Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
28 Октомври 2021
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
Финансови новини
20 Юни 2024
Приходи от продажби за месец май 2024 г.
18 Юни 2024
Уведомление за обратно изкупени акции от 18 юни 2024 г.
17 Юни 2024
Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 17 юни 2024 г.
Финансова информация 31 Март 2022 г.
397 570
BGN '000 Приходи
34 368
BGN '000 EBITDA
21 827
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22 560
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
28 Юни 2024
Провеждане на Редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията.
22 Юли 2024
Представяне на резултатите за януари-юни 2024 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания