Каталог > Бизнес > Софарма като партньор > Разработване на продукти

Разработване на продукти

Възможностите на Софарма обхващат разработването на лекарствени продукти от различни фармацевтични форми - твърди (капсули и таблетки), течности (разтвори, суспензии), полутвърди (кремове, мехлеми, гелове, супозитории) и лекарствени форми за парентерално приложение (разтвори за инжектиране/инфузия, прахове за разтвори за инжектиране / инфузия), както и медицинска козметика. Нашата основна сила в разработването на генерични лекарства.

Ние имаме възможност да разработим даден продукт в рамките на установените срокове и без компромис в качеството.

Имаме около 60 учени-изследователи, работещи в центъра за Наука и развитие. Нашите учени имат опит в разработването на технологии за фармацевтични продукти, активни фармацевтични съставки (APIs) и аналитично развитие.