Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
5 Юли 2021
Приходи от продажби за месец юни 2021 г.
7 Юни 2021
Приходи от продажби за месец май 2021 г.
1 Юни 2021
Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година
Финансова информация 31 Март 2021 г.
378,857
BGN '000 Приходи
33,404
BGN '000 EBITDA
19,924
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
19,448
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.14
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
5 Август 2021
Представяне на резултатите за януари-юли 2021 г.
30 Август 2021
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания