Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2023
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г.
Доклад за дейността към 30.06.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2023 г.
Допълнителна информация към 30.06.2023 г.
Форми на КФН към 30.06.2023 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.06.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2023 г. - Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г.
Доклад за дейността към 31.03.2023 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2023 г.
Допълнителна информация към 31.03.2023 г.
Форми на КФН към 31.03.2023 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 31.03.2023 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2023 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2023 г. - Excel
2022
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г.
Доклад за дейността към 31.12.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2022 г.
Допълнителна информация към 31.12.2022 г.
Форми на КФН към 31.12.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 31.12.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2022 г. - Excel
Full Year
Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. в ESEF формат
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г.
Доклад за дейността към 30.09.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2022 г.
Допълнителна информация към 30.09.2022 г.
Форми на КФН към 30.09.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.09.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2022 г.
  • 447 KB pdf
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2022 г. - Excel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г.
Доклад за дейността към 30.06.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2022 г.
Допълнителна информация към 30.06.2022 г.
Форми на КФН към 30.06.2022 г.
Информация по Приложение № 4 от Наредба 2 към 30.06.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2022 г. - Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г.
Доклад за дейността към 31.03.2022 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2022 г.
Допълнителна информация към 31.03.2022 г.
Форми на КФН към 31.03.2022 г.
Информация по Приложение №4 към 31.03.2022 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2022 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2022 г. - Excel
2021
Full Year
Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. в ESEF формат
Форми на КФН към 31.12.2021 г.
Представяне на Годишен одитиран консолидиран финансов отчет на „Софарма“ АД към 31 към 31.12.2021 г. в ESEF формат
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г.
Доклад за дейността към 31.12.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2021 г.
Допълнителна информация към 31.12.2021 г.
Форми на КФН към 31.12.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2021 г. - Excel
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г.
Доклад за дейността към 30.09.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2021 г.
Допълнителна информация към 30.09.2021 г.
Форми на КФН към 30.09.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2021 г. - Excel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2021 г.
Доклад за дейността към 30.06.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2021 г.
Допълнителна информация към 30.06.2021 г.
Форми на КФН към 30.06.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2021 г.
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.
Доклад за дейността към 31.03.2021 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2021 г.
Допълнителна информация към 31.03.2021 г.
Форми на КФН към 31.03.2021 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2021 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2021 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2021 г.- Excel
2020
Full Year
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2020 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Одиторски доклад към 31.12.2020 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2020 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2020 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Q4
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Консолидиран доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2020 г.
Допълнителна информация към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Предварителен консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Доклад за дейността към 30.09.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2020 г.
Допълнителна информация към 30.09.2020 г.
Форми на КФН към 30.09.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Еxcel
Q2
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Доклад за дейността към 30.06.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2020 г.
Допълнителна информация към 30.06.2020 г.
Форми на КФН към 30.06.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.- Еxcel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Доклад за дейността към 31.03.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2020 г.
Допълнителна информация към 31.03.2020 г.
Форми на КФН към 31.03.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel
Декларация на отговорните лица към 31.03.2020 г.
2019
Full Year
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към Консолидирания ГФО към 31.12.2019 г.
Консолидиран Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към КФО към 31.12.2019 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2019 г.
Одиторски доклад към 31.12.2019 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Нефинансова декларация към Консолидирания ГФО 31.12.2019 г.
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. - Excel
Q4
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Допълнителна информация към 31.12.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
Q3
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Доклад за дейността към 30.09.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2019 г.
Допълнителна информация към 30.09.2019 г.
Форми на КФН към 30.09.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel
Q2
Kонсолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Доклад за дейността към 30.06.2019 г. - консолидиран
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. Excel
Q1
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Доклад за дейността към 31.03.2019 г.
Допълнителна информация към 31.03.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
Форми на КФН към 31.03.2019 г.
Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. - Excel
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
2018
Full Year
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Бележки към одитиран консолидиран финансов отчет 31.12.2018г.
Доклад за дейността 31.12.2018 г.
Одиторски доклад към 31.12.2018г.
Декларация на одиторите към 31.12.2018г.
Нефинансова декларация 31.12.2018г.
Списък с вътрешна информация
Форми на КФН към 31.12.2018г.
Декларация за отговорнице лица към 31.12.2018г.
Декларация за корпоративно управление 31.12.2018г.
Одитиран консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.
Q4
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Доклад за дейността към 31.12.2018 г.
Бележки към консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018 г.
Допълнителна информация към 31.12.2018 г.
Форми на КФН към 31.12.2018 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2018 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2018г.
Q3
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2018г.
Бележки към ФО към 30.09.2018г.
Доклад за дейността към 30.09.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2018г.
Форми на КФН към 30.09.2018г.
Допълнителна информация към 30.09.2018г.
Приложение 9 към 30.09.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2018г.
Q2
Консолидиран Финансов отчет към 30.06.2018г.
Бележки към ФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2018г.
Допълнителна информация към към 30.06.2018г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2018г.
Форми на КФН към 30.06.2018г.
Приложение 9 към 30.06.2018г.
Q1
Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018г.
Бележки към ФО към 31.03.2018г.
Доклад за дейността към 31.03.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
Допълнителна информация към 31.03.2018г.
Форми на КФН към 31.03.2018г.
Приложение 9 към 31.03.2018г.
Декларации към 31.03.2018г.
2017
Full Year
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Одитиран финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Форми на КФН към 30. 09. 2017 г.
Допълнителна информация към 30. 09. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 30. 09. 2017 г.
Декларации към 30. 09. 2017 г.
Приложение 9 към 30. 09. 2017 г.
Доклад за дейността към 30. 09. 2017 г.
Бележки към ФО към 30. 09. 2017 г.
Финансов отчет към 30. 09. 2017 г.
Q2
Приложение 9
Допълнителна информация
Списък с вътрешна информация
Бележки към ФО
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Финансов отчет
Q1
Финансов отчет
Допълнителна информация
Приложение 9
Списък с вътрешна информация
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
2016
Full Year
Финансов отчет
Декларация на отговорните лица
Декларация за корпоративно управление
Форми на КФН
Одиторски доклад
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Списък с вътрешна информация
Финансов отчет
Приложение 9
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Q3
Списък с вътрешна информация
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Доклад за дейността
Форми на КФН
Бележки към ФО
Финансов отчет
Q2
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Приложение 9
Финансов отчет
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2015
Full Year
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2014
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Форми на КФН
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Бележки към ФО
Декларация
2013
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Одиторски доклад
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
2012
Full Year
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Одиторски доклад
Форми на КФН
Q4
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q3
Доклад за дейността
Финансов отчет
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q2
Финансов отчет
Доклад за дейността
Декларации
Бележки към ФО
Форми на КФН
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
2011
Full Year
Финансов отчет
Доклад за дейността
Форми КФН
Доклад на одиторите
Бележки към ФО
Q4
Доклад за дейността
Финансов отчет
Форми КФН
Бележки към ФО
Q3
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q2
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации
Q1
Доклад за дейността
Финансов отчет
Бележки към ФО
Форми КФН
Декларации