Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

"Софарма" АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  "Софарма" АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  Софарма“ АД заема 3% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 11% от продажбите в натурално изражение.
 • "Софарма" АД инвестира в наука и развитие
  Продуктите, които "Софарма" произвежда са с европесйко качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
  24 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизация.
 • "Софарма" АД инвестира в генерични продукти
  "Софарма" АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в Европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации. 
 • Провежда се фармацевтично разработване на 8 нови за компанията продукта.

Позициите на основните конкуренти на компанията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В БР. КЪМ 30.09.2020 г. %
Novartis 3.8% в бр.
Roche 0.2% в бр.
Actavis 10% в бр.
GSK 2.8% в бр.
Sopharma 11% в бр.
Abbvie 0% в бр.
Sanofi-Aventis 2% в бр.
Astra Zeneca 0.4 в бр.
Pfizer 1% в бр.
Merck 0.8% в бр.

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в стойност към 30.09.2020г. %
Novartis 6.8%
Roche 6.8%
Actavis 4.3%
GSK 2.8%
Sopharma 3%
Abbvie 3.8%
Sanofi-Aventis 2.6%
Astra Zeneca 2.9%
Pfizer 4%
Merck 4.3%