Каталог > Бизнес

Бизнес

„Група Софарма“ се състои от две основни бизнес линии:

Производство на фармацевтични продукти

Портфолио с нашите топ продукти

Традиционни продукти на растителна основа
Табекс
Оригинални продукти на растителна основа
Карсил
Оригинални продукти на растителна основа
Трибестан
Оригинални продукти на растителна основа
Бронхолитин
Оригинални продукти на растителна основа
Нивалин

Генерични лекарства
Аналгин
Генерични лекарства
Метилпреднизолон
Генерични лекарства
Витамин С

Нефармацевтични продукти
пластмасови медицински изделия за еднократна употреба
Нефармацевтични продукти
Превързочни материали