Каталог > Инвеститори > Нашата история

Нашата история

Установена, спечелила доверието марка с над 85-годишна история.

equity_story_2.jpg

Лидерство

Лидерство

Водещ регионален играч със силна позиция на пазара в България, подкрепена от конкурентни цени и силни разпознаваеми марки.

Растеж

Растеж

Силно присъствие и опит в бързо развиващите се пазари на ОНД, непрекъснато се разширява в нови географски региони.

Портфолио

Портфолио

Диверсифицирано продуктово портфолио със собствени продукти на растителна основа. Потенциал за растеж и внедряване на съществуващи ключови продукти на нови пазари.

Рентабилност

Рентабилност

Силни финансови резултати на ключови пазари в съчетание с най-висока доходност и солиден баланс, въпреки неблагоприятната макрорамка.

Бизнес модел

Бизнес модел

Водещ производител и дистрибутор, вертикално интегриран в една група със силно конкурентно предимство.

Вливания и придобивания

Вливания и придобивания

Допълнителен потенциал за осъществяване на вливания и придобивания.