Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
5 Октомври 2021
Приходи от продажби за месец септември 2021 г.
30 Септември 2021
Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2021
Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
Финансова информация 30 Юни 2021 г.
759,044
BGN '000 Приходи
60,826
BGN '000 EBITDA
33,897
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
33,856
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.26
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
1 Ноември 2021
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.
5 Ноември 2021
Представяне на резултатите за януари-октомври 2021 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания