Каталог > Инвеститори > С поглед към бъдещето

С поглед към бъдещето

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Нови продукти

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Извършва се фармацевтично разработване на 11 нови лекарствени продукти/проекта.
Органичен растеж

Органичен растеж на избрани нови пазари, за да се превърнем в силен регионален играч със стабилни, географски диверсифицирани приходи чрез:

 • Селективно навлизане на нови пазари с голям потенциал за растеж
 • Регистриране и пласмент на фирмени фармацевтични продукти в други държави от ЕС
 • Непрекъсната селективна преценка на възможностите за придобиване на стратегическо партньорство
 •  

  Потенциал за растеж на повече от 20 пазара, които имат по-малко от 1% от текущия дял в приходите от продажби
  Позиция на пазара

  Поддържане на позицията на фирмата като водещ български фармацевтичен производител с високо качествени достъпни продукти и подобряване на съществуващите продукти.

  Следваме пазара

  През отчетния период са получени Разрешения за употреба за 5 нови лекарствени продукта - Solifenax 5 мг филмирани таблетки (България),Ambrolitin 30 мг/5 млсироп (България,Латвия, Естония), Ketoprofen 100 мг/2 мл инжекционен разтвор (България), Sofazolon 40мг прах и разтворител за инжекционен разтвор (България), Dexketoprofen 50 мг/ 2 мл инжекционен разтвор (Латвия, Литва, Естония).           

  Интеграция вътре в групата

  Допълнително консолидиране и интеграция на Групата, за да се оптимизира структурата на разходите, да се контролира изцяло производствената верига и да се извлече полза от потенциалния синергизъм.