Каталог > ЛИЦА > Как да се присъедините към нас

Как да се присъедините към нас

„Софарма“ АД е най-голямата българска фармацевтична компания.

  • На всяка стъпка от развитието й основната движеща сила са били хората, работещи за нея, тези за които компанията работи.
  • За осъществяване на нашата хуманна мисия за подобряване на качеството на живот се нуждаем от квалифицирани специалисти.
  • Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, моля, запознайте се с нашето Уведомлението за поверителност до кандидати за работа и изпратете коректно попълнено CV и мотивационно писмо на work@sopharma.bg. Ние в най-кратък срок ще се свържем с Вас.процес на избиране

people_bg.jpg

Въвеждащо обучение

"Софарма" АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност.

За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, "Софарма" АД разчита на своя квалифициран персонал.

Начално (встъпително) обучение - всеки новопостъпил служител на "Софарма" АД получава начално (встъпително) обучение. То включва както:

  • въведение в принципите на Добрата Производствена Практика и системите за Управление на Качеството,
  • практично обучение, което е специализирано в зависимост от изискванията на всяка една отделна позиция.

Проверка на усвоените знания и умения – под надзора на своя супервайзор, определен от ръководителя на съответното звено, всеки новопостъпил служител прилага на практика стандартните оперативни процедури и работни инструкции, свързани с изискванията и спецификата на заеманата длъжност. След тримесечен изпитателен срок от началното обучение се извършва проверка на усвоените знания и умения чрез тестове и наблюдение на поведението на работното място. Само при положителни резултати от тази проверка, лицето се допуска до самостоятелна работа.

Текущо обучение - след началното обучение, персоналът на "Софарма" АД подлежи на текущо обучение по предварително утвърдени програми. Програмите са индивидуални и съответстват на специфичните изисквания на всяко едно работно място. Ефективността на тези обучения се оценява периодично. Високите стандарти, по които работим, са доказани във времето и са гарант за качеството на произвежданите от "Софарма" АД продукти. С постоянното обучение на всички служители на "Софарма" АД ние сме успели да изградим култура към качеството във всеки един служител на "Софарма" АД, защото здравето на нашите клиенти е мисия на всеки един от нас.