Каталог > ЗА НАС > Нашата Група

Нашата Група

Към 30 Юни 2023 г. група Софарма се състои от:

  • "Софарма" АД и
  • 81 юридически лица включително:
    • 77 дъщерни дружества директно или индиректно контролирани от "Софарма" АД;
    • 2 асоциирани дружества;
    • 1 смесено дружество

Електронкомерс ЕООД
София
България
100.00
none
Дистрибуция
ТОО Софарма Казахстан
Алмати
Казахстан
100.00
none
Дистрибуция
Софарма Варшава СП.З.О.О
Варшава
Полша
100.00
none
Дистрибуция
ООО Софарма Украйна
Киев
Украйна
100.00
none
Дистрибуция
Уман
Украйна
100.00
none
Фармацевтична продукция
Софарма Поланд З.О.О
Варшава
Полша
60.00
none
Проучвания
Биофарм Инженеринг АД
Сливен
България
97.15
none
Фармацевтична продукция
Фито Палаузово АД
Казанлък
България
95.00
none
Нефармацевтична продукция
Фармалогистика АД
София
България
89.39
none
Нефармацевтична продукция
София
България
86.05
effective_int
Дистрибуция
Софармаси ЕООД
София
България
86.05
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 2 ЕООД
София
България
86.05
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 3 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 4 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 5 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 6 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 7 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 8 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 9 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 10 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 11 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 12 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 13 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 14 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 15 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 16 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 17 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 18 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
Дистрибуция
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Д.О.О.
Шабац
Сърбия
87.50
indirect_int
Търговия на едно с лекарствени продукти
Софармаси 63 ЕАД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти, франчайзинг и други услуги
Софармаси 32 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 59 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 29 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 54 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 42 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 46 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 23 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 56 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 35 ЕООД
София
България
87.50
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 34 ЕООД
София
България
87.50
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 47 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 39 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 22 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 52 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 57 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 27 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 20 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 60 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 31 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 55 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 41 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 58 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 28 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 50 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 51 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 61 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 30 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 33 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 19 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 48 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 62 ЕООД
София
България
87.50
none
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 40 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 25 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 49 ЕООД
София
България
87.50
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 36 ЕООД
София
България
87.50
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 21 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 24 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 45 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 44 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 38 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 53 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 26 ЕООД
София
България
87.50
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 43 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 37 ЕООД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Софармаси 64 АД
София
България
87.50
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти, франчайзинг и други услуги
Вета Фарма АД
Велико Търново
България
99.98
none
Нефармацевтична продукция
Фармахим ЕООД
Белград
Сърбия
100.00
indirect_int
Консултантска дейност