Каталог > ЛИЦА > Запознайте се с нашите професионалисти

Запознайте се с нашите професионалисти

В "Софарма" работят както доказани експерти в своята област, така и млади специалисти.
Компанията предлага множество възможности за професионално развитие в рамките на една и съща позиция и за кариерно развитие в рамките на същото или друго направление.
На база личния си потенциал всеки служител има своето развитие. Доказаната практика е по-голямата част от ръководните позиции да се заемат от вътрешно подготвени успешни специалисти.

Борис Гинчин

Boris Guintchin

Здравейте!
Казвам се Борис Гинчин.

Работя в "Софарма" АД от 20 години. Започнах работа през 1996 г. в цех „Биотехнологии“ след завършване на висшето си образование - специалност инженер Биотехнолог в ХТМУ. Работих по процеса на пречистване на инсулин (изоелектрично утаяване, молекулно ситова/гелна хроматография и йонообменна хроматография), след което се прехвърлих в Ампулен завод като изготвител на инжекционни разтвори.

След работата ми в производството се пренасочих към дирекция Управление на Качеството, като аналитик в Централната Химична Лаборатория. Междувременно продължих образованието си като докторант по органична химия в Цюрихския Университет, и след postdoctoral study в университета в Нюшател (Швейцария), се върнах да продължа кариерно си развитие в "Софарма" АД.

Работих като ръководител на Централната Химична Лаборатория, Ръководител отдел „Външен Одит“ и от 2008 заемам позицията на ръководител Направление Осигуряване на Качеството. Опитът ми, натрупан в производството и контрола на лекарствени продукти ми помага ежедневно при дефинирането на цели и взимането на решения.

Какво ми даде "Софарма"?
В "Софарма" срещнах специалисти и хора, които предопределиха цялостното ми развитие. Фирмата ми предоставя отлични условия за работа, кариерно развитие и ефективни обучения.

С какво се гордея в работата си?
Гордея се с колектива, който изградихме и със смисъла на това което правя. Ако работата ми в Швейцария ми е дала много в чисто личностен план, изправяйки ме пред проблеми за които никой няма готов отговор или чрез общуването ми с моите студенти, работата ми в "Софарма" ме прави горд с това, че помагам на хората. Няма как да забравя чувството на удовлетвореност от моята работа, което изпитах, когато оставайки като придружител в болницата след тежък инцидент на мой близък приятел, сестрата дойде и започна да прилага лекарства, които аз също съм правил или анализирал. Може би точно тези не бяха същите, които аз съм направил, но осъзнавах, че „моите“ също са отишли и са помогнали на някой в нужда. Пожелавам на всички ви да изпитате това чувство. То е едно от нещата, които ни кара да се чувстваме горди и осмислят съществуването ни.

За какво съжалявам?
Персонално – за нищо. Може би единственото нещо, за което съжалявам е, че от нашия колектив напуснаха много стойностни хора. Такива, които доказаха своите професионални качества в работата си в големи международни компании не само в България, а и извън нея.

Какво си пожелавам?
Здраве на цялото си семейство, да спя спокойно… Не пожелавам да ви се налага да пиете лекарства, но ако това стане, искам винаги спокойно и с вътрешна убеденост да мога да ви кажа: „Не се притеснявайте да вземете лекарствата на "Софарма". Ние ви гарантираме тяхното качество, ефикасност и безопасност“.
Преди време, един уважаван от мен колега, пенсионирайки се бе казал за себе си:
„Аз съм един щастлив човек, защото всяка сутрин, когато се събудя бързам да отида на работа. Когато слънцето залязва – бързам да се прибера при семейството си“. Осъзнах, че и аз съм един от тези щастливци. Пожелавам си винаги да е така!

Бъдете здрави!

Ивайло Коцев

ivailo_kocev_3.jpg

Квалификация
Казвам се Ивайло Коцев и работя като инженер технолог в производствено технологичен отдел (ПТО) в "Софарма" АД, гр. София.
Завършил съм Биотехнологии с квалификационни степени магистър и бакалавър от Университета по Хранителни Технологии, гр. Пловдив – 2007 г.
Преминал съм и редица допълнителни обучения организирани от "Софарма" АД с цел повишаване на квалификацията, това са:

  • Курс за обучение по „Фармация за нефармацевти“ в Медицински университет - фармацевтичен факултет.
  • Курс за обучение по „Гранулиране и обвиване във вихрослойна сушилня, псевдо - кипящ слой“, гр. Бинцен, Германия – февруари 2006 г.
  • Курс за обучение по „Обвиване и филмиране на твърди дозирани лекарствени форми“ - гр. Бинцен, Германия - април 2008 г.
  • Курс за обучение по „Растителни екстракти – развитие на процеса и производство“, Клаустхал – Зелерфелд, Германия – октомври 2014 г.

Професионален опит и основни умения
Започнах работа в "Софарма" АД през 2005 г.в цех „Таблетен“, като оператор в участък Гранулиране. Шест месеца по-късно станах технолог в "Софарма" АД – цех „Таблетен“.
През 2007 г. бях изпратен е на обучение за работа с вихрослойни сушилни гранулатори във фирма Хютлин, Германия. След завръщането си в България, продължих професионалното си развитие и започнах работа като Технолог в Дирекция „Наука и развитие“ в "Софарма" АД - 2007 г.
През следващите две години, натрупах опит в разрешаване на технологични проблеми, изготвяне на регистрационна и нормативна документация свързана с разработката на твърди дозирани лекарствени форми.
През 2009 г. започнах работа в производствено технологичен отдел (ПТО) в производството на Твърди дозирани лекарствени форми "Софарма" АД гр. София; Фитохимични и синтетични активни вещества "Софарма" АД гр. Казанлък.
От 2012 г. до момента взимам и пряко участие като ръководител на редица проекти свързани с развитието на фитохимичноото производство на "Софарма" АД.

Йорданка Крумова

yordanka.jpg

Експерт по стабилност в Експериментална лаборатория по анализ на лекарствения продукт

Завършила съм ХТМУ-София, специалност „Инженерна химия”. В „Софарма ”АД работя от 2001 г. Постъпих като химик в IPC лабораторията на Таблетен завод. Привлече ме възможността да работя в съвременна лаборатория с модерна апаратура. Работата ми се състоеше в контрол на качеството при отделните етапи на производството на твърди лекарствени форми, съгласно утвърдената документация, както и контрол на почистване на съораженията. От 2007 г. до края на 2009 г. изпълнявах длъжността „Ръководител лаборатория”. Работата в производствена лаборатория ми даде възможност за професионална реализация и развитие и ме научи на отговорност, дисциплина, прецизност и точност.

От 2010 г. работя като експерт по стабилност в ЕЛАЛП, дирекция „Управление на качесвото“. Проследявам как се променя качеството на лекарствените продукти и лекарствените вещества с течение на времето под влияние на различните фактори като температура, влажност и светлина. За целта се използват климатични камери. Получените данни се анализират и резултатите се използват за определяне на срока на годност и условията на съхранение на лекарствените продукти. Стабилността е задължителна част от регистрационната документация, както и при пререгистрациите. Всички лекарствени продукти на "Софарма" се наблюдават за промени по време на срока на годност, както и след това. Фирмата има регистрации в различни части по света. Светът е разделен на 4 климатични зони, като всяка зона има своите характерни особености (средна температура и относителна влажност). С помощта на климатичните камери правя предварителни проучвания за поведението на лекарственият продукт в съответната климатична зона. Целта на стабилността е да се осигури качеството, безопасността и ефективността на лекарствените продукти на "Софарма" във всяка точка на света.

Работата ми във фирмата винаги е била интересна, динамична и креативна. Изискванията към лекарствата непрекъснато се увеличават, а това налага да следя новостите, както при съществуващите продукти на пазара, така и при разработката и регистрацията на нови лекарствени форми.

В "Софарма" се срещнах и запознах с интересни хора. Работя в много добър и позитивен колектив от професионалисти, което е предпоставка за приятна и ползотворна работа.