Каталог > Stories > Българска роза преживява нов разцвет

Българска роза преживява нов разцвет

"Българска роза - Севтополис" АД е кръстена на две неща, с които страната ни е горда - естественото си богатство на маслодайна роза и нейната история - Севтополис е името на древен тракийски град. За съжаление, модерната си история започна като жертва на хаоса от прехода през деветдесетте години.

 • Компанията сменя собствениците си на няколко пъти след приватизацията през 1997 г., докато през 2004 г. тя става част от Софарма Груп.
 • След първите три "успешни" приватизации на компанията, тя може да се представи със следните факти и цифри:
  • 11 милиона лева загуби;
  • издадени 8.8 милиона лева облигации;
  • Над 2 милиона лева задължения към доставчици;
  • Задължения към Националната здравноосигурителна каса;
  • неплатени данъци ... и т.н.

През първите 3 години със Софарма тя претърпява сериозно преобразяване:

Капиталови инвестиции

 • Ново модерно съоръжение за вторична опаковка и нов склад за суровини с обща площ от 880 кв. м.

 • Нов, по-чист и по-ефективен източник на енергия за производството на пара
 • Нова система за почистване на водата помага за повторно използване на водата в производствения цикъл

 • Машина за филмиране на таблетки от най-ново поколение осигурява 50% увеличение на производствения капацитет

 • Ново , сертифицирано с Добра Производствена Практика съоръжение за извличане на активните съставки от лечебни растения с 100 тона годишен производствен капацитет е завършен през тази година

 • Софарма закупи повече от 4 000 дка земеделска земя в района на Казанлък, за да бъдат засадени с лечебни растения за производствените нуждите на Софарма и Българска роза - Севтополис
 • Производственият процес сега ще се снабдява редовно с трудни за набавяне суровини на разумни цени.
 • Също така, предприемайки тази стъпка, Софарма и Българска роза - Севтополис ще осигурят работа за повече от 50 земеделски работници и ще се развият и възползват от потенциала на голяма площ от неизползвана земеделска земя.

 • Изграден е един модерен склад за съхранение на растителни суровини.
 • Бяха закупени допълнителни машини за таблетния цех - 720 000 лева
 • Закупени са допълнителни съвременни машини за цех „ Фитохимичен“- 1.5 млн. лева
 • Склада за готова продукция е възстановен - 800 000 лева
 • Закупено е ново лабораторно оборудване - 400,000 лева, и т.н.

SEVTO на "БФБ-София" АД

 • Акциите на Българска роза Севтополис се търгуват на официален сегмент "B" на дружеството на "БФБ-София" АД. Компанията е включена в индекса BG-40.
 • За трите години със Софарма, позицията на Българска роза - Севтополис на БФБ - София показва значително подобрение:
 • Физическите лица акционери са се увеличили от 768 през 2005 г. до 1200;
 • Юридическите лица акционери се увеличават от 16 през 2005 г. до 72;
 • Акционерният капитал на дружеството се увеличава от 754 089 лева през 2004 г. до 12,065,424 лева през 2007 г. - и увеличение от 16 пъти.

"Българска роза" цъфти със Софарма

 • Под управлението на Софарма, Българска роза – Севтополис се превърна от компания, която е в почти несъстоятелност, в следното:

  • Дружество със 100% натоварване на производствените мощности;
  • Фирма с осигурени пазари;
  • Фирма с акционерен капитал от 12 милиона лева;
  • Фирма без дългове;
  • Фирма с агресивна инвестиционна програма и пазарна капитализация от над 35 милиона лева;
  • Фирма с 2 пъти увеличение на приходите от продажби за периода 2004 - 2007 г. - продажбите достигнали 12 милиона лева;
  • Компания с 3 пъти увеличение на печалбата за същия период;
  • Фирма с 55 пъти увеличение на капиталовите разходи - 8 милиона лева за миналата година, и т.н.
  • Българска роза - Севтополис е само един пример за успешно придобиване на Софарма.

  През 2015 г. компанията се влива в Софарма и вече е един от производствените й обекти.