Каталог > Бизнес > Производство на фармацевтични продукти

Производство на фармацевтични продукти

manufacturing_of_pharmaceutical_products

"Група Софарма" представлява един интегриран бизнес модел, фокусиран в сектора на здравеопазването, организиран в три основни бизнес линии:

Фармацевтичното производството се извършва в дружеството-майка "Софарма" АД и в следните дъщерни дружества:

"Софарма" АД

Обща информация за "Софарма" АД

"Софарма" АД има осем производствени завода, съобразени с изискванията на ЕС, които се намират в България. Дружеството е най-големият български производител на ампули и супозитории.

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления:

 • Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • Готови лекарствени форми в т.ч.:
  • Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;
  • Галенични - супозитории, капки, сиропи, унгвенти;
  • Парентерални - инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции.

Дружеството има повече от 200 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Оригиналните продукти на Дружеството (и по-специално Табекс, Карсил и Темпалгин) имат основен принос за неговите приходи от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин.

Продуктовото портфолио на "Софарма" АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

 • Карсил – традиционен продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
 • Темпалгин – традиционен аналгетик (болкоуспокяващо);
 • Табекс – традиционно лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
 • Трибестан – традиционен продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
 • Бронхолитин – традиционен продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
 • Аналгин – генеричен аналгетик  (болкоуспокояващо);
 • Нивалин – традиционен продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
 • Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния;
 • Витамин С – хранителна добавка с широко приложение;
 • Валериана – генерично лекарство без рецепта на растителна основа, използвано за намаляване на стреса;
 • Медицински изделия-марли, компреси и превръзки.

 

Интелектуална собственост

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, "Софарма" АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност "Софарма" АД  залага на брaнд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

През всичките години на своето съществуване, "Софарма" АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Научноизследователска и развойна дейност

"Софарма" АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на "Софарма" АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

Работници и служители

Средно-списъчният брой на служителите за 2022 г. в „Софарма“ АД е 1 740 работници и служители (при 1 860 за 2021 г.)

"Биофарм Инженеринг" АД

Обща информация
"Биофарм Инженеринг" АД е бързоразвиваща се фирма. Разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм Инженеринг" АД се изгражда като се използват пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за добра производствена практика (GMP)Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени препарати;

Големият потенциал на продуктовата база и модерните технологии позволяват на "Биофарм инженеринг" АД да сключва договори с български и международни компании да произвежда техни продукти в полипропиленови бутилки, опаковки и ампули.

История
Историята на "Биофарм Инженеринг" АД датира от 1981г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11 и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции. През 1997 г. института е приватизиран от създадената за целта "Биофарм Инженеринг" АД. През 2006 г. мажоритарния дял от капитала на фирмата са придобити от "Софарма" АД. През годините, "Биофарм Инженеринг" АД продължава да развива и модернизира своя производствен капацитет.

Основни продукти

 • Производство на инфузионни и инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински препарати –ваксини и диагностикуми.

Основни пазари

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез Софарма както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.

ПАО "Витамини"


История 
Фабриката е основана през февруари 1953 г., като една от първите компании в Съветския съюз, които произвеждат витамини. Създаването на компанията е свързано с развитието на нови технологии за индустрията на страната: производството на никотинова киселина и никотинамид, DL-калциев пантотенат, D (+) калциев пантотенат. Екипът на завода се състои от 67 души. През юли 1952 г., първата производството на витамин "С" с глюкоза са били освободени. Първата година беше белязана от освобождаването на 50 MT на хапчета, които са изпратени на Украйна, РСФСР, Грузия, Естония, Узбекистан. Производствените обеми бързо се увеличава и достига до 143 тона през 1954 г. През 1955 г. фабриката отбор за първи път в СССР започна промишленото производство на никотинова киселина. До 1960 той е усвоил производството на таблетки витамин "C" с глюкоза, никотинова киселина, витамин "C" за хранителна добавка. Част от тази продукция се изнася в Германската демократична република, Унгария, Виетнам.

Продуктовата гама непрекъснато се разширява и през 1963 г. заводът произвежда течен ментол, а от 1965 г. обемът му се увеличава с 6 пъти.

Първата партида от калциев пантотенат е била произведена през 1964 г. До 1968 г. завода произвежда с пълен капацитет: никотинова киселина, калциев пантотенат, ментол и др. През 1994 г. в съответствие с Указа на Президента на Украйна заводът беше преобразуван в ПАО "Витамини".

През 2011 г. компанията промени своята форма на собственост и стана публично дружество. През 2012 г. тя получи лиценз за производство на лекарства, според украинските закони.

ПАО "Витамини" произвежда и продава лекарства, таблетки, прахове, маслени разтвори, сиропи и тинктури. Производството на медикаментите в ПАО "Витамини" е високоефективно, с отлично качество, достъпни цени и се продава успешно не само в Украйна и страните от ОНД.

В момента производството се осъществява в следните производствени обекти:

 • за течни лекарствени форми;
 • две производствени площадки за твърди лекарствени форми;
 • производствена площадка за екстракция;
 • производство на тинктури;
 • производство на разтвори;
 • производство на прахообразни продукти.

Заводите са оборудвани с модерна и високоефективна техника.

В компанията функционира система за осигуряване на качеството и контрол на качеството на много нива: нашите експерти проверяват качеството на входящите суровини, следят за спазването на всички стандарти и изисквания за качество в процеса на производство на лекарства, следят и за качеството на крайния продукт , Ние контролираме качеството на продуктите през целия жизнен цикъл на продукта - от проектирането до получаването и неговото използване.

Отделът за контрол на качеството извършва контрол на качеството на производствения процес.

Лабораторията е сертифицирана от Държавната служба на Украйна за лекарствените продукти и украинският държавен научноизследователски и производствен център за стандартизацията, метрологията и сертифициране. Структурата на лабораторията включва управление на качеството, аналитична лаборатория и микробиологична лаборатория.

Продукти
http://www.vitaminy.com.ua/ru/preparations