Каталог > Stories > Голямото предизвикателство на връзката с инвеститорите

Голямото предизвикателство на връзката с инвеститорите

Създаване на ясно послание и предаване на дългата история накратко.

Предизвикателството за всеки IR специалист е да извлече квинтесенцията на това какво всъщност е компанията и какво прави тя и да предаде духа на мениджмънта, с който водят компанията напред. Личния контакт позволява на хората да разменят идеи по-лесно и да изясняват неясни концепции в диалог, но не винаги този контакт е възможен и предпочитан начин на комуникация.

ir_challenge2.jpg
Интернет предоставя пространство за опростяване на сложни разкази.

Интернет предоставя пространство за опростяване на сложни истории/разкази и за изясняване и превод имиджа на компанията на разбираем и достъпен език за различните групи публика.

Поради специфичната област на работа на Софарма и донякъде различната структура, която повечето големи компании имат, е наистина трудно да се предаде цялата информация достатъчно достъпно, кратко и разбираемо.

Чрез новия уеб сайт, ние се опитахме да направим точно това: да дадем възможност на всеки човек, който се интересува от компанията, приятно да научи кои сме ние и с какво се занимаваме за възможно най-кратко време.