Каталог > ЗА НАС > Нашата Група

Нашата Група

Към 31 Декември 2020 г. група Софарма се състои от:

  • "Софарма" АД и
  • 95 юридически лица включително:
    • 94 дъщерни дружества директно или индиректно контролирани от "Софарма" АД;
    • 1 асоциирано дружество.

Електронкомерс ЕООД
София
България
100.00
none
Дистрибуция
ТОО Софарма Казахстан
Алмати
Казахстан
100.00
none
Дистрибуция
Софарма Варшава СП.З.О.О
Варшава
Полша
100.00
none
Дистрибуция
ООО Софарма Украйна
Киев
Украйна
100.00
none
Дистрибуция
Уман
Украйна
100.00
none
Фармацевтична продукция
Софарма Поланд З.О.О
Варшава
Полша
60.00
none
Проучвания
Биофарм Инженеринг АД
Сливен
България
97.15
none
Фармацевтична продукция
Фито Палаузово АД
Казанлък
България
95.00
none
Нефармацевтична продукция
Момина Крепост АД
Велико Търново
България
60.93
none
Фармацевтична продукция
Фармалогистика АД
София
България
89.39
none
Нефармацевтична продукция
София
България
76.17
effective_int
Дистрибуция
Софармаси ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 2 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 3 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 4 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 5 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 6 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 7 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 8 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 9 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 10 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 11 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 12 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 13 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 14 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 15 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 16 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 17 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
Софармаси 18 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
Дистрибуция
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Д.О.О.
Шабац
Сърбия
76.17
indirect_int
Търговия на едно с лекарствени продукти
Ес Си Ес Франчайз ЕАД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти, франчайзинг и други услуги
Илияна Калушкова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Ана Авджиева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Емилия Ангелова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Светлана Пирпирова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мария Агова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мария Маркова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Виктория Ангелова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Силвия Венева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Костадин Горчев ЕООД
София
България
76.17
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Капка Николова - Военна болница ЕООД
София
България
76.17
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мери Иванова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Людмила Ковачева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Веселка Василева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Сашка Тодорова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Сияна Миланова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Екатерина Михайлова - Шумен 1 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Радина Бекова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Иван Иванов-1 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Сеиба-Благоевград-1 ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Марийка Жайгарова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Стоянка Раденкова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Елка Нейкова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Райна Маджарова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Румяна Игнатова- Ганчева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Румен Райнов ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Жулиана Котова ЕООД
София
България
100.00
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Ирина Тончева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Валентина Василева - Люлин ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Нели Ставрева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Хани Модхи ЕООД
София
България
76.17
none
търговия на дребно с лекарствени продукти
Маник Бургазян ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Димка Владева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Преслава Бечева ЕООД
София
България
76.17
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Красимира Шунина
София
България
76.17
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Венера Муташка ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Десислава Йорданова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мария Христова - Мотописта ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мария Кенова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Людмила Златкова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Светла Харизанова ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Донка Чивгънова ЕООД
София
България
76.17
effective_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Мария Ганчева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Лора Дончева ЕООД
София
България
76.17
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти
Санита Франчайзинг АД
София
България
100.00
indirect_int
търговия на дребно с лекарствени продукти, франчайзинг и други услуги
София
България
40.38
none
Инвестиране
Рига
Латвия
100.00
none
Дистрибуция
СООО Брититрейд Беларус
Минск
Беларус
80.00
indirect_int
Дистрибуция
ООО ГАЛЕНАФАРМ
ПИНСК
Беларус
90.60
indirect_int
Дистрибуция
ОДО МЕДЖЕЛ
МИНСК
Беларус
82.00
indirect_int
Дистрибуция
ОДО АЛЕНФАРМ-ПЛЮС
Минск
Беларус
91.98
indirect_int
Дистрибуция
ОДО САЛЮС ЛАЙН
Гродно
Беларус
52.47
indirect_int
Дистрибуция
ЗАО ИНТЕРФАРМ
Витебск
Беларус
90.00
indirect_int
Дистрибуция
ООО БЕЛЛЕРОФОН, БЕЛАРУС
Минск
Беларус
85.80
indirect_int
Търговия
ООО ТАБИНА
Минск
Беларус
80.22
indirect_int
Дистрибуция
ООО ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС
Минск
Беларус
59.08
indirect_int
Дистрибуция
ООО ЗДОРОВЕЙ
Минск
Беларус
66.85
indirect_int
Търговия на едро
ООО ЗДОРОВЕЙ-ФАРМ
Минск
Беларус
43.46
indirect_int
Консултантска дейност
БООО СпецАфармация
Бобруйск
Беларус
70.00
indirect_int
Търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки
УАБ Рецесус
Каунас
Литва
50.98
indirect_int
търговия и маркетиране на медицински стоки и хранителни добавки
Вета Фарма АД
Велико Търново
България
99.98
none
Нефармацевтична продукция
РАП ФАРМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Кишинев
Молдова
80.00
none
Дистрибуция
Фармахим ЕООД
Белград
Сърбия
100.00
indirect_int
Консултантска дейност