Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
28 Октомври 2021
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
Финансови новини
27 Февруари 2024
Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
19 Февруари 2024
Приходи от продажби за месец януари 2024 г.
26 Януари 2024
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе № 16 чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212
Финансова информация 31 Март 2022 г.
397 570
BGN '000 Приходи
34 368
BGN '000 EBITDA
21 827
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22 560
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
20 Март 2024
Представяне на резултатите за януари-февруари 2024 г.
29 Март 2024
Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2023 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания