Каталог > Инвеститори > С поглед към бъдещето

С поглед към бъдещето

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Нови продукти

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Извършва се фармацевтично разработване на 4 нови лекарствени продукти/продукта.
Органичен растеж

Органичен растеж на избрани нови пазари, за да се превърнем в силен регионален играч със стабилни, географски диверсифицирани приходи чрез:

 • Селективно навлизане на нови пазари с голям потенциал за растеж
 • Регистриране и пласмент на фирмени фармацевтични продукти в други държави от ЕС
 • Непрекъсната селективна преценка на възможностите за придобиване на стратегическо партньорство
 •  

  Потенциал за растеж на повече от 20 пазара, които имат по-малко от 1% от текущия дял в приходите от продажби
  Позиция на пазара

  Поддържане на позицията на фирмата като водещ български фармацевтичен производител с високо качествени достъпни продукти и подобряване на съществуващите продукти.

  Следваме пазара

  Получено е разрешение за употреба на един нов лекарствен продукт:     - Tempaforte - ефервесцентен прах за перорален разтвор (Белларус).     

  Интеграция вътре в групата

  Допълнително консолидиране и интеграция на Групата, за да се оптимизира структурата на разходите, да се контролира изцяло производствената верига и да се извлече полза от потенциалния синергизъм.