Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2023
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2023 г.- Excel
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 31.12.2023 г.
Форми на КФН към 31.12.2023 г.
Допълнителна информация към 31.12.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2023 г.
Доклад за дейността към 31.12.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2023 г.
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2023 г.
Доклад за дейността към 30.09.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2023 г.
Допълнителна информация към 30.09.2023 г.
Форми на КФН към 30.09.2023 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.09.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2023 г.-Excel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г.
Доклад за дейността към 30.06.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2023 г.
Допълнителна информация към 30.06.2023 г.
Форми на КФН към 30.06.2023 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.06.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г. - Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г.
Доклад за дейността към 31.03.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2023 г.
Допълнителна информация към 31.03.2023 г.
Форми на КФН към 31.03.2023 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 31.03.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г. - Excel
2022
Full Year
Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. в ESEF формат
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г.
Доклад за дейността към 31.12.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2022 г.
Допълнителна информация към 31.12.2022 г.
Форми на КФН към 31.12.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 31.12.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г. - Excel
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г.
Доклад за дейността към 30.09.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2022 г.
Допълнителна информация към 30.09.2022 г.
Форми на КФН към 30.09.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.09.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2022 г.
  • 447 KB pdf
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г. - Excel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г.
Доклад за дейността към 30.06.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2022 г.
Допълнителна информация към 30.06.2022 г.
Форми на КФН към 30.06.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.06.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г. - Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г.
Доклад за дейността към 31.03.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2022 г.
Допълнителна информация към 31.03.2022 г.
Форми на КФН към 31.03.2022 г.
Информация по Приложение №4 към 31.03.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г. - Excel
2021
Full Year
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. в ESEF формат
Форми на КФН към 31.12.2021 г.
Представяне на Годишен одитиран консолидиран финансов отчет на „Софарма“ АД към 31 към 31.12.2021 г. в ESEF формат
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г.
Доклад за дейността към 31.12.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2021 г.
Допълнителна информация към 31.12.2021 г.
Форми на КФН към 31.12.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г. - Excel
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г.
Доклад за дейността към 30.09.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2021 г.
Допълнителна информация към 30.09.2021 г.
Форми на КФН към 30.09.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г. - Excel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Доклад за дейността към 30.06.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2021 г.
Допълнителна информация към 30.06.2021 г.
Форми на КФН към 30.06.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2021 г.
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Доклад за дейността към 31.03.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2021 г.
Допълнителна информация към 31.03.2021 г.
Форми на КФН към 31.03.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.- Excel
2020
Full Year
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2020 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Одиторски доклад към 31.12.2020 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2020 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2020 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Q4
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Консолидиран доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2020 г.
Допълнителна информация към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Доклад за дейността към 30.09.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2020 г.
Допълнителна информация към 30.09.2020 г.
Форми на КФН към 30.09.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Еxcel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Доклад за дейността към 30.06.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2020 г.
Допълнителна информация към 30.06.2020 г.
Форми на КФН към 30.06.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.- Еxcel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Доклад за дейността към 31.03.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2020 г.
Допълнителна информация към 31.03.2020 г.
Форми на КФН към 31.03.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel
Декларация на отговорните лица към 31.03.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г.
2019
Full Year
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2019 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към КФО към 31.12.2019 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2019 г.
Одиторски доклад към 31.12.2019 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2019 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. - Excel
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Допълнителна информация към 31.12.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2019 г.
Доклад за дейността към 30.09.2019 г.
Допълнителна информация към 30.09.2019 г.
Форми на КФН към 30.09.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel
Q2
Kонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Доклад за дейността към 30.06.2019 г. - консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Доклад за дейността към 31.03.2019 г.
Допълнителна информация към 31.03.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
Форми на КФН към 31.03.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. - Excel
2018
Full Year
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Бележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г.
Доклад за дейността 31.12.2018 г.
Одиторски доклад към 31.12.2018г.
Нефинансова декларация 31.12.2018г.
Декларация на одиторите към 31.12.2018г.
Списък с вътрешна информация
Декларация за отговорнице лица към 31.12.2018г.
Форми на КФН към 31.12.2018г.
Декларация за корпоративно управление 31.12.2018г.
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Q4
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Доклад за дейността към 31.12.2018 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г.
Допълнителна информация към 31.12.2018 г.
Форми на КФН към 31.12.2018 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2018 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2018г.
Q3
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2018г.
Доклад за дейността към 30.09.2018г.
Бележки към ФО към 30.09.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2018г.
Допълнителна информация към 30.09.2018г.
Форми на КФН към 30.09.2018г.
Приложение 9 към 30.09.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2018г.
Q2
Консолидиран Финансов отчет към 30.06.2018г.
Бележки към ФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2018г.
Допълнителна информация към към 30.06.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2018г.
Форми на КФН към 30.06.2018г.
Приложение 9 към 30.06.2018г.
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018г.
Бележки към ФО към 31.03.2018г.
Доклад за дейността към 31.03.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
Допълнителна информация към 31.03.2018г.
Форми на КФН към 31.03.2018г.
Приложение 9 към 31.03.2018г.
Декларации към 31.03.2018г.
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Списък с вътрешна информация
Приложение 9
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Декларации
Форми на КФН
Финансов отчет
Q1
Приложение 9
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Допълнителна информация
Доклад за дейността
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
2016
Full Year
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Q4
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Q3
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Доклад за дейността
Q2
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2015
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларация
Форми на КФН
Бележки към ФО
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Одиторски доклад
Форми на КФН
Декларации
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
2011
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации