Каталог > Stories > Качеството е навик

Качеството е навик

Качеството при клинични изпитвания е мотивираща цел и Добра Лабораторна Практика (ДЛП) е изправена пред продължително развитие на етични и научни стандарти. Жизнено важно е да се поддържа високото ниво на вещина, дори когато се обмислят услугите на външни доставчици.

vignetta.png
„Качеството не е действие, то е навик“ Аристотел

Лабораторията „Фармакокинетика“ на Софарма работи според принципите ДЛП/ ДКП (Добра Клинична Практика) и постоянно се занимава с оценяване качеството на биоаналитични данни.

За да осигури доказаното качество и да потвърди, че високият стандарт на качеството е постигнато, екипът по Фармакокинетика е взел решение да подлежи на ежегодно тестване на тяхната вещина. Най-трудното предизвикателство за нас бе, че повечето участници в тази схема за атестация са оборудвани с аналитични инструменти от най-висок клас. Въпреки това ние редовно докладваме за резултатите с много голяма точност около зададените стойности (постигната средна стойност z ±0.4, при идеална стойност z 0, задоволителен интервал от стойности z ±2) и в повечето случаи дори надхвърляйки приблизителните оценки, докладвани от аналитични лаборатории с оборудване от най-ново поколение.

Това постижение служи не само за международно признание за висококачествена аналитична дейност, но и дава възможност да се оцени и подобрява нивото на вещина на екипа.