Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
28 Октомври 2021
Изпълнителният Директор на Софарма се срещна с вицепрезидента на Виетнам г-жа Во Тхи Ан Суан
Финансови новини
5 Май 2022
Приходи от продажби за месец април 2022 г.
5 Април 2022
Приходи от продажби за месец март 2022 г.
7 Март 2022
Приходи от продажби за месец февруари 2022 г.
Финансова информация 31 Декември 2021 г.
1 603 484
BGN '000 Приходи
116 542
BGN '000 EBITDA
63 146
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
93 667
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.73
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
30 Май 2022
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
6 Юни 2022
Представяне на резултатите за януари-май 2022 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания