Каталог > Инвеститори > С поглед към бъдещето

С поглед към бъдещето

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Нови продукти

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Извършва се фармацевтично разработване на 4 нови лекарствени продукти.
Органичен растеж

Органичен растеж на избрани нови пазари, за да се превърнем в силен регионален играч със стабилни, географски диверсифицирани приходи чрез:

 • Селективно навлизане на нови пазари с голям потенциал за растеж
 • Регистриране и пласмент на фирмени фармацевтични продукти в други държави от ЕС
 • Непрекъсната селективна преценка на възможностите за придобиване на стратегическо партньорство
 •  

  Потенциал за растеж на повече от 20 пазара, които имат по-малко от 1% от текущия дял в приходите от продажби
  Позиция на пазара

  Поддържане на позицията на фирмата като водещ български фармацевтичен производител с високо качествени достъпни продукти и подобряване на съществуващите продукти.

  Следваме пазара

  Получени 6 Разрешения за употреба на лекарствени продукти за нови дестинации:

 • Carsil 22,5 mg film-coated tablets - България;
 • Betagamma 50mg/50mg/0,5mg10mg sol.for. Inj. - България;
 • Broncholytin 40 mg tabl. – Узбекистан; 
 • Sophalor 5 mg film- coated tablets – Узбекистан;
 • Talert 10 mg film- coated tablets – Узбекистан;
 • Hellituspan syrup – Перу. 
 •          

  Интеграция вътре в групата

  Допълнително консолидиране и интеграция на Групата, за да се оптимизира структурата на разходите, да се контролира изцяло производствената верига и да се извлече полза от потенциалния синергизъм.