Каталог > Stories > Научно предизвикателство за CFA ( сертифицирани финансови аналитици)

Научно предизвикателство за CFA ( сертифицирани финансови аналитици)

Когато финансовата информация се превърне във възможност за бъдещи анализатори.

Българската CFA асоциация организира за първи път в България университетско състезание за финансови анализи - CFA Research Challenge.

Предизвикателство от следващо поколение

Всяка година професионалната организация на Сертифицираните финансови аналитици (Chartered Financial Analysts, CFA) дава възможност на много студенти да вземат участие в университетско състезание, CFA Research Challenge, тествайки техните умения с интензивно обучение по финансов анализ. Това състезание, което се провежда на глобално ниво, привлича над 135 хиляди човека от цял свят. Тази година Българската CFA асоциация проведе за първи път в България университетското състезание за финансови анализи - CFA Research Challenge.

Да направиш разлика

„Състезанието по финансов анализ, CFA Research Challenge, дава уникална възможност на студентите да се потопят в истинска професионална атмосфера и да приложат знания и умения, които бъдещите им работодатели от капиталовия пазар ще изискват“.

Калин Методиев, Председател на Управителния съвет на Българската CFA асоциация.

university.jpg
CFA Research Challenge е правилната възможност за студентите да приложат академичните си знания.

От тях се изисква да изложат своите аргументи и да направят отборна презентация на своя анализ пред компетентно жури с цел демонстриране на презентационните си и ораторски умения. CFA Research Challenge е правилната възможност за студентите да приложат академичните си знания.

"Софарма" АД бе избрана измежду много други компании като добър пример за проницаема и достъпна финансова информация. Репутация, която представя подобаващо културата на компанията.

Състезанието стъпка по стъпка

Състезанието беше открито с разяснителна презентация в централата на "Софарма" АД от Калин Методиев и членовете на УС на Българската CFA асоциация Александър Александров и Венета Илиева. По време на ориентиращата сесия студентите получиха привилегията да се срещнат лично и да получат ценни професионални насоки от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на фармацевтичната компания Огнян Донев и от Директора за връзки с инвеститорите на дружеството - Пелагия Виячева.

Студентите, със сътрудничеството на изявени техни „колеги” от местния финансов сектор, изготвиха писмен финансов анализ на "Софарма" АД под напътствията на компетентни ментори като Надя Неделчева от „Карол”, Лъчезар Димов и Мария Бойчинова от „Експат Капитал”, както и Ивайло Пенев от "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" и Татяна Пунчева-Василева от "ЕЛАНА Трейдинг". Анализите бяха оценени на база строго определени критерии и точкова система от екип от оценители, CFA чартърхолдъри от Българска народна банка в лицето на Даниела Минкова, Силвия Прокопиева и Атанас Иванов.

Студентските отбори представиха аудио-визуалните си презентации пред жури от професионалисти от финансовия сектор и членове на Българската CFA асоциация в състав Боян Икономов, CFA, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Токуда банк", Татяна Петрова, CFA, старши консултант в EY и Пламен Павлов, финансов консултант.

.... и победителят е ...

След комплексна оценка представянето на всички отбори в двата тура на състезанието за победител беше определен Отбор №1 на АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ с членове Ива Габракова, Станчо Станчев и Елена Георгиева, и академичен съветник д-р Андрей Гюров.

Последна спирка: Чикаго!

Българска CFA асоциация спонсорира националния победител за представянето на страната ни на финалите в Чикаго, САЩ, през април, където нашите студенти ще се съревновават с академични отбори от университети от цял свят за определянето на регионален и глобален шампион. На добър път! В заключителните си думи Калин Методиев оцени цялостното представяне на отборите като много високо и сподели, че според Българската CFA асоциация всички участници са победители. Благодарение на това преживяване, нашите „бъдещи анализатори“ получиха практически опит, сътрудничиха си с утвърдени професионалисти от финансовия сектор и имаха пряк достъп до водеща публична компания, търгувана на фондовата борса.