Strona główna > O nas > Co robimy

Co robimy

Rozwój, produkcja i dostawa przystępnego leczenia dla milionów pacjentów.

Zintegrowany model

Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem produktów związanych ze zdrowiem. Nasz model biznesowy jest zintegrowany pionowo, płynący poprzez cały łańcuch tworzenia wartości.

manufactoring-pl_1.png

Najważniejsze firmy produkujące farmaceutyki:

„Sopharma S.A.“

„Biopharm Inżyniering S.A.“

 

Najważniejsze przedsiębiorstwa do produkcji wyrobów niefarmaceutycznych:

„Momina Krepost S.A.“

„Biopharm Inżyniering S.A. “

Spółki
15

Tradycyjnych ziołowych produktów

W Sopharmie

210

Produktów generycznych

w Grupie
(Analgin to najlepiej sprzedawany w Bułgarii produkt)

3

z 10 najlepiej sprzedających się produktów

 spółki Sopharma S.A. to tradycyjne Top 10 produktów


distribution-pl.jpg

Główne spółki dystrybucyjne

„Sopharma Trading S.A.“

Spółki

 

Lider rynku bułgarskiego

 

Preferowany partner

 

400 partnerów i 
15 000 produktów
3 000 klientela

Zrównoważony rozwój

Nasza struktura kosztów razem z naszym know-how oraz certyfikaty GMP naszych zakładów produkcyjnych pozwalają nam oferować produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach. Naszym celem jest zapewnienie bardziej dostępnego leczenie niż nasi konkurenci.

Posiadamy silny potencjał do dalszego rozwoju tradycyjnych produktów ziołowych spółki Sopharma S.A. w planie długoterminowym. Pierwszy taki produkt zarejestrowany na rynku austriackim był Nivajekt, t.j. forma zastrzykowa leku Nivalin (galantamina).

Cykl produkcji

 • Ochrona zdrowia

  Sopharma S.A. skupia się na identyfikacji społecznie ważnych chorób oraz na opracowaniu i wdrożeniu na rynku niedrogich leków do zwalczania tych chorób. W ten sposób firma przyczynia się do poprawy zdrowia i dłuższego życia ludzi.

 • DBR
  (działalność badawcza i rozwojowa)

  Ten etap cyklu produkcyjnego obejmuje opracowanie cząsteczek rozwiązujących konkretne problemy zdrowotne określone w kroku pierwszym.

 • Badania kliniczne

  Aby ocenić własne produkty lecznicze, Sopharma S.A. prowadzi badania kliniczne. Nowe leki generyczne klinicznie bada się pod kątem biorównoważności. Sopharma S.A. ponosi odpowiedzialność tak samo w zakresie zbierana dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa, skuteczności i optymalnego korzystania leków po zatwierdzeniu urzędowym. Dla własnych markowych produktów firma przeprowadza dalsze badania i po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu.

 • Rejestracja

  Po zakończeniu badań farmaceutycznych i klinicznych przygotowuje się dokumentacja produktu w celu ubiegania się o Decyzję o dopuszczeniu do obrotu. Zgodnie z procedurą przeglądu i zatwierdzenia przez organ regulacyjny produkt otrzymuje Decyzję o dopuszczeniu do obrotu w obszarze określonego terytorium (terytoriów).

 • Produkcja

  Proces produkcji jest w pełni zgodny z przepisami i modelami GMP.

 • Zarządzanie jakością

  Zabezpieczenie i kontrola jakości jest obecna na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego, w tym, bez ograniczeń, w procesie produkcyjnym. W celu zapewnienia tego, że pacjent zawsze otrzyma ten sam produkt, na każdym etapie podejmowane są różne działania i czynności kontrolne w celu zapewnienia informacji zwrotnej dotyczącej podstawowe parametry produktu.

 • Marketing

  Działania marketingowe skierowane są do osiągnięcia jednego głównego celu - dostarczania lekarzom i pacjentom informacji o dostępności nowego skutecznego leczenia.

sopharma-what-we-do-product-cycle_pl.svg

NASZA ROLA SPOŁECZNA: innowacyjne podejście do doświadczenia z opieką zdrowotną i niedrogiego leczenia

Zaangażowany społecznie gracz wewnętrzny na wiodącej pozycji rynkowej

Grupa jest obecna w 40 krajach, ale główne rynki to: Bułgaria, Rosja, Ukraina, Kazachstan i Polska; plan strategiczny koncentruje się na dalszej ekspansji rynkowej w regionie.

Zakłady produkcyjne

Map of Sopharma Production Facilities

Zakłady produkcyjne
Sofia
Wrabewo
Кazanlyk
Sliwen
Wielkie Tyrnowo
Sandanski

Sieć dystrybucji

map2_pl.png

Sieci dystrybucji:
Bułgaria, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Polska

Bułgaria: Sopharma Trading S.A.  - podmiot gospodarczy zarejestrowany w Bułgarii, siedziba i adres zarządzania: Sofia, dzielnica Wschód, ulica Lyczezara Stanchewa 5, Sopharma Business Towers, budynek A, piętro 12 (София, Район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда A, етаж 12). Sopharma Trading S.A. to spółka zajmująca się dystrybucją produktów farmaceutycznych, oferująca usługi hurtowe i obsługę przedsprzedażową producentom wyrobów farmaceutycznych i produktów zdrowotnych. Spółka zajmuje pierwsze miejsce na rynku szpitalnym i wiodącą pozycję na rynku detalicznym w Bułgarii z udziałem ponad 20% tego rynku.

Ukraina: Sopharma Ukraina (Sopharma Ukraine) spółka odpowiedzialna za dystrybucję produktów Sopharma S.A. na rynku ukraińskim. Spółka jest zarejestrowana na Ukrainie, siedziba i adres zarządzania: Ukraine, Kiev, Oblonski Region, prospect Moskovskii No. 9, unit 4, floor 2, office 4-203;

Kazachstan: Sopharma Kazachstan Sp. z o.o. (TOO Sopharma Kazakhstan), Kazachstan - podmiot gospodarczy zarejestrowany w Kazachstanie, z siedzibą i adresem zarządzania: Kazakhstan, Almaty, Auezovski Region, Mamyr Microdistrict - 4, d. 190, odpowiedzialny za dystrybucję produktów spółki Sopharma S.A. w Kazachstanie.

Polska: Sopharma Warszawa Sp. z o.o. (Sopharma Warsaw SP. Z.O.O.), Polska - podmiot gospodarczy zarejestrowany w Polsce, z siedzibą i adresem zarządzania: Poland, Warsaw, 8, Halubinskiego Str. Odpowiedzialny za dystrybucję produktów Sopharma S.A. w Polsce.

Jesteśmy

 • Narzędziem do innowacji

  Stale inwestujemy w technologie, innowacje, badania i naukę

 • Dystrybutorami zdrowia

  Ciągłe doskonalimy model dystrybucji produktów i usług, które sprawiają, że leczenie stanowi się bardziej dostępnym dla większości pacjentów

 • Niezawodnymi partnerami

  Prowadzimy stabilny i stały dialog ze wszystkimi uczestnikami sektora farmaceutycznego, które przyczyniają się do poprawy systemu opieki zdrowotnej

 • Cenioną inwestycją

  Dzięki
  - Strategii biznesowej koncentrującej się na dywersyfikacji portfela, stale rozwijającym się rynkom zagranicznym, udanym fuzjom i przejęciom
  - Strategii finansowej opierającej się na rentowności oraz dobrym wynikom na kluczowych rynkach
  - Przejęcie przejrzystego i skutecznego modelu zarządzania