Strona główna > Biznes > Produkcja Wyrobow Farmaceutycznych > Bezpieczeństwo produktów

Bezpieczeństwo produktów

Bezpieczeństwo produktów jest etycznym oraz prawnym obowiązkiem Sopharma AD.

Ciągle przeprowadzamy kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia produktów i oceny ich ryzyka oraz korzyści, aby upewnić się, że są one bezpieczne i skuteczne, kiedy dotrą do lekarzy i pacjentów.

_m6i9336.jpg

Nasz zespół bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, który stara się informować społeczeństwo o korzyściach i ryzykach naszych leków, pracuje w zgodności z organami regulacyjnymi pod względem:

  • Monitorowania bezpieczeństwa produktów w badaniach klinicznych i po ich wprowadzeniu na rynek.
  • Prowadzenia bazy danych wszystkich odnotowywanych niekorzystnych efektów ubocznych leku, która jest wykorzystywana do przechowywania i oceny działań niepożądanych, jak i do wykrywania nowych czynników ryzyka związanych z lekami.
  • Aktywnego informowania organów regulacyjnych o działaniach niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów i pracowników służby zdrowia.
  • Przygotowania dokumentów dotyczących monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków zgodnie z obowiązującym prawem.

System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków Sopharma AD pracuje pod stałym monitoringiem organów regulacyjnych.