Strona główna > Ludzie > Jak do nas dołączyć

Jak do nas dołączyć

Sopharma AD jest największą bułgarską firma farmaceutyczną.

  • Dla realizacji naszej misji humanitarnej na rzecz poprawy jakości życia potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów.
  • Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu specjalistów, prosimy o przesłanie prawidłowo wypełnionego CV i listu motywacyjnego na work@sopharma.bg. Skontaktujemy się z Państwem w najkrótszym możliwym czasie.


Proces selekcji

people_pl.jpg

Szkolenie wstępne

Sopharma AD jest firmą farmaceutyczną z ponad 85-letnią historią. Nasza polityka polega na produkcji wysokiej jakości produktów, spełniające kryteria wszystkich światowych standardów i gwarantowaną jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

Aby osiągnąć te wysokie cele, które wyznaczyła sobie Sopharma AD opieramy się na wykwalifikowanym personelu.

Szkolenie wstępne - Każdy nowo zatrudniony pracownik Sopharma otrzymuje szkolenie wprowadzające. Obejmuje on:

  • wprowadzenie do zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemów zarządzania jakością
  • szkolenie praktyczne, które specjalizuje się w zależności od wymagań poszczególnych pozycji.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności – pod nadzorem swojego przełożonego, wyznaczonego przez kierownika działu, każdy nowo zatrudniony w praktyce stosuje standardowe procedury operacyjne oraz instrukcje pracy związane z wymaganiami i specyfiką stanowiska. Po trzymiesięcznym okresie próbnym wstępnego szkolenia następuje weryfikacja wiedzy i umiejętności przeprowadzana za pomocą testów i obserwacji zachowania w miejscu pracy. Tylko wtedy, gdy wyniki tego badania są pozytywne, ta osoba, może pracować samodzielnie.

Kształcenie - po wstępnym szkoleniu, personel Sopharma AD podlega ciągłym szkoleniom w ramach wstępnie zatwierdzonych programów. Programy są indywidualne i spełniają specyficzne wymagania każdej pozycji. Skuteczność tych szkoleń jest okresowo oceniana. Wysokie standardy, zgodnie z którymi pracujemy, zostały sprawdzone i gwarantują wysoką jakość produktów wytwarzanych przez Sopharma AD. Z ciągłego szkolenia wszystkich pracowników Sopharma AD jesteśmy w stanie zbudować kulturę jakości w każdym pracowniku Sopharma AD, ponieważ zdrowie naszych klientów jest zadaniem każdego z nas.