Strona główna > Stories > Duże wyzwanie IR

Duże wyzwanie IR

Tworzenie jasnych komunikatów i czynienie długich historii prostymi.

Wyzwaniem dla każdego profesjonalisty IR jest wydobycie kwintesencji tego, czym firma faktycznie jest i co robi, przekazanie ducha, dzięki któremu Zarząd prowadzi firmę do przodu.

Osobisty kontakt pozwala ludziom łatwiej wymieniać się pomysłami i wyjaśniać rozmyte pojęcia w dialogu, nie zawsze jest to możliwe bez osobistego kontaktu, który jest preferowanym sposobem komunikacji.

ir_challenge2.jpg

Internet daje podstawy, by uczynić skomplikowane historie prostszymi.

Internet daje podstawy, by uczynić skomplikowane historie prostszymi, próbować wyjaśniać i tłumaczyć wizerunek firmy w zrozumiały i przystępny językowo sposób dla różnych odbiorców.

Ze względu na specyfikę obszaru, w którym Sopharma działa, podobnie jak inne firmy generyczne mamy naprawdę trudne zadanie, aby wszystkie informacje były dostępne, krótkie i zrozumiałe.

Dzięki nowej stronie internetowej staraliśmy się dokładnie to osiągnąć: każda zainteresowana osoba może łatwo dowiedzieć się, kim jesteśmy i co robimy w możliwie najkrótszym czasie.