Каталог > ЗА НАС > Нашата Група

Нашата Група

Към 30 септември 2020 г. група Софарма се състои от:

  • "Софарма" АД и
  • 50 юридически лица включително:
    • 49 дъщерни дружества директно или индиректно контролирани от "Софарма" АД;
    • 1 съвместно дружество.

Електронкомерс ЕООД
София
България
100.00
none
Дистрибуция
ТОО Софарма Казахстан
Алмати
Казахстан
100.00
none
Дистрибуция
Софарма Варшава СП.З.О.О
Варшава
Полша
100.00
none
Дистрибуция
ООО Софарма Украйна
Киев
Украйна
100.00
none
Дистрибуция
Уман
Украйна
100.00
none
Фармацевтична продукция
Софарма Поланд З.О.О
Варшава
Полша
60.00
none
Проучвания
Биофарм Инженеринг АД
Сливен
България
97.15
none
Фармацевтична продукция
Фито Палаузово АД
Казанлък
България
95.00
none
Нефармацевтична продукция
Момина Крепост АД
Велико Търново
България
63.12
none
Фармацевтична продукция
Фармалогистика АД
София
България
89.39
none
Нефармацевтична продукция
София
България
76.09
effective_int
Дистрибуция
Софармаси ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 2 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 3 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 4 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 5 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 6 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 7 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 8 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 9 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 10 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 11 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 12 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 13 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 14 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 15 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 16 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 17 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 18 ЕООД
София
България
76.09
indirect_int
Дистрибуция
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Д.О.О.
Шабац
Сърбия
76.09
indirect_int
Търговия на едно с лекарствени продукти
София
България
40.38
none
Инвестиране
Рига
Латвия
68.14
none
Дистрибуция
СООО Брититрейд Беларус
Минск
Беларус
54.51
indirect_int
Дистрибуция
ООО ГАЛЕНАФАРМ
ПИНСК
Беларус
61.73
indirect_int
Дистрибуция
ОДО МЕДЖЕЛ
МИНСК
Беларус
55.87
indirect_int
Дистрибуция
ОДО АЛЕНФАРМ-ПЛЮС
Минск
Беларус
62.68
indirect_int
Дистрибуция
ОДО САЛЮС ЛАЙН
Гродно
Беларус
52.47
indirect_int
Дистрибуция
ЗАО ИНТЕРФАРМ
Витебск
Беларус
61.33
indirect_int
Дистрибуция
ООО БЕЛЛЕРОФОН, БЕЛАРУС
Минск
Беларус
58.46
indirect_int
Търговия
ООО ТАБИНА
Минск
Беларус
54.66
indirect_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС
Минск
Беларус
40.26
indirect_int
Дистрибуция
ООО ЗДОРОВЕЙ
Минск
Беларус
45.55
indirect_int
Търговия на едро
ООО ЗДОРОВЕЙ-ФАРМ
Минск
Беларус
29.61
indirect_int
Консултантска дейност
БООО СпецАфармация
Бобруйск
Беларус
47.70
indirect_int
Търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки
УАБ Рецесус
Каунас
Литва
34.74
indirect_int
търговия и маркетиране на медицински стоки и хранителни добавки
Вета Фарма АД
Велико Търново
България
99.98
none
Нефармацевтична продукция
РАП ФАРМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Кишинев
Молдова
80.00
none
Дистрибуция
АРОМАНИЯ ООД
Варна
България
76.00
none
разработване и маркетиране на хранителни добавки
Фармахим ЕООД
Белград
Сърбия
100.00
indirect_int
Консултантска дейност