Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
5 Октомври 2020
Приходи от продажби за месец Септември 2020 г.
30 Септември 2020
Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2020
Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД
Финансова информация 30 Юни 2020 г.
678,997
BGN '000 Приходи
48,511
BGN '000 EBITDA
26,746
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
18,711
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.675
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
30 Октомври 2020
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.
5 Ноември 2020
Представяне на резултатите за януари-октомври 2020 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания