Производство

Христо Попов

Hristo Popov

Работя в „Софарма” АД от 11 години. По образование съм инженер-химик. Постъпих като заместник началник „Таблетен цех”. След това при сформиране на екипа по проектиране и изграждане на новия ЗТЛФ в София бях назанчен за директор проект – отговарящ за технологичната част и процесното оборудване.

Проектът беше за изцяло нов завод за производство на твърди лекарствени форми, отговарящ на съвременните изисквания за Добра Производствена Практика и с капацитет 4 млрд. таблети годишно. Проектът стартира в началото на 2007 година. Заедно с водеща Немска инженерингова компания изготвихме концепция, която по-късно с проектантския екип на Софарма доразвихме като идеен и работен проект. Финансовата криза от 2008 година забави реализацията на проекта. В началото на 2010 г. Ръководството на компания взе решение за окончателно реализиране на проекта в пълния му размер. Строителството, оборудването и пускането в експлоатация на завода отне малко повече от три години. Инвестицията беше за над 75 млн.лева. Към ЗТЛФ бяха изградени модерен високостелажен склад и лабораторно административна сграда.

Голямото предизвикателство беше в рамките на две години и половина производственото оборудване състоящо се от 43 отделни инсталации с повече от 100 различни машини да се договори, инсталира, въведе в ескплоатация, валидира и да се стартира производството. Това е с което екипа на Софарма АД се справи успешно и е нещото с което се гордея в трудовата си кариера. Успоредно с големия проект реализирахме и допълнителен с европейско съфинансиране за закупуване на част от производственото оборудване, като усвоения грант беше малко над 3.9 млн. лева.

За този прект Софарма АД получи сертификат за инвеститор първи клас, както и приз за Логистична и производствена сграда за 2013 година.

В момента съм Зам.директор ЗТЛФ по техническата част. Работата е динамична и интересна. Екипът с който работим е добър и се радвам че съм част от него.

Ивайло Коцев

ivailo_kocev_2.jpg

Квалификация

Казвам се Ивайло Коцев и работя като инженер технолог в производствено технологичен отдел (ПТО) в Софарма АД, гр. София.

Завършил съм Биотехнологии с квалификационни степени магистър и бакалавър от Университета по Хранителни Технологии, гр. Пловдив – 2007 г.

Преминал съм и редица допълнителни обучения организирани от Софарма АД с цел повишаване на квалификацията, това са:

  • Курс за обучение по „Фармация за нефармацевти“ в Медицински университет - фармацевтичен факултет.
  • Курс за обучение по „Гранулиране и обвиване във вихрослойна сушилня, псевдо - кипящ слой“, гр. Бинцен, Германия – февруари 2006 г.
  • Курс за обучение по „Обвиване и филмиране на твърди дозирани лекарствени форми“ - гр. Бинцен, Германия - април 2008 г.
  • Курс за обучение по „Растителни екстракти – развитие на процеса и производство“, Клаустхал – Зелерфелд, Германия – октомври 2014 г.

Професионален опит и основни умения

Започнах работа в "Софарма" АД през 2005 г.в цех. „Таблетен“, като оператор в участък Гранулиране. Шест месеца по-късно станах технолог в "Софарма" АД – цех „Таблетен“.

През 2007 г. бях изпратен е на обучение за работа с вихрослойни сушилни гранулатори във фирма Хютлин, Германия. След завръщането си в България, продължих професионалното си развитие и започнах работа като Технолог в Дирекция „Наука и развитие“ в "Софарма" АД - 2007 г.

През следващите две години, натрупах опит в разрешаване на технологични проблеми, изготвяне на регистрационна и нормативна документация свързана с разработката на твърди дозирани лекарствени форми.

През 2009 г. започнах работа в производствено технологичен отдел (ПТО) в производството на Твърди дозирани лекарствени форми "Софарма" АД гр. София; Фитохимични и синтетични активни вещества "Софарма" АД гр. Казанлък.

От 2012 г. до момента взимам и пряко участие като ръководител на редица проекти свързани с развитието на фитохимичноото производство на "Софарма" АД.

Магдалена Балтова
Технолог в цех „Фитохимия и синтез“

Magdalena Baltova

Казвам се Магдалена Балтова.
Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Растителни биотехнологии“.

Първоначално към "Софарма" АД ме привлече една от основните философии на фирмата – максимално усвояване на природните ресурси за създаване на висококачествени натурални продукти. Освен това тя е не само най-голямата и престижна българска фармацефтична компания, но и предоставя отлични възможности за професионална реализация, обучение и развитие.

Съществува тясната връзка между уникалните биосинтетични свойства на медицинските растения и факторите на конкретното местообитание, в което те биват отглеждани. Това се отразява в качествения и количествения състав на натрупаните биологично активни вещества, т.е. доставените за преработка растителните суровини са различни една от друга. Харесва ми предизвикателството, съпътстващо изолирането и пречистването на активни субстанции от растителни суровини, допада ми и динамиката на технологичния процес произтичаща от това.