Каталог > Documents > Общо събрание на притежателите на варанти

Общо събрание на притежателите на варанти

Date: 
21 Април 2023
2023
ОСПВ 02-06-2023

Documents

Протокол от Общото събрание на притежателите на варанти на "Софарма" АД, проведено на 2 Юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00)230.42 KB pdfПротокол от Общото събрание на притежателите на варанти на "Софарма" АД, проведено на 2 Юни 2023 г. от 14:00 часа (UTC 11:00)
Протокол за проверка на кворума и представения капитал от Общото събрание на притежателите на варанти на "Софарма" АД, проведено43.22 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал от Общото събрание на притежателите на варанти на "Софарма" АД, проведено