Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
28 Октомври 2021
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
Финансови новини
2 Октомври 2023
Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
29 Септември 2023
Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество
20 Септември 2023
Приходи от продажби за месец август 2023 г.
Финансова информация 31 Март 2022 г.
397 570
BGN '000 Приходи
34 368
BGN '000 EBITDA
21 827
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22 560
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
20 Октомври 2023
Представяне на резултатите за януари-септември 2023 г.
30 Октомври 2023
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2023 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания