Каталог > ЗА НАС > Софарма и фармацевтичната индустрия

Софарма и фармацевтичната индустрия

"Софарма" АД е лидер в индустрията,част от промишлеността на страната и част от доставчиците на здравни услуги.

sophia.jpg

Компанията е силно ангажирана в подпомагането на държавните регулаторни органи за оформянето на предсказуема, ориентирана към пациента и икономически рационална лекарствена политика. "Софарма" АД е един от основателите и в член на управителния орган на BGPharma (Асоциация на генеричните фармацевтични производители в България).

"Софарма" АД активно участва във всички работни групи и консултации между

  • здравните власти
  • фармацевтична промишленост
  • пациентски организации

като обсъжда и предлага промени на фармацевтичното законодателство.

Международно признатата роля на "Софарма" АД, особено като силен играч в Централна и Източна Европа отразява членството й в Асоциацията на производителите на ЕС родово "Лекарства за Европа" (бившия EGA).

"Софарма" АД е член на Изпълнителния комитет на организацията.
Компанията също така е активен член и поддръжник на CEE Network работна група на организацията, която се опитва да установи честен диалог и обмен на добри практики между индустрията и властите за доброто на пациентите и по-предсказуем на пазарната среда в региона.