Каталог > ЛИЦА > Студенти и завършили

Студенти и завършили

Стажантската програма е част от цялостната визия на „Софарма“ за търсене, подбор и обучение на квалифицирани специалисти.

studentes_and_graduates.jpg

  • Стажантската програма на „Софарма“ дава възможност на студентите да придобият практически опит в реална бизнес среда. Тя е в унисон с принципите ни за създаване на споделена стойност. Като участници в реални казуси и проекти стажантите имат възможност не само да се запознаят с функционирането на компанията отблизо, но и да придобият знания и опит, които ги подготвят за тяхната успешна кариера.
  • Стажантската програма е ориентирана към студенти, завършили минимум трети курс на обучение, както и току що дипломирани млади специалисти – бакалаври и магистри.
  • Приоритетни специалности са – фармация, химия, фин органичен синтез, химично инженерство, управление на качеството.