унгвенти, сиропи и супозитории. 

Нашата компания предоставя на нашите клиенти надежден, опитен и сигурен ресурс за контрактно производство  на различни лекарствени форми.

Ние сме уважаван контрактен производител обслужващ пазари като Европа, Азия, Африка и Северна Америка (най-голям дял от износните пазари е реализиран в Русия, Украйна и Полша).

"Софарма" АД е водещ контрактен производител в България на свои търговски марки и генерични фармацевтични продукти. Продуктите с лекарско и без лекарско предписание на "Софарма" АД са добре приети в повече от 20 пазара на база качество, ефикасност и разумни цени.

Чрез традиция и модерен подход към производството, покривайки стандартите за качество на ЕС и развивайки корпоративната социална отговорност, Софарма произвежда продукти по най-високите стандарти за качество вече 85 години. "Софарма" АД притежава сертифицирани производствени заводи по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС за различни лекарствени форми, с гаранция за високо качество на продукта.

Повече от 200 различни продукти се произвеждат от фармацевтичните заводи на Софарма и се дистрибутират в повече от 45 държави за различни международни партньори.

Софарма предлага:

 • Съвместимо фармацевтично контрактно производство по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС.
 • Услуги по първичнo и вторичнo опаковaне  за международни пазари.
 • Разработване на различни лекарствени форми.
 • Технологичен трансфер на разработени продукти на клиенти.
 • Валидиране на почистване, валидиране на процеси.
 • Освобождаване на партиди за ЕС и контрол на партиди.

Софарма е специализирана в производство на твърди и полутвърди лекарствени форми, стерилни лекарствени разтвори, нестерилни течности / разтвори. Те всички се произвеждат в специализирани заводи (за супозитории, за таблетки, за лиофилизирани продукти, ампули, за фитофармацевтични продукти със собствена активна субстанция, сиропи, кремове, унгвенти и гелове).

Всички заводи на "Софарма" АД са сертифицирани по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС и са в състояние да произвеждат различни видове опаковки въз основа на изискванията на клиентите (опаковане в сакове, опаковане в контейнери, пърчино опаковане в AL/PVC, AL/PVDC, AL/AL блистери, вторично опаковане в кутии, опаковки в бутилки/флакони, опаковки в туби, транспортно опаковане. Заводите могат да работят и със специфични опаковъчни изисквания като кодиране на двумерни матрични баркодове (Data Matrix Code), Брайлови надписи (Braile), Винетки (Vignettes) и т.н.

Софарма предлага следните услуги за контрактно производство: 

Заводът за таблетки има внушителен производствен капацитет, богат технологичен опит и отдаден високо квалифициран екип. Ние сме в състояние да произведем голямо разнообразие на таблетни форми и размери. Пo поискване, специфични форми на таблетките могат също да бъдат произвеждани. Таблетките могат да бъдат обвити според нуждите на клиентите, като се използват филмови или захарни покрития.

Основното производствено оборудване включва сушилня-гранулатори, смесители (контейнери за хомогенизиране), филмиращи системи, миксер-гранулатори, таблетни преси - FETTE,  опаковъчни линии Uhlmann и капсул автомат MG2 Planeta.

 На всеки етап от производството, от напълването до опаковането, ние можем да предложим фармацевтични услуги по договор за производство на следните лекарствени форми: стъклена ампула от 1, 2, 5 и 10 мл и 0,7 ÷ 500 мл BFS флакони (производствена технология издухване-напълване-запечатване).

Основното оборудване включва системи за производство и дистрибуция на пречистена вода и вода за инжекции; линии за визуален контрол и проверка за херметичност (наличие на частици, херметичност, запойка), етикетиращи линии, вторични опаковъчни линии.

Производство с  крайна стерилизация: реактори, линии за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка, модул с крайна стерилизация.
Асептично производство: реактори, линии за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка, асептичен модул.
Лиофилизирани продукти: системи за производство и дистрибуция на пречистена вода и вода за инжекции, реактори, лиофилизатор, автоклави.

Ние предлагаме супозиторни продукти с високо качество на изгодни цени в двуслойни PVC/PE опаковки.
Основното производствено оборудване включва хомогенизатори, реактор, първична и вторична опаковъчна линия.

Софарма предлага нестерилни лекарствени форми (сиропи) в различни крайни опаковки, включително ПЕТ и стъклени флакони.
Основното производствено оборудване включва реактори, първични и вторични опаковъчни линии.

Заводите на Софарма са в състояние да произвеждат различни продукти за локално приложение (кремове, унгвенти, гелове).
Основното производствено оборудване включва реактори, хомогенизатор, тубопълначка  и опаковаща линия за алуминиеви и ламинатни туби с дозираща глава в диапазона  5÷150 мл и държачи за туби с диаметър 20 мм.
Възможностите на организацията и нейните заводи са гаранция за навременната доставка на висококачествен и достъпен  продукт.

Изтеглете презентацията от десния панел.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас:

Дирекция Бизнес Развитие

Тел.:+359 2 4055 732

E-mail: bd@sopharma.bg

Производство на стерилни лекарствени форми

 "Софарма" АД e специализирана в производството на стерилни лекарствени форми и има капацитета и опита да отговори на нуждите за производство по договор за стерилни инжекционни разтвори:

 • с крайна стерилизация,
 • асептично приготвени.

На всеки етап от производството, от напълването до опаковането, ние можем да предложим фармацевтични услуги по договор за производство на следните лекарствени форми: стъклена ампула от 1, 2, 5 и 10 мл и 0,7÷500 мл BFS флакони (производствена технология издухване-напълване-запечатване).


Ампулен Завод

Основното производствено оборудване включва:

 • Инсталация за производство на пречистена вода с капацитет до 6 т/ч.
 • Инсталация за производство на вода за инжекции с капацитет до 1.5 т/ч.
 • Линии за визуален контрол и проверка за херметичност (наличие на частици, херметичност, запойка):
  • AIM 277+Convel:  Bosch Eisai + Convel, 2014.
  • AIM 296 + Nika: Eisai, 2007 + Bausch & Strӧbel / Nikka Densok, 2007.
  • AIM 296 + KLD: Eisai, 2015 + Bosch, 2015.
 • Етикетиращи линии Newman 6VA and Newman VAL 550.
 • Вторични опаковъчни линии:
  • Mediseal, 2015
  • Soteco, IMA Group
 • Кодираща линия UDA 150S, Metronic.

Основното оборудване при производството с крайна стерилизация включва:

 • Реактори Schrader, капацитет 20 л, 50 л, 100 л, 250 л.
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ ALF (RRU+HQL+ALF), Bosch 2015 за 1, 2, 5 и 10 мл стъклени ампули; капацитет 1&2 мл– 24 000 ампули/ч.     
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ AVR (RUR+TLQ+AVR) , Bosch 2007, капацитет 2 мл стъклени ампули – 6 ÷ 16 000 ампули/ч; 5 мл – до 12 000 ампули/ч, 10 мл – до 9 000 ампули/ч.
 • Модул с крайна стерилизация GEL 91425, Getinge, 3000 л.

Основното оборудване при производството с асептично приготвяне:

 • Реактори, капацитет 100 л, 300 л.
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ ALF (RRU+HQL+ALF), Bosch 2007, капацитет 1 и 2 мл стъклени ампули – до 24 000 ампули/ч, 5 мл -до 15 000 ампули/ч; 10 мл -до 9 000 ампули/ч.
 • Асептичен модул GE 6613, Getinge, 500 л и GEL 91425, Getinge, 3000 л.

 Завод за лиофилизирани продукти

Основното производствено оборудване включва:

 • Инсталация за производство на пречистена вода, Aqua PW System,
 • Инсталация за производство на вода за инжекции, Gettinge Kemiterm,
 • Реактор, Buchi 15л, снабден с дозиращо устройство, рН-метър, термодвойка за температурен контрол и криостат,
 • Реактор, Steridosе -50 л,
 • Лиофилизатор, Leybold,
 • Автоклави, Tuttnauer.

Производство на нестерилни лекарствени форми

Софарма предлага нестерилни лекарствени форми в различни крайни опаковки, включително ПЕТ и стъклени флакони. Нашият обхват от услуги включва и производство на сиропи по договор.

Основното производствено оборудване включва:

 • Реактор Steridose 2800 л,
 • Реактор Rotamil 1 000 л,
 • Контейнер за хомогенизиране  ROMACO Fryma Koruma с капацитет 100л /мин суспензия,
 • Първична опаковъчна линия Marchesini ML 661,
 • Вторична опаковъчна линия Marchesini MA100.

Производство на таблетки

"Софарма" АД е специализирана в производството на таблетки:

 • Производство на филмирани таблетки,
 • Производство на дражета,
 • Производство на твърди желатинови капсули.

В света на производителите на таблетки, съществуват много разногласия относно това какво прави една компания производител с високи стандарти на качество. За нас, ключът да си най-добрия производител е отдадеността към нуждите на клиента. В допълнение, най-добрият производител на таблетки е този, който може да предостави разумни услуги на приемливи и достатъчно конкурентни цени. Това, можем да бъдем ние. Ние сме в състояние да Ви помогнем да докажете Вашите печалби и по-ниски разходи.

Нашите заводи могат да предложат цялостен процес на производство, който може да бъде покрит започвайки от пресяване, гранулиране, таблетиране и филмиране/дражиране до първично и вторично опаковане.

Завод за Твърди Лекарствени Форми

Таблетният завод има внушителен производствен капацитет, доказан технологичен опит и отдаден висококвалифициран екип. Ние сме в състояние да произведем голямо разнообразие от таблетни форми и размери. Пo поискване, специфични форми на таблетките могат също да бъдат произвеждани. Таблетките могат да бъдат обвити според нуждите на клиентите, използвайки филмови или захарни покрития.

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатори:
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 527 л) с капацитет при сушене 50÷240 кг/ капацитет при гранулиране 50÷210 кг.
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 937 л) с капацитет при сушене 100÷490 кг/ капацитет при гранулиране 100÷375 кг.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 306 ÷1 300 л, 170÷720 л, 102÷433 л. Всички от  L.B. Bohle Maschinen.
 • Казани за обвиване с капацитет 200÷400 кг; 90÷120 кг (Bohle и Manesty).
 • Миксер- Гранулатор (номинален обем 400 л) с капацитет 65÷180 кг (BOCSH-HUETTLIN).
 • Таблетни преси - FETTE.
 • Опаковъчни линии Uhlmann.
 • Капсул Автомат MG2 Planeta (размер капсули от 0 до 4).

Завод „Врабево“

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-CD 60 с капацит 40÷120 л.
 • Контейнер за хомогенизиране Glatt KCM с капацит 40÷100 л.
 • Филмираща система Glatt GCM 175  с капацитет 80÷130 кг.

Завод „ Българска Роза Севтополис”

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-UDP 60 с капацитет 40÷100 л.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 40÷100 л, 80÷200 л, 225÷600 л.
 • Казани за обвиване:
  • Glatt  GC 1250 с капацитет 80÷150 кг.
  • Glatt  GC 1500 с капацитет 200÷340 кг.
  • Technicota 400 с капацитет 200÷340 кг.
 • Миксер- Гранулатор Fielder RMA 400/ 261 VAC с капацитет 80÷140 кг.
 • Капсул Автомат Macofar MT 80 (размер капсули от  0 до 4).

Производство на филмирани таблетки

Софарма е водещ производител на твърди лекарствени форми в България, особено за филмирани таблетки. Ние предоставяме на нашите клиенти сигурен, опитен и надежден ресурс за контрактно производство на филмирани таблетки. Нашето производство е добре прието както на местния така и на износните пазари (най-голям дял от износните пазари е реализиран в Русия, Украйна и Полша).             

Производство на филмирани таблетки

В света на производителите на таблетки, съществуват много разногласия относно това какво прави една компания производител с високи стандарти на качество. За нас, ключът да си най-добрия производител е отдадеността към нуждите на клиента. В допълнение, най-добрият производител на таблетки е този, който може да предостави разумни услуги на приемливи и достатъчно конкурентни цени. Това, можем да бъдем ние. Ние сме в състояние да Ви помогнем да докажете Вашите печалби и по-ниски разходи.

Нашите заводи могат да предложат цялостен процес на производство, който може да бъде покрит започвайки от пресяване, гранулиране, таблетиране и филмиране/дражиране до първично и вторично опаковане.

Завод за Твърди Лекарствени Форми

Таблетният завод има внушителен производствен капацитет, доказан технологичен опит и отдаден висококвалифициран екип. Ние сме в състояние да произведем голямо разнообразие от таблетни форми и размери. Пo поискване, специфични форми на таблетките могат също да бъдат произвеждани. Таблетките могат да бъдат обвити според нуждите на клиентите, използвайки филмови или захарни покрития. 

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатори:
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 527 л) с капацитет при сушене 50÷240 кг/ капацитет при гранулиране 50÷210 кг.
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 937 л) с капацитет при сушене 100÷490 кг/ капацитет при гранулиране 100÷375 кг.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 306 ÷1 300 л, 170÷720 л, 102÷433 л. Всички от  L.B. Bohle Maschinen.
 • Казани за обвиване с капацитет 200÷400 кг; 90÷120 кг (Bohle и Manesty).
 • Миксер- Гранулатор (номинален обем 400 л) с капацитет при гранулиране, 65÷180 кг (BOCSH-HUETTLIN).
 • Таблетни преси - FETTE.
 • Опаковъчни линии Uhlmann,
 • Капсул Автомат MG2 Planeta (размер капсули от 0 до 4).

Завод „Врабево“

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-CD 60 с капацит 40÷120 л.
 • Контейнер за хомогенизиране Glatt KCM с капацит 40÷100 л.
 • Филмираща система Glatt GCM 175  с капацитет 80÷130 кг.

Завод „ Българска Роза Севтополис”

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-UDP 60 с капацитет 40÷100 л.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 40÷100 л, 80÷200 л, 225÷600 л.
 • Казани за обвиване:
  • Glatt  GC 1250 с капацитет 80÷150 кг.
  • Glatt  GC 1500 с капацитет 200÷340 кг.
  • Technicota 400 с капацитет 200÷340 кг.
 • Миксер- Гранулатор Fielder RMA 400/ 261 VAC с капацитет 80÷140 кг.
 • Капсул Автомат Macofar MT 80 (размер капсули от 0 до 4).

Производство на дражета

Софарма е водещ  производител на твърди лекарствени форми в България, особено за дражета. Ние предоставяме  на нашите клиенти сигурен, опитен и надежден ресурс за контрактно производство на филмирани таблетки. Нашето производство е добре прието  както на местния така и на износните пазари (най-голям дял от износните пазари е реализиран в Русия, Украйна и Полша). 

Производство на дражета

В света на производителите на таблетки, съществуват много разногласия относно това какво прави една компания производител с високи стандарти на качество. За нас, ключът да си най-добрия производител е отдадеността към нуждите на клиента. В допълнение, най-добрият производител на таблетки е този, който може да предостави разумни услуги на приемливи и достатъчно конкурентни цени. Това, можем да бъдем ние. Ние сме в състояние да Ви помогнем да докажете Вашите печалби и по-ниски разходи.

Нашите заводи могат да предложат цялостен процес на производство, който може да бъде покрит започвайки от пресяване, гранулиране, таблетиране и филмиране/дражиране до първично и вторично опаковане.

Завод за Твърди Лекарствени Форми

Таблетният завод има внушителен производствен капацитет, доказан технологичен опит и отдаден висококвалифициран екип. Ние сме в състояние да произведем голямо разнообразие от таблетни форми и размери. Пo поискване, специфични форми на таблетките могат също да бъдат произвеждани. Таблетките могат да бъдат обвити според нуждите на клиентите, използвайки филмови или захарни покрития.

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатори:
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 527 л) с капацитет при сушене 50÷240 кг/ капацитет при гранулиране 50÷210 кг.
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 937 л) с капацитет при сушене 100÷490 кг/ капацитет при гранулиране 100÷375 кг.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 306 ÷1 300 л, 170÷720 л, 102÷433 л. Всички от  L.B. Bohle Maschinen.
 • Казани за обвиване с капацитет 200÷400 кг; 90÷120 кг (Bohle и Manesty).
 • Миксер- Гранулатор (номинален обем 400 л) с капацитет при гранулиране, 65÷180 кг (BOCSH-HUETTLIN).
 • Таблетни преси - FETTE.
 • Опаковъчни линии Uhlmann.
 • Капсул Автомат MG2 Planeta (размер капсули от  0 до 4).

Завод „Врабево“

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-CD 60 с капацит 40÷120 л.
 • Контейнер за хомогенизиране Glatt KCM с капацит 40÷100 л.
 • Филмираща система Glatt GCM 175 с капацитет 80÷130 кг.

Завод „ Българска Роза Севтополис”

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-UDP 60 с капацитет 40÷100 л.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 40÷100 л, 80÷200 л, 225÷600 л.
 • Казани за обвиване:
  • Glatt  GC 1250 с капацитет 80÷150 кг.
  • Glatt  GC 1500 с капацитет 200÷340 кг.
  • Technicota 400 с капацитет 200÷340 кг.
 • Миксер- Гранулатор Fielder RMA 400/ 261 VAC с капацитет 80÷140 кг.
 • Капсул Автомат Macofar MT 80 (размер капсули от  0 до 4).

Производство на твърди желатинови капсули

Софарма има внушителен производствен капацитет за производство на фармацевтични продукти, опаковани в твърди желатинови капсули. Нашите сертифицирани заводи по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС са в състояние да произвеждат различни видове опаковки според нуждите на клиентите, от капсули размер 0 до размер 4, както едноцветни, така и многоцветни.

Завод за Твърди Лекарствени Форми

Таблетният завод има внушителен производствен капацитет, доказан технологичен опит и отдаден висококвалифициран екип. Ние сме в състояние да произведем голямо разнообразие от таблетни форми и размери. Пo поискване, специфични форми на таблетките могат също да бъдат произвеждани. Таблетките могат да бъдат обвити според нуждите на клиентите, използвайки филмови или захарни покрития.

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатори:
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 527 л) с капацитет при сушене 50÷240 кг/ капацитет при гранулиране 50÷210 кг.
  • BOSCH - HUETTLIN (номинален обем 937 л) с капацитет при сушене 100÷490 кг/ капацитет при гранулиране 100÷375 кг.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 306 ÷1 300 л, 170÷720 л, 102÷433 л. Всички от  L.B. Bohle Maschinen.
 • Казани за обвиване с капацитет 200÷400 кг; 90÷120 кг (Bohle и Manesty).
 • Миксер- Гранулатор (номинален обем 400 л) с капацитет при гранулиране, 65÷180 кг (BOCSH-HUETTLIN).
 • Таблетни преси - FETTE.
 • Опаковъчни линии Uhlmann.
 • Капсул Автомат MG2 Planeta (размер капсули от 0 до 4).

Завод „Врабево“

 Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-CD 60 с капацит 40÷120 л.
 • Контейнер за хомогенизиране Glatt KCM с капацит 40÷100 л.
 • Филмираща система Glatt GCM 175  с капацитет 80÷130 кг.

Завод „ Българска Роза Севтополис”

Основното производствено оборудване включва:

 • Сушилня-гранулатор Glatt WSG-UDP 60 с капацитет 40÷100 л.
 • Контейнери за хомогенизиране с капацитет 40÷100 л, 80÷200 л, 225÷600 л.
 • Казани за обвиване:
  • Glatt  GC 1250 с капацитет 80÷150 кг.
  • Glatt  GC 1500 с капацитет 200÷340 кг.
  • Technicota 400 с капацитет 200÷340 кг.
 • Миксер- Гранулатор Fielder RMA 400/ 261 VAC с капацитет 80÷140 кг.
 • Капсул Автомат Macofar MT 80 (размер капсули от  0 до 4).

Производство на стерилни инжекционни разтвори

"Софарма" АД има капацитета и опита да отговори на нуждите за производство по договор за стерилни инжекционни разтвори. Софарма е специализирана в производството на стерилни лекарствени форми:

 • с крайна стерилизация,
 • асептично приготвени.

На всеки етап от производството, от напълването до опаковането, ние можем да предложим фармацевтични услуги по договор за производство на следните лекарствени форми: стъклена ампула от 1, 2, 5 и 10 мл и 0,7÷500 мл BFS флакони (производствена технология издухване-напълване-запечатване).

Ампулен Завод

Основното производствено оборудване включва:

 • Инсталация за производство на пречистена вода с капацитет до 6 т/ч.
 • Инсталация за производство на вода за инжекции с капацитет до 1.5 т/ч.
 • Линии за визуален контрол и проверка за херметичност (наличие на частици, херметичност, запойка):
  • AIM 277+Convel:  Bosch Eisai + Convel, 2014.
  • AIM 296 + Nika: Eisai, 2007 + Bausch & Strӧbel / Nikka Densok, 2007.
  • AIM 296 + KLD: Eisai, 2015 + Bosch, 2015.
 • Етикетиращи линии Newman 6VA and Newman VAL 550.
 • Вторични опаковъчни линии:
  • Mediseal, 2015.
  • Soteco, IMA Group.
 • Кодираща линия UDA 150S, Metronic.

 Основното оборудване при производството с крайна стерилизация включва:

 • Реактори Schrader, капацитет 20 л, 50 л, 100 л, 250 л.
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ ALF (RRU+HQL+ALF), Bosch 2015 за 1, 2, 5 и 10 мл стъклени ампули; капацитет 1&2 мл– 24 000 ампули/ч.        
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ AVR (RUR+TLQ+AVR) , Bosch 2007, капацитет 2 мл стъклени ампули – 6 ÷ 16 000 ампули/ч; 5 мл – до 12 000 ампули/ч; 10 мл – до 9 000 ампули/ч.
 • Модул с крайна стерилизация GEL 91425, Getinge, 3000 л.

Основното оборудване при производството с асептично приготвяне:

 • Реактори, капацитет 100 л, 300 л.
 • Линиия  за вътрешно и външно измиване на празни ампули, суха стерилизация, дозиране и запойка /първично опаковане/ ALF (RRU+HQL+ALF), Bosch 2007, капацитет 1 и 2мл стъклени ампули– до 24 000 ампули/ч, 5 мл -до 15 000 ампули/ч; 10 мл -до 9 000 ампули/ч.
 • Асептичен модул GE 6613 , Getinge 500 л и GEL 91425 , Getinge 3000 л.

Завод за лиофилизирани продукти

Основното производствено оборудване включва:

 • Инсталация за производство на пречистена вода, Aqua PW System.
 • Инсталация за производство на вода за инжекции, Gettinge Kemiterm.
 • Реактор, Buchi 15л, снабден с дозиращо устройство, рН-метър, термодвойка за температурен контрол и криостат.
 • Реактор, Steridosе - 0 л.
 • Лиофилизатор, Leybold.
 • Автоклави, Tuttnauer.

Производство на супозитории

Ние сме в състояние да предложим услуги за контрактно производство на висококачествени супозитории и на икономични цени в двуслойни ПВЦ/ ПЕ опаковки.
Заводът за супозитории на Софарма АД е още едно уникално производство в България.
В началото на 2005 година ние отворихме напълно реновиран завод, специализиран в происводството на супозитории, лицензирани от Българската Агенция по Лекарсва (ИАЛ) и производствено стартирали под изискванията на ДПП (Добрата Производствена Пратика).
Продуктовата ни листа включва супозитории от всички терапевтични групи за ректално или вагинално приложение.

Основното производствено оборудване включва:

 • Контейнер за хомогенизиране Fryma VME-400.
 • Реактор 120 л.
 • Първична и вторична опаковъчна линия Sarong SAAS 15/AP.

Производство на сиропи

Нашата гама от услуги включва производство на сиропи по договор.
Ние предлагаме на нашите партньори производство на сиропи. Софарма притежава специализирана линия за производство на сиропи с най-съвременното производствено оборудване. Сиропите се произвеждат в съответствие със стандартите на ДПП (Добрата
Производствена Практика) и отговарят на най-високите, възможни изисквания за качество на продукта.
Софарма предлага производство на сиропи в различни крайни опаковки, включително ПЕТ или стъклени флакони.

Основното производствено оборудване включва:

 • Реактор Steridose 2800 л.
 • Реактор Rotamil 1 000 л.
 • Контейнер за хомогенизиране  ROMACO Fryma Koruma с капацитет 100л /мин суспензия.
 • Първична опаковъчна линия Marchesini ML 661.
 • Вторична опаковъчна линия Marchesini MA100.

Производство на кремове

Една от услугите , които Софарма предлага по договор за производство е производството на кремове. Ние сме компания, специализирана в производството и опаковането на различни видове кремове. Заводът способен да проивежда кремове е ДПП-сертифициран и е в състояние да произвежда кремове в различни опаковки, в алуминиеви и ламинатни туби.

Основното производствено оборудване включва:

 • Реактори ZOATEC 200 л, 500л и 700 л.
 • Контейнер за хомогенизиране  до 700 л.
 • Първична  и вторична опаковъчна линия NORDENPAC за алуминиеви и ламинатни туби с пълначна глава за 5÷150 мл и държачи за туби с диаметър 20 мм.

Производство на унгвенти

Софарма предлага широка гама от услуги и иновативни решения, за да изпълни нуждите ви за производство по договор. Нашите сертифицирани заводи по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС са в състояние да предложат производство на унгвенти. Като контрактен производител в областта на фармацевтичните продукти, ние осигуряваме на нашите клиенти унгвенти с високо качество и ниски производствени разходи.
Основното производствено оборудване включва:

 • Реактори ZOATEC 200 л, 500л и 700 л.
 • Контейнер за хомогенизиране  до 700 л.
 • Първична  и вторична опаковъчна линия NORDENPAC за алуминиеви и ламинатни туби с пълначна глава за 5÷150 мл и държачи за туби с диаметър 20 мм.

Производство на гелове

Софарма е вашият ключов партньор, ако се интересувате от производство по договор на гелове. Ние сме в състояние да създадем условията, за да изпълним специфичните изисквания на клиентите, свързани с производството на гелове на най-изгодни цени и в пълно съответствие с добрата производствена практика (ДПП).

Основното производствено оборудване включва:

 • Реактори ZOATEC 200 л, 500л и 700 л.
 • Контейнер за хомогенизиране  до 700 л.
 • Първична  и вторична опаковъчна линия NORDENPAC за алуминиеви и ламинатни туби с пълначна глава за 5÷150 мл и държачи за туби с диаметър 20 мм.

Сертифицирани производствени заводи по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС

Най-добрите контрактни производители са тези, които вярват в гъвкавостта и качеството. Всички наши заводи са сертифицирани и всички наши служители са професионалисти и високо квалифицирани.

Нашите фармацевтични услуги за производство по договор се осъществяват в изцяло лицензираните ни заводи и възможностите ни отговарят на строгите изисквания на нашите клиенти.

Ние сме притежател на сертифицирани заводи по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС за различни лекарствени форми с гаранция за високо качество на продукта. Софарма предлага услуги за производство по договор, отговарящи на всички ЕС изисквания за ДПП (Добра Производствена Практика).

Сертифицираните заводи на Софарма АД са в състояния да произвеждат различни видове опаковки въз основа на изискванията на клиентите (опаковане в сакове, опаковане в контейнери, пърчино опаковане в AL/PVC, AL/PVDC, AL/AL блистери, вторично опаковане в кутии, опаковки в бутилки/флакони, опаковки в туби, транспортно опаковане.            

ЕС Първично опаковане на фармацевтични продукти

Нашите продукти са лицето ни - високо качество, ефикасни и безопасни.

Софарма предлага услуги по първично опаковане за международни пазари. Опаковането на фармацевтични продукти е важна част от процеса на подготовката. Нашите услуги по опаковане позволяват Вашите продукти да достигнат до пазара безопасно и навреме. Ние разработваме спецификации и доставяме опаковъчни материали и сме в състояние да изпълним редица от изисквания, свързани с първично опаковане-проектирани и отпечатани в наша собствена печатница.

Всички заводи на Софарма АД са сертифицирани по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС и са в състояния да произвеждат различни видове опаковки въз основа на изискванията на клиентите ( опаковане в сакове,  опаковане в контейнери, първично опаковане в AL/PVC, AL/PVDC, AL/AL блистери, вторично опаковане в кутии, опаковки в бутилки/флакони, опаковки в туби, транспортно опаковане. Заводите могат да работят и със специфични опаковъчни изисквания като кодиране на двумерни матрични баркодове (Data Matrix Code), Брайлови надписи (Braile), Винетки (Vignettes) и т.н.

Чрез достъпът до най-съвременнните заводи и уменията и знанията да се справим с комплексни изисквания е лесно да реализираме изискванията на нашите клиенти.
Нашите цели са приведени в съответствие с нашата философия - да разбираме нуждите на нашите клиенти и да предоставяме  решения, допринасящи за техния успех.               

ЕС Вторично  опаковане на фармацевтични продукти

Нашите продукти са лицето ни - високо качество, ефикасни и безопасни.

Софарма предлага услуги по вторично опаковане за международни пазари. Опаковането на фармацевтични продукти е важна част от процеса на подготовката. Нашите услуги по опаковане позволяват Вашите продукти да достигнат до пазара безопасно и навреме. Ние разработваме спецификации и доставяме опаковъчни материали и сме в състояние да изпълним редица от изисквания, свързани с вторично опаковане-проектирани и отпечатани в наша собствена печатница.

Всички заводи на Софарма АД са сертифицирани по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС и са в състояния да произвеждат различни видове опаковки въз основа на изискванията на клиентите ( опаковане в сакове,  опаковане в контейнери, първично опаковане в AL / PVC, AL / PVDC, AL/AL блистери, вторично опаковане в кутии,  опаковки в бутилки/флакони,  опаковки в туби,  транспортно опаковане. Заводите могат да работят и със специфични опаковъчни изисквания като кодиране на двумерни матрични баркодове (Data Matrix Code), Брайлови надписи (Braile), Винетки (Vignettes) и т.н.

Чрез достъпът до най-съвременнните заводи и уменията и знанията да се справим с комплексни изисквания е лесно да реализираме изискванията на нашите клиенти.

Нашите цели са приведени в съответствие с нашата философия - да разбираме нуждите на нашите клиенти и да предоставяме решения, допринасящи за техния успех.

Контрол на партидите

Европейски контрол на партида, освобождаване и трансфер на технологии.

Нашите продукти са лицето ни - високо качество, ефикасни и безопасни.

Системата за управление на качеството на Софарма осигурява гръбнака на нашите контрактно производствените операции.
Нашите възможности включват освобождаване за ЕС на партиди, контрол за ЕС на партиди и технологичен трансфер. Софарма отговаря на всички стандарти за съответствие за провеждане на тестване и освобождаване на партидите на ЕС QC в съответствие с разпоредбите на GMP.

Софарма помага на вашите продукти бързо и безопасно да стигнат до пазари, като Ви подкрепяме с навременни и щателни изпитвания на Вашите валидационни и комерсиални партиди, с пълна увереност, че са спазени всички нормативни изисквания, стандарти за качество и безопасност.

Нашата система за управление на качеството, обхващаща контрол на партидите и изпитване за освобождаване, генериране на отчети и одити на доставчици на материали и производители, гарантира, че нашите клиенти получават изключително бързи, надеждни и висококачествени услуги. Ние приемаме проактивен подход за решаване на проблеми и предоставяме точни резултати, съчетани с ясна комуникация, по всяко време. Следователно нашите клиенти получават възможно най-високото ниво на професионализъм и изключителна услуга, която да отговори на техните изисквания за освобождаване и контрол на партида.