Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
28 Октомври 2021
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
Финансови новини
7 Септември 2022
Приходи от продажби за месец август 2022 г.
26 Август 2022
Резултати от търговото предложение отправено към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ
5 Август 2022
Приходи от продажби за месец юли 2022 г.
Финансова информация 31 Март 2022 г.
397 570
BGN '000 Приходи
34 368
BGN '000 EBITDA
21 827
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
22 560
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.17
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
5 Октомври 2022
Представяне на резултатите за януари-септември 2022 г.
31 Октомври 2022
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания