Каталог > ЛИЦА > Кариерно развитие > Корпоративни функции

Корпоративни функции

Венета Тодорова

Veneta Torodova

Завършила съм висшето си образование в УНСС със специалност Икономика на труда с квалификационна степен магистър.

Професионалния си път в Софарма започнах през 1984 г. с участието ми в проект за управление разходите на фирмата. До 1996 г. работих последователно в отдел „Труд и работна заплата” и цех Таблетен като икономист. Контактите с колеги от цялата фирма ми даваше чувството на принадлежност към екипа с който работя и към фирмата.
Знанията и уменията които придобих там, ме мотивираха да продължа да уча и да се усъвършенствам.
Завърших следдипломна квалификация със специалност Финансово- счетоводна и правна дейност на фирмата.

След 1996 г. се включих в разработването на икономическите и стопански анализи на фирмата, което бе едно ново начало в моята кариера. Анализите дадоха отговори на въпроси свързани със степента на използване на материалните, трудови и финансови ресурси, факторите довели до промени и постигане на положителни резултати в производствената дейност на фирмата, измененията в печалбата и рентабилността.
Заключението от тези анализи спомогна за постигането на по-високи икономически и финансови резултати. През 2000 г. ръководството на Софарма ми предостави нова възможност за по-висока професионална реализация и към момента заемам длъжността началник отдел „Ценови контрол и анализи“. Работата е интересна и динамична, изисква познания в областта на производството и финансите.
Работя с амбициозен екип, който не се страхува от предизвикателствата в работата.Активно участвахме във внедряването на организационно-интегрирана управленска система /ERP/ за изчисляване на стандартна себестойност.Основните задачи поставени пред отдела бяха: формиране на стандартни цени на материалите, установяване на разликата между прогнозните и доставните цени, анализиране на факторите, които пораждат изменения в прогнозните цени, ефективен контрол на фактическите разходи на материалите и анализиране на причините довели до отклонението им от нормативните.

Само за последните 2 години разработихме материално-разходни нормативи за всички лекарствени продукти произвеждани от Софарма в пълно съответствие с технологичната инструкция за производство.
Прецизната работа по изготвяне на разходните нормативи даде основата за калкулиране себестойността на продуктите и коректното планиране на материалите, а точното прогнозиране цените на материалите спомага за минимизиране на отклоненията от фактическата цена. Детайлния и своевременен анализ ограничава основни проблеми при калкулиране на себестойността и извежда насоки за решаването им.

Харесвам работата си и влагам много емоция в нея. Радвам се, че успях да създам екип с позитивни отношения между колегите, което повишава способността им за концентрация и находчивост при голямо напрежение.
Всяка промяна приемам не като нещо, което се налага да свърша, а като нещо което искам да направя.