Каталог > Бизнес > Софарма като партньор > Услуги за първично и вторично опаковане

Услуги за първично и вторично опаковане

Нашите продукти са лицето ни - високо качество, ефикасни и безопасни.

"Софарма" АД предлага услуги по първично и вторично опаковане за международни пазари. Опаковането на фармацевтични продукти е важна част от процеса на подготовката. Нашите услуги по опаковане позволяват Вашите продукти да достигнат до пазара безопасно и навреме. Ние разработваме спецификации и доставяме опаковъчни материали и сме в състояние да изпълним редица от изисквания, свързани с първично и вторично опаковане-проектирани и отпечатани в наша собствена печатница.

Всички заводи на "Софарма" АД са сертифицирани по ДПП (Добра Производствена Практика) на ЕС и са в състояния да произвеждат различни видове опаковки въз основа на изискванията на клиентите ( опаковане в сакове,  опаковане в контейнери, първично опаковане в AL/PVC, AL/PVDC, AL/AL блистери, вторично опаковане в кутии, опаковки в бутилки/флакони, опаковки в туби, транспортно опаковане. Заводите могат да работят и със специфични опаковъчни изисквания като кодиране на двумерни матрични баркодове (Data Matrix Code), Брайлови надписи (Braile), Винетки (Vignettes) и т.н.

Чрез достъпът до най-съвременнните заводи и уменията и знанията да се справим с комплексни изисквания е лесно да реализираме изискванията на нашите клиенти.
Нашите цели са приведени в съответствие с нашата философия - да разбираме нуждите на нашите клиенти и да предоставяме  решения, допринасящи за техния успех.          

Дирекция Бизнес Развитие

Тел.:+359 2 4055 732

E-mail: bd@sopharma.bg