Каталог > Stories > Силата на цветята

Силата на цветята

Медика е част от българската фармацевтична промишленост още със създаването си през 1971г., когато в гр. Сандански се открива Завод за превързочни материали. Той е изграден само за 4 години, което за 70-те години на XX век са сериозни темпове. В историята на Завода е вписана и датата, на която е изтъкан първия топ марля, 2 април. До края на същата година влизат в експлоатация цеховете Медицински памук и Конфекция.

Постепенно производствените технологии и номенклатура се обогатяват, като се добавя производство на цинкоксидни пластири, на стоматологични консумативи, на плетени и еластични артикули, марлени компреси и бинтове със завършени краища, гипсови бинтове. През 1986г. се внедряват технологии за производство на фитохимични субстанции, а през 1989г. започва производството на готови лекарствени форми.

През годините производството се реконструира и модернизира, за да отговаря на изискванията на съответните сертификационни и лицензионни режими – GMP, сертификатите, издавани от Lloyd’s Register Quality Assurance и др.

През 2002г. се открива Евромед - най-модерният тогава цех за превързочни материали в Европа. Година по-късно заработва новия цех за производство на лекарства ФАРМАМЕДИКА, а след това и модерно оборудваната складова база. През 2013г. е изграден и нов производствен участък ФАРМА 2 за течни лекарствени форми за външна употреба - лечебни шампоани и лекарства, тясно специализирани в лечението на рани и специфични проблеми на кожата.

Непрекъснатите инвестиции и разширяване на производствените бази и мощности, на портфолиото, и поддържането на високите стандарти за качество се отплащат с устойчивата репутация на Медика. Заводът в Сандански е търсен партньор в България и изнася своя продукция в Унгария, Латвия, Украйна, Молдова, Македония, Черна гора и др. Той е във фокуса на внимание на инвеститорите и през 2017г. е взето решение Медика да се влее в Софарма, най-успешната българска фармацевтична компания след приватизацията. Очакванията от вливането към Софарма е за по-големи възможности за реализация на продуктите с бранда Медика не само на вътрешния пазар, но и на Балканите и в много повече държави, според Анюта Стаменова, производствен директор на завода в Сандански.

Основната и най-голяма гама от производството на Медика през годините остават медицинските изделия, което обхваща всички видове продукти, необходими в хирургията за обработка на рани и за ежедневна употреба в бита на хората. Това са всякакви видове компреси - стерилни, нестерилни; различни видове превръзки, с различно предназначение, бинтове и една голяма гама пластири.  Другите два раздела от производството са твърдите лекарствени форми и течните лекарствени продукти за външна употреба и голяма гама козметични продукти.

Медика не случайно е основана в Сандански, защото той е един от най-чистите градове в България, с изключително благоприятен климат. Водата, която идва от планината не е твърда, а е подходяща за производство на фармацевтични продукти и медицински изделия, по думите на г-жа Стаменова. Производството, с която цел е създадено в Сандански е екологично и не замърсява природата, и осигурява стабилен икономически живот в региона.