Каталог > ЗА НАС > Нашата цел

Нашата цел

Ние имаме активна и решаваща роля за повишаването на стандарта на живот, за да бъдат хората по-здрави, по-щастливи и да живеят по-сигурно.

our_purpose.jpg

Как постигаме това?

Иновации в производството
Софарма непрекъснато инвестира в нови технологии, иновации, научни изследвания и проучвания.

Ефективност и в дистрибуцията
Непрекъснато усъвършенстваме модела за разпространение на продукти и услуги, които правят медикаментите по-достъпни за по-голяма част от населението.

Ангажимент да споделяме
Създаваме постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването.

Атрактивна инвестиция
Правим Софарма привлекателна инвестиция благодарение на:

  • бизнес стратегия, насочена към диверсификация на продуктовото портфолио; постоянно разширяване на външните пазари; успешни придобивания
  • финансова стратегия, целяща устойчиво развитие и силно представяне на ключови пазари
  • приемане на прозрачен и ефективен модел за управление

Предпочитан партньор
Софарма е отдаден партньор, инвестиращ целенасочени усилия в постигането на резултати, които са в полза на всички заинтересовани страни.