Каталог > Инвеститори > Услуги > Инвеститорски кит

Инвеститорски кит

Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 197.25 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 септември 2021 г. 184.63 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 септември 2021 г.
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2021 г. 185.95 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 септември 2021 г. 185.67 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 септември 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2021 г. 196.83 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2021 г.
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 171.24 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.9 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 септември 2021 г. 195.64 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.89 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2021 г. 185.11 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2021 г.
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2021 г. 185.51 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2021 г.
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 195.99 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.72 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2021 г. 186.48 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2021 г. 191.06 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.48 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 септември 2021 г. 199.89 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 септември 2021 г.
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 197.16 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 септември 2021 г. 183.75 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.85 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 197.46 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2021 г. 185.1 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.84 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 196.84 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2021 г. 187.39 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.98 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Notification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021. 141.06 KB pdfNotification from Rositsa Doneva under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 September 2021.
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 199.68 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.67 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.14 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 195.99 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 септември 2021 г. 181.52 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.32 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 197.27 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.17 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
195.46 KB pdf
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2021 г. 187.23 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2021 г.
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 195.49 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 196.53 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 197.05 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.42 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
170.11 KB pdf
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 170.78 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 септември 2021 г. 183.73 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 септември 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.07 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. 82.18 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. 2.05 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Доклад за дейността към 30.06.2021 г. 659.63 KB pdfДоклад за дейността към 30.06.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2021 г. 325.75 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2021 г.
Допълнителна информация към 30.06.2021 г. 292.91 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2021 г.
Форми на КФН към 30.06.2021 г. 301.37 KB xlsxФорми на КФН към 30.06.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г. 489.79 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2021 г. 92.92 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.06.2021 г.
Консолидирани финансови резултати за първо полугодие за 2021 г. 5.93 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за първо полугодие за 2021 г.
Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2021 г. 3.64 MB pdfИндивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2021 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. 2.31 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. 2.14 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Доклад за дейността към 30.06.2021 г. 534.8 KB pdfДоклад за дейността към 30.06.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2021 г. 325.75 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2021 г.
Допълнителна информация към 30.06.2021 г. 319.66 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2021 г.
Форми на КФН към 30.06.2021 г. 789 KB xlsФорми на КФН към 30.06.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г. 173.12 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2021 г. 92.34 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.06.2021 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. - Excel 118 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г. - Excel
190.23 KB pdf
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 174.51 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.72 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2021 г. 182.67 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2021 г.
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2021 г. 183.07 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2021 г. 183.19 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2021 г. 183.15 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 177.63 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 юни 2021 г. 182.31 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 юни 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.28 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
169 KB pdf
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 170.9 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.95 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 юни 2021 г. 193.31 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 юни 2021 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2021 г. 182.28 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.42 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.89 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.42 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.66 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.62 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 175.3 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.62 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.97 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.78 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.83 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Симеон Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 169 KB pdfУведомление от Симеон Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.56 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.17 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г. 6.17 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 172.09 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. 2 MB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. 2.03 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Доклад за дейността към 31.03.2021 г. 683.94 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2021 г. 141.45 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2021 г.
Допълнителна информация към 31.03.2021 г. 290.01 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2021 г.
Форми на КФН към 31.03.2021 г. 308.43 KB xlsxФорми на КФН към 31.03.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г. 486.12 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2021 г. 445.68 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.03.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.- Excel 75.43 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.- Excel
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. 2.11 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. 2.11 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Доклад за дейността към 31.03.2021 г. 780.73 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2021 г. 148.07 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2021 г.
Допълнителна информация към 31.03.2021 г. 475.38 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2021 г.
Форми на КФН към 31.03.2021 г. 1.17 MB xlsФорми на КФН към 31.03.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г. 222.14 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г.
Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г. 4.51 MB pdfИндивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2021 г. 117.46 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.03.2021 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. - Excel 118.5 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г. - Excel
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 179.51 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 декември 2020 г. 190.23 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 172.03 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 декември 2020 г. 181.69 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 декември 2020 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 535.61 KB pdfГодишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2020 г. 3.46 MB pdfБележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2020 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г. 963.8 KB pdfКонсолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Годишни консолидирани финансови резултати за 2020 г. 5.23 MB pdfГодишни консолидирани финансови резултати за 2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г. 302.35 KB xlsxФорми на КФН към 31.12.2020 г.
Одиторски доклад към 31.12.2020 г. 731.01 KB pdfОдиторски доклад към 31.12.2020 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2020 г. 128.25 KB pdfДекларация на одиторите към 31.12.2020 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г. 453.97 KB pdfДекларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г.
Годишни индивидуални финансови резултати за 2020 г. 6.04 MB pdfГодишни индивидуални финансови резултати за 2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г. 45.55 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2020 г. 639.2 KB pdfНефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2020 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel 65.18 KB xlsxГодишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Предварителни консолидирани годишни финансови резултати за 2020 г. 4.91 MB pdfПредварителни консолидирани годишни финансови резултати за 2020 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 346.11 KB pdfГодишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г. 2.42 MB pdfБележки към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г.
Индивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г. 1021.26 KB pdfИндивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г. 1.17 MB xlsФорми на КФН към 31.12.2020 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2020 г. 111.14 KB pdfДекларация на одиторите към 31.12.2020 г.
Одиторски доклад към 31.12.2020 г. 673.9 KB pdfОдиторски доклад към 31.12.2020 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г. 515.93 KB pdfДекларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2020 г. 346.67 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г. 116.77 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Карта за оценка към 31.12.2020 г. 145 KB xlsКарта за оценка към 31.12.2020 г.
Нефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г. 865.49 KB pdfНефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel 125 KB xlsГодишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 188.6 KB pdfПредварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 2.14 MB pdfБележки към предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Консолидиран доклад за дейността към 31.12.2020 г. 939.43 KB pdfКонсолидиран доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2020 г. 908.62 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2020 г.
Допълнителна информация към 31.12.2020 г. 338.76 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г. 794 KB xlsФорми на КФН към 31.12.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г. 398.68 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г. 26.37 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel 133 KB xlsПредварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 2.45 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. 2.3 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Доклад за дейността към 31.12.2020 г. 834.93 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2020 г. 908.62 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2020 г.
Допълнителна информация към 31.12.2020 г. 418.91 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г. 904.5 KB xlsФорми на КФН към 31.12.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г. 198.66 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г. 117.08 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.- Excel 132.5 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.- Excel
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.92 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 22 декември 2020 г. 191.88 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 22 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.16 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 декември 2020 г. 181.85 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.87 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 177.46 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 171.08 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 171.08 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.99 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 170.21 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2020 г. 174.16 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 171.73 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.6 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2020 г. 172.91 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 декември 2020 г. 175.67 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 172.57 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 7 декември 2020 г. 173.23 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 7 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 173.37 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 декември 2020 г. 193.69 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 175.76 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2020 г. 182.63 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.87 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 декември 2020 г. 191.48 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 декември 2020 г.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020. 131.52 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 2, 2020.
Уведомление от Симеон Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 167.34 KB pdfУведомление от Симеон Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 175.65 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.73 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2020 г. 4.86 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. 994.27 KB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. 1.97 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Доклад за дейността към 30.09.2020 г. 924.43 KB pdfДоклад за дейността към 30.09.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2020 г. 677.56 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.09.2020 г.
Допълнителна информация към 30.09.2020 г. 355.71 KB pdfДопълнителна информация към 30.09.2020 г.
Форми на КФН към 30.09.2020 г. 301.44 KB xlsxФорми на КФН към 30.09.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г. 348.34 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2020 г. 119.2 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.09.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Еxcel 134.5 KB xlsКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Еxcel
Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2020 г. 3.86 MB pdf Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. 2.5 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. 2.14 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Доклад за дейността към 30.09.2020 г. 834.79 KB pdfДоклад за дейността към 30.09.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2020 г. 677.56 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.09.2020 г.
Допълнителна информация към 30.09.2020 г. 411.98 KB pdfДопълнителна информация към 30.09.2020 г.
Форми на КФН към 30.09.2020 г. 257.27 KB xlsxФорми на КФН към 30.09.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г. 198.15 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2020 г. 117.06 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.09.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Excel 128 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Excel
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 септември 2020 г. 186.7 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 30 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.73 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2020 г. 190.8 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.28 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 септември 2020 г. 180.32 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.29 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2020 г. 192.94 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 166.69 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 170.86 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 септември 2020 г. 189.46 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 166.66 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 септември 2020 г. 187.92 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 21 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.66 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 18 септември 2020 г. 181.02 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 18 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.52 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.52 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 172.06 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 166.68 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 195.65 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.62 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 септември 2020 г. 184.77 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 септември 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2020 г. 218.47 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.64 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2020 г. 177.91 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.71 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 септември 2020 г. 179.07 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.49 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 септември 2020 г. 178.32 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.08 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 септември 2020 г. 204.45 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 септември 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.95 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.68 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 166.98 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 194.3 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. 1.2 MB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. 1.95 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Доклад за дейността към 30.06.2020 г. 12.8 MB pdfДоклад за дейността към 30.06.2020 г.
Консолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2020 г. 5.33 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2020 г. 469.62 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2020 г.
Допълнителна информация към 30.06.2020 г. 2.47 MB pdfДопълнителна информация към 30.06.2020 г.
Форми на КФН към 30.06.2020 г. 765.5 KB xlsФорми на КФН към 30.06.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г. 1.44 MB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2020 г. 236.81 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.06.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.- Еxcel 132.5 KB xlsКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.- Еxcel
Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2020 г. 3.83 MB pdfИндивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. 2.31 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. 2.13 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Доклад за дейността към 30.06.2020 г. 827.71 KB pdfДоклад за дейността към 30.06.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г. 195.15 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2020 г. 469.42 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2020 г.
Допълнителна информация към 30.06.2020 г. 414.26 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2020 г.
Форми на КФН към 30.06.2020 г. 796 KB xlsФорми на КФН към 30.06.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2020 г. 117.44 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.06.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. - Ексел 119.5 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. - Ексел
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 173.55 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2020 г. 181.13 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 29 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 171.49 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 юни 2020 г. 209.89 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.64 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 174.83 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 юни 2020 г. 183.65 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.69 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 юни 2020 г. 181.3 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 23 юни 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 22 юни 2020 г. 182.83 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 22 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.67 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.61 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 юни 2020 г. 182.13 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.27 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
181.93 KB pdf
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2020 г. 183.85 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.02 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.55 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 15 юни 2020 г. 187.5 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 15 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 170.59 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.06 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 юни 2020 г. 193.51 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 юни 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 юни 2020 г. 183.34 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.56 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 168.36 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.42 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 юни 2020 г. 182.54 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 8 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 172.86 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 юни 2020 г. 190.08 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 юни 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 юни 2020 г. 182.15 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 юни 2020 г. 181.93 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 юни 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 юни 2020 г. 183.78 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 юни 2020 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 2 юни 2020 г. 183.15 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 2 юни 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 167.26 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з 169.77 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година з
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. 209.2 KB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. 1.91 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Доклад за дейността към 31.03.2020 г. 949.97 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2020 г. 146.36 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2020 г.
Допълнителна информация към 31.03.2020 г. 323.57 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2020 г.
Форми на КФН към 31.03.2020 г. 279.3 KB xlsxФорми на КФН към 31.03.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г. 334.69 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2020 г. 29.48 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.03.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel 63.85 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel
Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г. 5.22 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г. 3.83 MB pdfИндивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. 2.26 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. 2.1 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Доклад за дейността към 31.03.2020 г. 838.78 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2020 г. 151.46 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2020 г.
Допълнителна информация към 31.03.2020 г. 401.64 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2020 г.
Форми на КФН към 31.03.2020 г. 244.82 KB xlsxФорми на КФН към 31.03.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г. 194.79 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2020 г. 118.12 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.03.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel 100 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel
Уведомление от "Телсо" АД по чл.19 на Рег. (ЕС) №596/2014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 3 април 2020 г. 180.76 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл.19 на Рег. (ЕС) №596/2014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 3 април 2020 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 27 декември 2019 г. 167.86 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 27 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 30 декември 2019 г. 170.73 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 30 декември 2019 г.
Годишни консолидирани финансови резултати за 2019 година 5.51 MB pdfГодишни консолидирани финансови резултати за 2019 година
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 282.97 KB pdfГодишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2019 г. 2.57 MB pdfБележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2019 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г. 1.12 MB pdfКонсолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към КФО към 31.12.2019 г. 234.69 KB xlsxФорми на КФН към КФО към 31.12.2019 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2019 г. 126.55 KB pdfДекларация на одиторите към 31.12.2019 г.
Одиторски доклад към 31.12.2019 г. 716.56 KB pdfОдиторски доклад към 31.12.2019 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г. 468.66 KB pdfДекларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г. 41.44 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2019 г. 908.3 KB pdfНефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2019 г.
Годишни индивидуални финансови резултати за 2019 година 4.96 MB pdfГодишни индивидуални финансови резултати за 2019 година
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. - Excel 53.79 KB xlsxГодишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. - Excel
Предварителни консолидирани финансови резултати за 2019 година 5.67 MB pdfПредварителни консолидирани финансови резултати за 2019 година
Предварителни индивидуални финансови резултати за 2019 година 4.56 MB pdfПредварителни индивидуални финансови резултати за 2019 година
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 2.51 MB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 1.94 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за дейността към 31.12.2019 г. 1022.67 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2019 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 347.23 KB pdfГодишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към Индивидуалния ГФО по МСС към 31.12.2019 г. 2.42 MB pdfБележки към Индивидуалния ГФО по МСС към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г. 234.53 KB xlsxФорми на КФН към 31.12.2019 г.
Индивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г. 1.05 MB pdfИндивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г. 461.54 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г. 761.5 KB xlsФорми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2019 г. 124.03 KB pdfДекларация на одиторите към 31.12.2019 г.
Допълнителна информация към 31.12.2019 г. 313.56 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2019 г.
Одиторски доклад към 31.12.2019 г. 716.14 KB pdfОдиторски доклад към 31.12.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г. 508.7 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г. 501.36 KB pdfДекларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 52.1 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2019 г. 247.99 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г. 121.97 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Нефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2019 г. 965.42 KB pdfНефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2019 г.
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. 2.53 MB pdfИндивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 141 KB xlsГодишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 2.28 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за дейността към 31.12.2019 г. 845.55 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2019 г.
Карта за оценка към 31.12.2019 г. 151 KB xlsКарта за оценка към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г. 302.42 KB xlsxФорми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г. 117.04 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г. 195.8 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
Допълнителна информация към 31.12.2019 г. 508.8 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г. 504.17 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. 131 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 23 декември 2019 г. 168.14 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 23 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 декември 2019 г. 183.83 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 19 декември 2019 г. 166.94 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 19 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 18 декември 2019 г. 166.82 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 18 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 декември 2019 г. 191.84 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 17 декември 2019 г 167.27 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година за сделки от 17 декември 2019 г
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 декември 2019 г. 168.11 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 декември 2019 г. 178.92 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 декември 2019 г.
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2019 г. 183.01 KB pdfУведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 декември 2019 г. 165.91 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 декември 2019 г. 181.08 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 декември 2019 г. 170.49 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2019 г. 166.78 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2019 г. 181.11 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2019 г. 167.25 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 9 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 декември 2019 г. 182.22 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 6 декември 2019 г. 183.79 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 6 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 6 декември 2019 г. 195.82 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 6 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 декември 2019 г. 171.76 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 декември 2019 г. 171.76 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 декември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2019 г. 182.81 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2019 г.
Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019 133.11 KB pdfNotification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of December 3, 2019
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2019 г. 175.6 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 декември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 2 декември 2019 г. 175.69 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 2 декември 2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г. 336.88 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2019 година 5.4 MB pdfКонсолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. 2.13 MB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. 1.98 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Доклад за дейността към 30.09.2019 г. 1015.31 KB pdfДоклад за дейността към 30.09.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2019 г. 305.84 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.09.2019 г.
Допълнителна информация към 30.09.2019 г. 289.17 KB pdfДопълнителна информация към 30.09.2019 г.
Форми на КФН към 30.09.2019 г. 235.25 KB xlsxФорми на КФН към 30.09.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г. 306.82 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г. 459 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel 51.82 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel
Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2019 година 4.21 MB pdfИндивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. 1.03 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. 2.1 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Доклад за дейността към 30.09.2019 г. 871.39 KB pdfДоклад за дейността към 30.09.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г. 305.84 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към 30.06.2019 г. 406.69 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г. 245.34 KB xlsxФорми на КФН към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г. 195.52 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г. 117.04 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel 147.5 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2019 г. 169.93 KB pdfУведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2019 г. 184.24 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 септември 2019 г. 173.14 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 септември 2019 г. 171.68 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 25 септември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 септември 2019 г. 182.79 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 септември 2019 г. 171.02 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 септември 2019 г. 172 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 18 септември 2019 г. 171.17 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 18 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2019 г. 172.57 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 септември 2019 г. 171.06 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 септември 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 септември 2019 г. 180.87 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2019 г. 171.34 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2019 г. 196.95 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 11 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2019 г. 170 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 10 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 септември 2019 г. 171.56 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 септември 2019 г. 171.23 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 5 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 септември 2019 г. 171.53 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 4 септември 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 септември 2019 г. 169.39 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 3 септември 2019 г.
Kонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. 2.09 MB pdfKонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. 1.93 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Доклад за дейността към 30.06.2019г. - консолидиран 1003.89 KB pdfДоклад за дейността към 30.06.2019г. - консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г. 228.03 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към 30.06.2019 г. 298.58 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г. 306.89 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2019 г. 450.64 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г. 236.32 KB xlsxФорми на КФН към 30.06.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. - Excel 47.95 KB xlsxКонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. - Excel
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. 153.34 KB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. 2.02 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Доклад за дейността 30.06.2019 г. индивидуален 859.95 KB pdfДоклад за дейността 30.06.2019 г. индивидуален
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г. 228.03 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към 30.06.2019 г. 409.88 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г. 195.41 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 30.06.2019 г. 117.05 KB pdfДекларация за отговорните лица към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г. 242.39 KB xlsxФорми на КФН към 30.06.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. - Excel 96 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. - Excel
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 юли 2019 г. 169.51 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 1 юли 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2019 г. 170.83 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 28 юни 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 юни 2019 г. 182.71 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 юни 2019 г. 175.95 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 27 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 юни 2019 г. 170 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 26 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 юни 2019 г. 170.97 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 24 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 юни 2019 г. 170.97 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 20 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 юни 2019 г. 171.53 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2019 г. 170.94 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 17 юни 2019 г.
Уведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 юни 2019 г. 205.54 KB pdfУведомление от "Донев инвестмънтс холдинг" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 12 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 юни 2019 г. 172.17 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 юни 2019 г.
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 юни 2019 г. 173.54 KB pdfУведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 14 юни 2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. 2.07 MB pdfКонсолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. 1.81 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Доклад за дейността към 31.03.2019 г. консолидиран 966.7 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2019 г. консолидиран
Допълнителна информация към 31.03.2019 г. 284.22 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2019 г. 306.06 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г. 446.3 KB pdfДекларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
Форми на КФН към 31.03.2019 г. 664.5 KB xlsФорми на КФН към 31.03.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г. 121.05 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. - Excel 101 KB xlsКонсолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. - Excel
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. 2.36 MB pdfИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС 31.03.2019 г. 1.96 MB pdfБележки към индивидуален финансов отчет по МСС 31.03.2019 г.
Доклад за дейността към 31.03.2019 г. 819.04 KB pdfДоклад за дейността към 31.03.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г. 119.95 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
Допълнителна информация към 31.03.2019 г. 400.93 KB pdfДопълнителна информация към 31.03.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г. 117.07 KB pdfДекларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
Приложение Nº9 индивидуален 195 KB pdfПриложение Nº9 индивидуален
Форми на КФН към 31.03.2019 г. 241.94 KB xlsxФорми на КФН към 31.03.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. - Excel 145.5 KB xlsИндивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. - Excel
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г. 334.9 KB pdfОдитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Бележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г. 2.79 MB pdfБележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г.
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. 2.19 MB pdfКонсолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г. 2.38 MB pdfИндивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
Доклад за дейността 31.12.2018 г. 1.06 MB pdfДоклад за дейността 31.12.2018 г.
Бележки към ФО към 31.12.2018 г. индивидуален 2.25 MB pdfБележки към ФО към 31.12.2018 г. индивидуален
Доклад за дейността към 31.12.2018 г. 880.63 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2018 г.
Одиторски доклад към 31.12.2018г. консолидиран 756.73 KB pdfОдиторски доклад към 31.12.2018г. консолидиран
Доклад за дейността към 31.12.2018 г. индивидуален 754.36 KB pdfДоклад за дейността към 31.12.2018 г. индивидуален
Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. 1.86 MB pdfБележки към консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2018г. консолидиран 125.97 KB pdfДекларация на одиторите към 31.12.2018г. консолидиран
Нефинансова декларация 31.12.2018г. консолидиран 792.55 KB pdfНефинансова декларация 31.12.2018г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г. индивидуален 829.03 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2018 г. индивидуален
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г. 829.03 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31.12.2018 г.
Допълнителна информация към 31.12.2018 г. индивидуален 381.13 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2018 г. индивидуален
Допълнителна информация към 31.12.2018 г. 327.94 KB pdfДопълнителна информация към 31.12.2018 г.
Списък с вътрешна информация консолидиран 829.03 KB pdfСписък с вътрешна информация консолидиран
Форми на КФН към 31.12.2018 г. 238.96 KB xlsxФорми на КФН към 31.12.2018 г.
Декларация за отговорнице лица към 31.12.2018г. консолидиран 484.9 KB pdfДекларация за отговорнице лица към 31.12.2018г. консолидиран
Форми на КФН към 31.12.2018г. консолидиран 237.3 KB xlsxФорми на КФН към 31.12.2018г. консолидиран
Декларация към 31.12.2018г. индивидуален 455.9 KB pdfДекларация към 31.12.2018г. индивидуален
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2018 г. 284.53 KB pdfИнформация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2018 г.
Декларация за корпоративно управление 31.12.2018г. консолидиран 447.21 KB pdfДекларация за корпоративно управление 31.12.2018г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 31.12.2018г. 450.93 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31.12.2018г.
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г. 66.14 KB xlsxОдитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Форми на КФН към 31.12.2018 г. индивидуален 765 KB xlsФорми на КФН към 31.12.2018 г. индивидуален
Приложение 9 към 31.12.2018г. индивидуален 222.27 KB pdfПриложение 9 към 31.12.2018г. индивидуален
Годишни консолидирани финансови резултати за 2018 година 4.59 MB pdfГодишни консолидирани финансови резултати за 2018 година
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран 103.5 KB xlsФинансов отчет към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран 857.73 KB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран 1.55 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран 588.79 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран 649 KB xlsФорми на КФН към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран 277.29 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран 94.75 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран 275.48 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 09. 2018 г. 2.33 MB pdfФинансов отчет към 30. 09. 2018 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2018 г. 1.9 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2018 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2018 г. 765.44 KB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2018 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г. 588.79 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2018 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2018 г. 371.11 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2018 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2018 г. 218.65 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2018 г.
Декларации към 30. 09. 2018 г. 93.81 KB pdfДекларации към 30. 09. 2018 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2018 г. 701.5 KB xlsФорми на КФН към 30. 09. 2018 г.
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран 2.16 MB pdfФинансов отчет към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран 890.68 KB pdfДоклад за дейността към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран 370.06 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран 281.38 KB pdfДопълнителна информация към към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Декларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран 471.83 KB pdfДекларация на отговорните лица към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран 649 KB xlsФорми на КФН към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран 272.42 KB pdfПриложение 9 към 30. 06. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 06. 2018 г. индивидуален 2.18 MB pdfФинансов отчет към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Бележки към ФО към 30. 06. 2018 г. индивидуален 1.63 MB pdfБележки към ФО към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Доклад за дейността към 30. 06. 2018 г. индивидуален 717.93 KB pdfДоклад за дейността към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Списък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г.индивидуален 370.06 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 06. 2018 г.индивидуален
Допълнителна информация към 30. 06. 2018 г. индивидуален 372.06 KB pdfДопълнителна информация към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Приложение 9 към 30. 06. 2018 г. индивидуален 209.74 KB pdfПриложение 9 към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Декларации към 30. 06. 2018 г. индивидуален 114.78 KB pdfДекларации към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Форми на КФН към 30. 06. 2018 г. индивидуален 660.41 KB pdfФорми на КФН към 30. 06. 2018 г. индивидуален
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран 2.15 MB pdfФинансов отчет към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран 1.5 MB pdfБележки към ФО към 31. 03. 2018 г консолидиран
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран 828.68 KB pdfДоклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран 127.94 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран 276.35 KB pdfДопълнителна информация към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран 648.5 KB xlsФорми на КФН към 31. 03. 2018 г.. консолидиран
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран 264.54 KB pdfПриложение 9 към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Декларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран 466.57 KB pdfДекларации към 31. 03. 2018 г. консолидиран
Финансов отчет към 31. 03. 2018 г. 145 KB xlsФинансов отчет към 31. 03. 2018 г.
Бележки към ФО към 31. 03. 2018 г. 1.57 MB pdfБележки към ФО към 31. 03. 2018 г.
Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. 691.23 KB pdfДоклад за дейността към 31. 03. 2018 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г. 127.94 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 03. 2018 г.
Допълнителна информация към 31. 03. 2018 г. 345.19 KB pdfДопълнителна информация към 31. 03. 2018 г.
Приложение 9 към 31. 03. 2018 г. 176.11 KB pdfПриложение 9 към 31. 03. 2018 г.
Декларации към 31. 03. 2018 г. 95.37 KB pdfДекларации към 31. 03. 2018 г.
Форми на КФН към 31. 03. 2018 г. 709.5 KB xlsФорми на КФН към 31. 03. 2018 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г. 7.65 MB pdfНефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г. 126.94 KB pdfДекларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г. 1.33 MB pdfОдиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г. 399.67 KB pdfДекларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г. 479.47 KB pdfДекларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. 4.18 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 228.73 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.43 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 608.68 KB pdfОдитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Декларация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 461.72 KB pdfДекларация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 927.47 KB pdfДопълнителна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. консолидиран 237.56 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г. консолидиран 455.36 KB pdfПриложение 9 към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. консолидиран 1.92 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. консолидиран 1.33 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран 828.44 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Декларация към 31. 12. 2017 г. 432.36 KB pdfДекларация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г. 632.26 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.3 MB pdfНефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Карта за оценка към 31. 12. 2017 г. 57.61 KB xlsxКарта за оценка към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г. 828.31 KB pdfСписък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г. 783.45 KB pdfДопълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 280.11 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г. 617.91 KB pdfПриложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г. 278.38 KB xlsxФорми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г. 4.35 MB pdfОдиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г. 957.5 KB pdfДекларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г. 934.66 KB pdfДекларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.48 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. 1.25 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г. 2.57 MB pdfБележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г. 1.49 MB pdfДоклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 1.77 MB pdfОдитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г. консолидиран 2.29 MB pdfФинансов отчет към 31. 12. 2017 г. консолидиран
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г. 2.4 MB pdfФинансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5-6 декември 2017 г., получено от Донев Инвестмънтс Холдинг 341.67 KB pdfУведомление за търговия с вътрешна информация от 5-6 декември 2017 г., получено от Донев Инвестмънтс Холдинг
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран 719.83 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран 502.52 KB pdfДопълнителна информация към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г. консолидиран 204.21 KB xlsxФорми на КФН към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г. консолидиран 434.14 KB pdfПриложение 9 към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Декларации към 30. 09. 2017 г. консолидиран 466.16 KB pdfДекларации към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г. консолидиран 1.82 MB pdfБележки към ФО към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г. консолидиран 1.13 MB pdfДоклад за дейността към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г. консолидиран 2.21 MB pdfФинансов отчет към 30. 09. 2017 г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.09.2017г. 719.83 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.09.2017г.
Декларации към 30.09.2017г. 192.56 KB pdfДекларации към 30.09.2017г.
Приложение 9 към 30.09.2017г. 450.31 KB pdfПриложение 9 към 30.09.2017г.
Допълнителна информация към 30.09.2017г. 606.94 KB pdfДопълнителна информация към 30.09.2017г.
Форми на КФН към 30.09.2017г. 277.68 KB xlsxФорми на КФН към 30.09.2017г.
Бележки към ФО към 30.09.2017г. 2.34 MB pdfБележки към ФО към 30.09.2017г.
Доклад за дейността към 30.09.2017г. 1.13 MB pdfДоклад за дейността към 30.09.2017г.
Финансов отчет към 30.09.2017г. 92.5 KB xlsФинансов отчет към 30.09.2017г.
Допълнителна информация към 30.06.2017г. консолидиран 511.78 KB pdfДопълнителна информация към 30.06.2017г. консолидиран
Приложение 9 към 30.06.2017г. консолидиран 511.78 KB pdfПриложение 9 към 30.06.2017г. консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.06.2017г. консолидиран 612.53 KB pdfСписък с вътрешна информация към 30.06.2017г. консолидиран
Бележки към ФО към 30.06.2017г. консолидиран 1.78 MB pdfБележки към ФО към 30.06.2017г. консолидиран
Доклад за дейността към 30.06.2017г. консолидиран 1.11 MB pdfДоклад за дейността към 30.06.2017г. консолидиран
Форми на КФН към 30.06.2017г. консолидиран 637.5 KB xlsФорми на КФН към 30.06.2017г. консолидиран
Декларации към 30.06.2017г. консолидиран 492.3 KB pdfДекларации към 30.06.2017г. консолидиран
Финансов отчет към 30.06.2017г. консолидиран 2.17 MB pdfФинансов отчет към 30.06.2017г. консолидиран
Финансов отчет 95 KB xlsФинансов отчет
Бележки към ФО 1.01 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 2.82 MB docxДоклад за дейността
Форми на КФН 260.93 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.42 KB pdfДекларации
Вътрешна информация 59.93 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 210.5 KB docДопълнителна информация
Приложение 9 99.5 KB docПриложение 9
Финансов отчет 2.09 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.07 MB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 1.77 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 216.06 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 464.65 KB pdfДекларации
Приложение 9 433.34 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 252.4 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 815.72 KB pdfДопълнителна информация
Финансов отчет 2.1 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.49 MB docБележки към ФО
Доклад за дейността 3.43 MB docДоклад за дейността
Вътрешна информация 23.5 KB docxВътрешна информация
Допълнителна информация 208.5 KB docДопълнителна информация
Форми на КФН 249.9 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 193.86 KB pdfДекларации
Приложение 9 81.5 KB docПриложение 9
Декларация на одиторите 1.93 MB pdfДекларация на одиторите
Декларации 192.63 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 578.26 KB pdfДопълнителна информация
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Доклад за дейността 974.7 KB pdfДоклад за дейността
Бележки към ФО 2.15 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 2.56 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 1.31 MB pdfДоклад за дейността
Одиторски доклад 7.75 MB pdfОдиторски доклад
Форми на КФН 828.39 KB pdfФорми на КФН
Декларация за корпоративно управление 270.06 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Декларация на отговорните лица 484.71 KB pdfДекларация на отговорните лица
Финансов отчет 1.75 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 2.03 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.05 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 185.34 KB xlsxФорми на КФН
Декларации 341.01 KB pdfДекларации
Допълнителна информация 493.78 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 468.51 KB pdfПриложение 9
Списък с вътрешна информация 808.5 KB pdfСписък с вътрешна информация
Бележки към ФО 1.18 MB pdfБележки към ФО
Приложение 9 417.79 KB pdfПриложение 9
Одитиран финансов отчет 2.65 MB pdfОдитиран финансов отчет
Бележки към ФО 1.07 MB pdfБележки към ФО
Доклад за дейността 1.12 MB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 253.87 KB xlsxФорми на КФН
Декларация на отговорните лица 191.65 KB pdfДекларация на отговорните лица
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията 442.72 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията
Декларация за корпоративно управление 741.02 KB pdfДекларация за корпоративно управление
Карта за оценка 51.85 KB xlsxКарта за оценка
Финансов отчет 2.31 MB pdfФинансов отчет
Форми на КФН 256.04 KB xlsxФорми на КФН
Одиторски доклад 7.27 MB pdfОдиторски доклад
Списък с вътрешна информация 490.21 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.76 KB pdfДопълнителна информация
Приложение 9 417.67 KB pdfПриложение 9
Декларации 391.15 KB pdfДекларации
Финансов отчет 1.83 MB pdfФинансов отчет
Бележки към ФО 1.28 MB pdfБележки към ФО
Форми на КФН 174.97 KB xlsxФорми на КФН
Доклад за дейността 752.54 KB pdfДоклад за дейността
Приложение 9 413.39 KB pdfПриложение 9
Декларации 345.29 KB pdfДекларации
Списък с вътрешна информация 490.48 KB pdfСписък с вътрешна информация
Допълнителна информация 519.01 KB pdfДопълнителна информация
Доклад за дейността 685.59 KB pdfДоклад за дейността
Форми на КФН 250.26 KB xlsxФорми на КФН
Бележки към ФО 1.43 MB pdfБележки към ФО
Финансов отчет 1.84 MB pdfФинансов отчет
Финансов отчет 2.14 MB pdfФинансов отчет
Доклад за дейността 684.78 KB pdf Доклад за дейността