Каталог > Инвеститори > IR Контакти

IR Контакти

За справка и информация, моля, свържете се с нас.

Офис "Връзка с инвеститори"
ул. "Лъчезар Станчев" №5
Софарма Бизнес Тауърс
кула А, ет. 11
1756 София
Тел.: (02) 4055 319, (02) 8134 319
Факс: (02) 4055 141, (02) 8134 141
ел. поща: ir@sopharma.bg

fp_investor.jpg